Autor: admin
Datum objave: 07.01.2019
Share


11 ključnih promjena u zdravstvu: Sestre će reanimirati, participacija do 4000 kuna

U ožujku počinje edukacija medicinskih sestara za hitne timove 2. Moći će obavljati reanimaciju i hitne intervencije. Čeka se i prvo hrvatsko zakonsko uređenje prava na pobačaj

11 ključnih promjena u zdravstvu: Sestre će reanimirati, participacija do 4000 kuna

https://www.vecernji.hr/vijesti/11-kljucnih-promjena-u-zdravstvu-sestre-ce-reanimirati-participacija-do-4000-kuna-1293000

U ožujku počinje edukacija medicinskih sestara za hitne timove 2. Moći će obavljati reanimaciju i hitne intervencije. Čeka se i prvo hrvatsko zakonsko uređenje prava na pobačaj

189
Kategorije: Fenomeni
Developed by LELOO. All rights reserved.