Autor: redakcija
Datum objave: 13.04.2012
Share

HRVATSKA GERONTOLOŠKA I GERIJATRIJSKA ŠKOLA

Mjesto: ŠKOLA NARODNOG ZDRAVLJA ANDRIJA ŠTAMPAR Početak: 19.04.2012 - 09:09
Grad: ZAGREB, HRVATSKA Kraj: 20.04.2012 - 14:00
Prijenos:

HRVATSKA GERONTOLOŠKA

I GERIJATRIJSKA ŠKOLA

AKTIVNO ZDRAVO STARENJE, ovogodišnji Svjetski dan zdravlja upućuje

na prioritetne zadaće u zaštiti zdravlja starijih osoba. To znači izradbu

Smjernica programa zaštite zdravlja starijih osoba, osobito

unaprijenenja sustava gerijatrijske i gerontološke zdravstvene skrbi,

gerijatrijske zdravstvene njege te socijalne gerontološke zaštite,

znanosti i obrazovanja, rada i gospodarstva, mirovinskoga sustava do

zdravstvenog turizma za starije, uz suodgovornost same starije osobe i

lokalne zajednice za zdravlje starijih.

Slogan AKTIVNO ZDRAVO STARENJE, potvrnuje napore i stalan

najdragocjeniji rad znanstvenika i stručnjaka za osiguranje mogućih

odgovora za zdravo, aktivno i produktivno starenje, a kao doprinos tom

cilju organiziramo tečaj I. kategorije iz gerontologije , gerijatrije i

gerijatrijske zdravstvene njege s međunarodnim sudjelovanjem,

ZNANSTVENI SKUP

HRVATSKA GERONTOLOŠKA I GERIJATRIJSKA

ŠKOLA

Zagreb,19. i 20. travnja 2012. godine

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

Dvorana A-B

Zagreb, Rockefellerova 4

Organizatori

Referentni centar Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja

starijih osoba - Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija

Štampar“

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet, Sveučilište u

Zagrebu

Razred za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj

Gradski ured za zdravstvo i branitelje Grada Zagreba - Zagreb zdravi grad

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba

Pokrovitelji

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

Grad Zagreb

Hrvatska liječnička komora

Hrvatska komora medicinskih sestara

Hrvatska liga protiv raka

Namjena/svrha/ cilj

Trajna izobrazba iz gerontologije i gerijatrije te gerijatrijske zdravstvene njege

namjenjena osobito timovima liječnika specijalista opće/obiteljske medicine i

gerijatrijskim medicinskim sestrama, liječnicima drugih specijalnosti te drugim

zdravstvenim djelatnicima i stručnjacima različitog profila koji se bave zaštitom

zdravlja starijih osoba.

Edukacijski materijali iz gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege

za sudionike tečaja I.kategorije

• Sveučilišni udžbenik „Farmakoterapija u gerijatriji / Geriatric Pharmacotherapy“

Z.Durakovića i suradnici, 2011.

• Udžbenik „Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom

dokumentacijom i postupnikom opće/obiteljske medicine u domu za starije

osobe“,Urednici: S. Tomek-Roksandić, Z. Šostar, V. Fortuna, II. dopunjeno

izdanje,2012.

• Prijevod dokumenta SZO-a, EUR/RC61/SC(2) BD2113074/ Strategy and Action Plan for

Healthy Ageing in Europe, 2012-2016

• Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, dio I., D. Vranešić Bender,

Ž.Krznarić, Ž. Reiner, S. Tomek-Roksandić, Z. Duraković, A. Kaić- Rak, N. Smolej

Narančić, J. Bošnir, Liječ Vjesn 2011;133:1-10

• Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, dio II.- klinička prehrana, Ž.

Krznarić i suradnici, Liječ Vjesn 2011; 133:299-307

• Testovi znanja o: osnovama starenja i starosti, inkontinenciji u starijih, smjernicama za

prehranu starijih, depresijskoj gerijatrijskoj skali, prepoznavanju nasilja u starijih

osoba

Vrednovanje tečaja I.kategorije s međunarodnim sudjelovanjem iz

gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege

Hrvatska liječnička komora boduje tečaj I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem s 25

bodova predavače i 20 bodova sudionike tečaja. Hrvatska komora medicinskih sestara

boduje s 9 bodova predavače i 6 bodova sudionike, a drugi stručnjaci će dobiti potvrdnice.

Medijski pokrovitelj Hrvatske gerontološke i gerijatrijske škole:

MEDIX- specijalizirani medicinski dvomjesečnik

                 PROGRAM

 „ Na mladima svijet ostaje, a NA STARIJIMA

SVIJET OPSTAJE“ akademik Marko Pećina

19. travnja 2012. ČETVRTAK

8,30 – 9,15 REGISTRACIJA SUDIONIKA

Moderatori: Prim.dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prof.dr.sc. Zijad Duraković,

prof.dr.sc.Jadranka Božikov, prof.dr.sc.Antoniette Kaić-Rak

9,30-9,40 Akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU, Gerontologija i gerijatrija

prioritetne znanstvene discipline

9,40-9,55 Prof.dr.sc. Rajko Ostojić, ministar zdravlja RH, Zaštita zdravlja starijih

9,55- 10,10 Milanka Opačić,dipl.polit., potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike

i mladih, Socijalna politika za starije

10,10- 10,25 Prof.dr.sc. Mirando Mrsić , ministar rada i mirovinskoga sustava RH,

Održivost mirovinskog sustava

10,25 – 10,40 Doc. dr.sc.Željko Jovanović, ministar znanosti, obrazovanja i sporta RH ,

Trajno obrazovanje i znanost u zaštiti zdravlja starijih

10,40-10,50 Prim.dr.sc.Spomenka Tomek-Roksandić, Gerontološka i gerijatrijska

zdravstvena zaštita - aktualnost i perspektive u Hrvatskoj

10,50-11,20 Prof.dr.sc.Ivan Đikić, Molekularne promjene u stanicama tijekom

starenja

11,20 -11,40 Prof.dr.sc.Zijad Duraković, Gerijatrija i Farmakogerijatrija

11,40-11,55 Prof.dr.sc.Davor Miličić , Kardiovaskularna prevencija u starijih

11,55- 12,10 Stanka (kava, čaj, voda)

12,10-12,25 Dr. Zvonimir Šostar, Zagreb zdravi grad-Grad zdravog, aktivnog i

produktivnog starenja

12,25- 12,40 Dr.sc.Ivanka Radman, Model gerijatrijske bolnice u Švicarskoj

12,40 – 13,00 Prof.dr.sc. Nenad Bogdanović , Demencija vodeći gerontološkogerijatrijski

problem

13,00 -13,20 Prof.dr.sc. Paolo Orlandoni, dr.sc Nikolina Jukic Peladic, Gerijatrijska bolnica

INRCA , Ancona: novi organizacijski modeli za zdravstvenu zastitu gerijatrijskih

bolesnika - telemedicina i umjetna prehrana

13,20-13,50 Prof.dr.sc Miroslav Radman, Biološke osnove starenja i dugovječnost

13,50-14,05 Akademik Željko Reiner, prof.dr.sc Anton Šmalcelj, Nove spoznaje u

dijagnostici i liječenju kardiomiopatije i ateroskleroze u starijih

14, 05 -14,20 Akademkinja Vida Demarin, Moždani udar u neurogerijatriji,

perspektive, prevencija, dijagnostika i liječenje starijih osoba

14,20-14,30 Prof.dr.sc.Antoniette Kaić-Rak, Ured SZO-a u Hrvatskoj, Svjetski dan zdravlja

2012. – Aktivno zdravo starenje

14,30- 15,15 Kegelove vježbe, stanka i objed

15,15-17,45 Moderatori : Prim.dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prof.dr.sc. Jadranka

Božikov, prof.dr.sc.Mate Ljubičić

13 minuta izlaganja i 2 minute pitanja i odgovori

Dr.sc. Ivan Čipin, Starenje pučanstva Hrvatske i Europe najveće dostignuće 21.

stoljeća

Prof.dr.sc.Mladen Vedriš, Aktualnost tržišta starijih osoba u Hrvatskoj

Mr.Višnja Fortuna dipl.soc.rad, Socijalna gerontologija i zagrebački model uspješne

prakse Gerontoloških centara-izvaninstitucijske skrbi za starije

Dr.sc. Darija Vranešić Bender, Hrvatske smjernice za prehranu starijih osoba

Prof.dr.sc.Željko Krznarić, Enteralna prehrana pothranjenih gerijatrijskih bolesnika

Prof.dr.sc. Željko Metelko, Sekundarna prevencija dijabetesa u gerijatriji

Prof.dr.sc. Nina Smolej Narančić, Gerontoantropometrija

Prof.dr.sc. Miro Jakovljević, Psihogerijatrija uz komorbiditet i multimorbiditet

Prof.dr.sc. Mirko Šamija, Nove spoznaje o dijagnostici, prevenciji i liječenju

karcinoma prostate u gerijatriji

Prof.dr.sc.Mate Ljubičić, prim.mr.sc.Željko Baklaić, prim.dr.sc.Spomenka Tomek-Roksandić ,

Osiguranje hrvatskog fonda za gerijatrijsku zdravstvenu njegu

Prim.dr. Borislav Aleraj, prof.dr.sc Ira Margan, Program cijepljenja u starijih

Dr.sc.Nada Tomasović Mrčela, dr. Vlasta Vučevac, dr.Zlatica Štrban Štok,dr. Goran Perko,

prim.dr.sc.Spomenka Tomek-Roksandić, prof.dr.sc.Sanja Blažeković Milaković,

prof.dr.sc.Milica Katić, Postupnik opće/obiteljske medicine u domu za starije osobe

Marica Lukić, dipl. med. techn, Ana Deucht, bacc.med. techn, Mara Županić, dipl.med. techn,

Dragica Šimunec, bacc.med.techn, Slavica Šepec, dipl.med.techn, Slavica Garić,

bacc.med.techn, Franica Pavković, bacc.med.techn, Mira Jelić, dipl.med.techn, Četiri

stupnja sa sestrinskom dokumentacijom gerijatrijske zdravstvene njege u

domovima za starije

17,45-18,00 Stanka (kava, čaj, voda)

18,00-19,30

Prof.dr.sc. Filip Čulo, Gerontologija i gerijatrija na medicinskim fakultetima država

Europe

Dr. Dragana Milutinović, Zdravstvena zaštita starijih osoba u Srbiji

Dr.Marijan Gjukić, Financiranje gerijatrijske skrbi u Austriji

Doc.dr.sc.Božidar Voljč, Prikaz stanja gerijatrije i gerontologije u Sloveniji

Prim. mr.sc. Goran Ivanišević, prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, Zdravstveni

turizam u zaštiti zdravlja starijih osoba

Prim.dr.Gordana Kalan Živčec, Gerontološkojavnozdravstvena analiza kvalitete

življenja umirovljenih liječnika u Sloveniji

„ na mladima svijet ostaje, a NA STARIJIMA

SVIJET OPSTAJE“ akademik Marko Pećina

20. travnja 2012. PETAK

9,00- 13,55 Moderatori: Prof. dr.sc.Zijad Duraković, dr.sc. Ivanka Radman, mr. Višnja Fortuna,

prim.dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić , prof.dr.sc.Jadranka Božikov

13 minuta izlaganja i 2 minute pitanja i odgovori

Prof.emeritus,dr.sc.Silvije Vuletić, Javnozdravstveni aspekt gerontoloških istraživanja

Dr.sc.Sandra Švaljek, Ekonomske implikacije starenja hrvatskog pučanstva

Prof.dr.sc Vlado Puljiz, Socijalni procesi i položaj starijih u suvremenom društvu

Dr.sc.Ivanka Radman, Demencija izazov etike

Prof.dr.sc, Valentin Pozaić, Nikada eutanazija u starijih

Dr.sc.Ante Muljačić, Traumatologija u gerijatriji

Doc.dr.sc.Damir Eljuga, dr Ilona Sušac, Prevalencija raka dojke u starijoj dobi

Prof.dr.sc Jadranka Morović-Vergles, Reumatologija u gerijatriji

Dr. Gina Sigl, Gerontološko-higijenske norme u domovima za starije u Austriji

Prof.dr.sc.Jasna Bošnir, Prehrambene norme u domovima za starije

Dr. sc. Ignac Kulier, Značenje antioksidansa u zaštiti zdravlja starijih osoba

11,15-11,30 Stanka (kava, čaj, voda)

Prof.dr.sc Jasminka Despot-Lučanin, Psihologija starenja

Doc.dr.sc.Silvija Rusac, Kako prepoznati zlostavljanu stariju osobu?

Prim.dr.sc. Marina Kuzman, Zašto mlade učiti o zdravom starenju?

Prof.dr.sc. Marijeta Mišigoj-Duraković, Tjelesna aktivnost i vježbanje u zaštiti zdravlja

osoba starije dobi

Prof.dr.sc. Adnan Ćatović, Smjernice u prevenciji i liječenju bolesti stomatognatog

sustava osoba starije dobi

Dubravka Ograjšek-Škunca dr.dent.med, dr.sc. Boris Klaić, prof.dr.sc. Adnan Ćatović,

prof.dr.sc. Ksenija Jorgić-Srđak, prim.dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. Zvonimir Šostar,

mr.sc.Mladen Klemenčić, Dunja Kuliš univ.mag.med.dent., Uloga mobilnih

gerontostomatoloških timova u domovima za starije

Mr. Višnja Fortuna, dipl.soc.rad, Romana Galić, univ.spec.act.soc.,Ljiljana Vrbić, dipl.soc. rad.,

Antonija Bobić dipl.soc.rad, Andreja Ninić dipl.soc.rad., prim.dr. sc.Spomenka Tomek-

Roksandić, Socijalne usluge za starije osobe kao poticaj razvoju društva te uloga i

mjesto geročuvalica

Prof.dr.sc.Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Gerotehnologija

Mr.sc. Julijana Radnić , Djelatnost gerontodomaćica u Hrvatskoj

Dr.sc.Dubravka Šimunović, Radno terapijska intervencija u starijih

13,55-14,35 Kegelove vježbe, stanka i objed

Moderatori: Prim.dr.sc.Spomenka Tomek-Roksandić, dr.sc.Ivanka Radman, prof.dr.sc. Nenad

Bogdanović, prof.dr.sc. Jadranka Božikov

Prof.dr.sc Nada Čikeš, Specijalizacija iz Gerijatrije- europska praksa i UEMS

Prof.dr.sc. Gordana Pavleković, prof.dr.sc.Jadranka Božikov, Poslijediplomski iz

gerontologije

Prof.dr.sc. Ivica Rubelj, Telomere kao mehanizam starenja

Prof.dr. sc. Ivica Kostović, prof.dr.sc.Zdravko Petanjek, prof.dr.sc. Miloš Judaš, prof.dr.sc.

Goran Šimić, Promjene sinaptičkih trnova u kortexu čovjeka starije dobi

Prof.dr.sc. Nenad Bogdanović, Značenje rane dijagnostike Alzheimerove bolesti u

starijih

Prim. dr.sc. Rajka Liščić, Novi model u kliničkoj prevenciji u Alzheimerovoj

demeniciji starijih osoba

Dr.Veronika Laušin, Prava starijih osiguranika iz osnovnog i dopunskog

zdravstvenog osiguranja

Dr.sc. Nadežda Bilić, Sadašnjost i budućnost liječenja sive mrene u gerijatriji

Prof.dr.sc Janko Hančević, Dekubitus u gerijatriji - „pasivna eutanazija“

Dr.sc.prim.Ninoslav Mimica, Alzheimerova bolest u starijih i uloga obitelji

Prof.dr.sc.Damir Gortan, Šum u uhu starijih

Prof.dr.sc. Smilja Kalenić, Prevencija MRSA u gerijatriji

17,45-18,00 Stanka (kava, čaj, voda)

Miljenko Bošković, prof, Komunikacijske vještine u gerontologiji i gerijatriji

Pater Antun Cvek, Uloga karitativne pomoći u skrbi za funkcionalno

onesposobljene starije osobe

Dr. Vlasta Vučevac, doc.dr.sc.Marijana Braš, Palijativnogerijatrijska skrb u primarnoj

zdravstvenoj zaštiti

Mirjana Lipovšćak, dipl.oec., prof.dr.sc. Marija Strnad, prim.dr.sc.Spomenka Tomek-

Roksandić, dr.Branimir Tomić, Potencijalno izgubljene godine života zbog oboljelih

od cirkulacijskih bolesti, prometnih nesreća i suicida

Marko Slavić, dipl.soc.rad, Gerontološki centar u Mariboru

Ivo Jurkić, dipl.ing., dr.sc. Ivanka Radman, prim.dr.sc.Spomenka Tomek-Roksandić, dr.

Zvonimir Šostar, dr.Dragan Korolija, mr. Višnja Fortuna, dr. Marijan Gjukić, Prijedlog

javnoprivatne gerijatrijske bolnice u Zagrebu

19,45 - 20,00 Provjera znanja: (test znanja o: osnovama iz gerontologije,

gerijatrije, gerijatrijske zdravstvene njege i Hrvatskih smjernica za prehranu

starijih osoba, I. i II.dio)

Završetak znanstvenog skupa i podjela CERTIFIKATA svim polaznicima tečaja

I.kategorije s međunarodnim sudjelovanjem iz gerontologije , gerijatrije i

gerijatrijske zdravstvene njege.

„ na mladima svijet ostaje, a NA STARIJIMA

SVIJET OPSTAJE“ akademik Marko Pećina

Kontakt osobe:

Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba-

Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“

Marica Lukić, dipl.med.techn.,Tel:01/4696-164,

e-mail:marica.lukic@stampar.hr

Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinski fakultet Sveučilišta u

Zagrebu,

Ana Petrić, Tel:01/4590-102 ,

e-mail: ana.petric@snz.hr

Kotizacija

Kotizacija uključuje edukacijske materijale iz gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske

zdrastvene njege po programu HGIGŠ, pristup tečaju I.kategorije, kave tijekom stanki te

ručak 19. i 20.travnja 2012 .

Kotizacija u iznosu - 900 kn uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu,Šalata 3b, 10000 Zagreb, broj računa 2340009-

1110024619, poziv na broj 3078,

uz naznaku „kotizacija za Hrvatsku gerontološku i gerijatrijsku školu“.

Umirovljeni zdravstveni djelatnici i studenti oslobođeni su kotizacije

Prijave do 15. travnja 2012. na adresu Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, za

Hrvatsku gerontološku i gerijatrijsku školu, Rockefellerova 4, 10000 ZAGREB,

(obrazac prijavnice u privitku) ili na e-mail

ana.petric@snz.hr ili putem web obrasca dostupnog na http://www.snz.unizg.hr/hgg

 

Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.