Autor: admin
Datum objave: 22.08.2019
Share


174. sjednica Vlade u četvrtak 22. kolovoza 2019. godine, u 9.30 sati, u Banskim dvorima

Prijem za sudionike Konferencije veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske

174. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak 22. kolovoza 2019. godine, u 9.30 sati, u Banskim dvorima174. sjednica Vlade Republike Hrvatske (22.8.2019.)

https://www.youtube.com/watch?v=DzYQcTvmAG8Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

https://vlada.gov.hr/vijesti/174-sjednica-vlade/26611


Dnevni red otvorenog dijela sjednice


1. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., kod HBOR-a i/ili drugih poslovnih banaka u svrhu stvaranja preduvjeta za pokretanje proizvodnje i završetak započetih novogradnji, a s ciljem umanjenja postojećih gubitaka za        Republiku Hrvatsku

 2. Prijedlog zaključka o prijedlogu kandidata Republike Hrvatske za člana Europske komisije, u mandatnom razdoblju od 2019. do 2024. godine

 

3. Prijedlog odluke o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnoga razvoja te poticanja poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina                                                                

4. Godišnje izvješće za 2018. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)                                                                                                         

5. Prijedlog uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (EU)                                                                        

 6. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Hvar Gradu Hvaru, u svrhu provođenja programa društveno poticane stanogradnje, izgradnje sportsko-rekreacijskog centra, izgradnje heliodroma i izgradnje gradskog groblja „Kruvenica“ u Hvaru        

 

7. Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima i kućom u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja                                          

 8. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske                                                             

 9.  a)   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost

b) Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2018. godini                                            

10.  Prijedlozi uredbi o izmjenama uredbi o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave radi usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19)

   

11. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                

12. Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i  imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                              

13.Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:

 13.1. Gradu Daruvaru za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

13.2. Općini Đurđenovac za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

13.3. Općini Satnica Đakovačka za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

13.4. Općini Vinodolska općina za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak        

14. Prijedlog nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. godine                                                 

15.Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

 15.1. Prijedlog zakona o transparentnosti troškova u obavljanju javnih dužnosti (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)  

15.2. Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2018. godinu                                                                               15.3.Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11, 64/15 i 11/18); (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)  


16. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu za potrebe nacionalnih manjina                                                             

 

17. Godišnje izvješće o provedbi utvrđene politike, planova i propisa u vezi s nadzorom i zaštitom prava i interesa Republike Hrvatske na moru, za 2017. i 2018. godinu

                                                                        18. Godišnje izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu

                                                                        19. Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2018. godinu                   

20.Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za lipanj 2019. godine   

21. a)  Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom sa 4. sjednice Konzultacijske komisije između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike                                               

b)  Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Turske o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja                                                                                          

c) Prijedlog zaključka u vezi s Uvjetima donacije između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država koji se odnose na sprječavanje nezakonitog trgovanja nuklearnim i ostalim radioaktivnim materijalima                                                

d)  Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Pedagoške visoke škole Gradišće, Republika Austrija, o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti                                                                                              

22. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Hrvatskim danima sigurnosti 2019. "Novi oblici sigurnosti" (Opatija, 23. – 25. listopada 2019. godine)     

23. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

 


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

                                                                         1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora (povjerljivo)        

2. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za srpanj 2019.         

3. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće 

                                                                        4. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće   

                                                                                                                                               5.Kadrovska pitanja 


6.Informacije, pitanja i prijedlozi
Prijem za sudionike Konferencije veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske

https://vlada.gov.hr/vijesti/prijem-za-sudionike-konferencije-veleposlanika-generalnih-konzula-i-vojnih-izaslanika-republike-hrvatske/26613

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman upriličit će prijem za sudionike Konferencije veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske u četvrtak, 22. kolovoza 2019. godine, u 19.40 sati, u Banskim dvorima.

 Snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti uvodna obraćanja predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića-Radmana.

161
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.