Autor: admin
Datum objave: 03.11.2019
Share


56.Glazbena tribina Opatija

7. do 10.11.2019

Pred nama je još jedna Glazbena tribina Opatija, koja će u svom 56. izdanju ponovno ponuditi izvrsne koncerte Hrvatskih i inozemnih umjetnika, kao i predavanja, razgovore s umjetnicima i već tradicionalnu radionicu izvođenja suvremene glazbe za studente-instrumentaliste akatemija u Zagrebu, Osijeku Puli i Splitu.


7. 11. | Četvrtak

20:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial

Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske

Ivan Josip Skender, dirigent

Arijana Gigliani Philipp, sopran

Davor Bobić: Zagorske slike, suita za simfonijski puhački orkestar

Anđelko Igrec: Granny’s Song, za simfonijski puhački orkestar

Ivana Kiš: Protest, za sopran i orkestar – praizvedba

Tena Ivana Borić: Pregnancy Mode, za puhački orkestar i udaraljke – praizvedba

Danijel Legin: Dyptich, za puhački orkestar – praizvedba

Tomislav Uhlik: Satyricon, za simfonijski puhački orkestar


8. 11. | Petak

10:00 | Kulturni dom Zora

Artist talk

Ansambl MIMITABU

Moderator: Margareta Ferek-Petrić

12:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial

Arijana Gigliani Philipp, sopran

Ivan Batoš, klavir

Berislav Šipuš: Tri pjesme na stihove Jure Kaštelana

Margareta Ferek- Petrić: Last smoke, za klavir

Tibor Szirovicza: Songs for Arja, za sopran i klavir

Berislav Šipuš: Ricercare, za klavir

Margareta Ferek- Petrić: Liederzirkus, za sopran i klavir

19:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial

Ansambl Mimitabu

Rei Munakata, dirigent

Johan Svensson: ampèrian loops – III

Mladen Tarbuk: Quatre épigrammes de temps, za piccolo/flautu/alt flautu/bas flautu, klarinet/bas klarinet, vibrafon/cajón, klavir, violinu i violončelo – praizvedba

Frano Đurović: io sono je t’aime, za ansambl i elektroniku – praizvedba

Hanna Hartman: The Boiler Room

Ricardo Eizirik: Junkyard piece IIa

22:30 | Zlatna dvorana Hotela Imperial

Matej Meštrović, klavir

Motiv / Improvizacija / Kompozicija


9. 11. | Subota

10:00 | Kulturni dom Zora

Predavanje: Andys Skordis

Takedimi… ritam i poliritam

12:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial

Zagrebački kvartet saksofona

Tomislav Uhlik: Šareni izlog, za kvartet saksofona

Marko Ruždjak: Arioso, za kvartet saksofona

Vjekoslav Nježić: Jakovljev san, za kvartet saksofona

Stanko Horvat: Rocambole, za kvartet saksofona

Viktorija Čop: Nova skladba, za kvartet saksofona – praizvedba

Dubravko Detoni: Zaboravljene muzike

15:00 | Kulturni dom Zora

Artist talks

ElektroINKeMenT

Moderator: Jana Haluza

Zagrebački kvartet saksofona

Moderator: Iva Lovrec Štefanović

17:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial

Ansambl Synchronos

Ivan Josip Skender, dirigent

Sanda Majurec: Citywalk, za flautu, klarinet, violinu, violončelo, udaraljke i klavir – praizvedba

Nico Muhly: Doublespeak, za komorni ansambl

Boris Jakopović: Elements eternal – praizvedba

Reiko Füting: F/fern, za ansambl

Dubravko Detoni: Duo, za dva proizvoljna glazbala – praizvedba

Andys Skordis: “u…zu” wailing – praizvedba

22.30 | Zlatna dvorana Hotela Imperial

ElektroINKeMenT

INK Experiment duo: Ivana Kuljerić Bilić & Nikola Krbanyevitch, vokali, udaraljke i elektronika

Mathieu Teissonniere, elektronika, kontrabas, el. gitara

Igor Kuljerić: Folk art

Marko Markuš: One for D. M., za udaraljke i elektroniku – praizvedba

Bruno Giner: Miroirs de peaux, za udaraljke i elektroniku – praizvedba

Silvio Foretić: Inter-ludium

Inter-tango iz opere Maršal

ElektroINKeMent: Y.org


10. 11. | Nedjelja

11:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial

Završni koncert Majstorskoga tečaja za studente instrumentaliste (studenti akademija u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Puli)

Voditelji/mentori: Mia Elezović, Ivana Bilić, Gordan Tudor


Mirela Ivičević: Growing3, za saksofone i klavir

Viktorija Čop: disPLAY, za mezzosopran, violinu, violončelo, harmoniku i klavir

Tomislav Uhlik: Elegija i ples, za flautu, violu i harfu

Krešimir Seletković: Slow motion, za flautu i harfu

Frederic Rzewski: Coming together

206
Kategorije: Glazba
Developed by LELOO. All rights reserved.