Autor: admin
Datum objave: 13.06.2019
Share


Bogdan Bogdanović, ZG

Slavni iz svijeta arhitekture: Bogdan Bogdanović

Bogdan Bogdanović, ZG

http://www.seecult.org/content/bogdan-bogdanovic-zg

Slavni iz svijeta arhitekture: Bogdan Bogdanović (FOTO)

https://www.nezavisne.com/kultura/vizuelna-umjetnost/Slavni-iz-svijeta-arhitekture-Bogdan-Bogdanovic-FOTO/328634

Slavni iz svijeta arhitekture: Bogdan Bogdanović (FOTO)

Lik i djelo Bogdana Bogdanovića su specifični na više načina zato što se na njegovim djelima prepliću arhitektura, skulptura i urbanizam, a u životu filozofija, politika i pisanje.

U svakoj sferi njegov opus je originalan, jedinstven i uglavnom ispred vremena u kom je nastajao. Kada je u pitanju memorijalna arhitektura za koju je i vezana većina njegovih izvedenih djela, nema sumnje kako se radi o neimaru koji je bio najbitnije ime u toj oblasti u SFRJ. Beograđanin rođen 1922. godine, koji je preminuo u Beču 2010, u kome je boravio od 1993, a koji je, između ostalog, bio i gradonačelnik Beograda od 1982. do 1986. godine, generalno se može reći zaljubljenik u taj grad, konstatovao je: "Osim Beograda, jedino bih još Mostar, možda, mogao da nazovem svojim gradom", što je i logično jer je Bogdanović tom gradu podario jedno od svojih najvećih djela. Kada su u pitanju ostala njegova djela, svakako da su ona najznačajnija podignuta u Jasenovcu, Kruševcu, Beogradu, Prilepu, Kosovskoj Mitrovici i Bihaću.

Ono što je protkano u svim njegovim djelima je pristup prostoru i događajima koji su prethodili na istom, te pretvaranje u auteničan ambijent koji će biti aktivni dijelovi gradova sa visokom frekvencijom ljudi na tim mjestima. Na tim djelima i pored impozantnih gabarita o kojima se u većini slučajeva radilo, nikada nećete osjetiti nametljivost veličine, već jednostavno imate utisak da se cijela kompozicija sjedinila sa terenom na kome je izgrađena i da je to njeno prirodno mjesto. To je prvenstveno postignuto jer se pažljivo vodilo računa o pozicioniranju u odnosu na teren, linijama komunikacije i uglovima sagledavanja. Takođe se može konstatovati da se radi o tvorevinama koje nisu dio trenda i pravca koji je prisutan u datom vremenu, jer autor pristupa njima vanvremenski sa elementima koji se u arhitekturi protežu od najstarijih civilizacija, ali tako da odaju sklad. Autor ovakvih djela osim poznavanja likovnosti, skulpture i svega onoga što čini umjetničko djelo, mora biti i dobar poznavalac konstrukcije, jer se radi o većim strukturama i, recimo, spomenik u Jasenovcu predstavlja i statički izazov u pravom smislu te riječi. Osim graditeljskog dijela, Bogdanović je bio dugogodišnji profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, na kome je, između ostalog, obavljao i funkciju dekana, što je najznačajnija funkcija u stručnom smislu za jednog univerzitetskog profesora, a bio je i član Srpske akademija nauka i umjetnosti, koju je svojevoljno napustio.

Takođe, značajan broj objavljenih knjiga izašao je iz pera ovog autora, kako stručnih koje se odnose na urbanizam i graditeljstvo generalno, tako i onih koje se bave dnevno-političkom situacijom. Nema sumnje da je pojava ovakvog čovjeka u većini stvari kojima se bavio prije svega avangarda za društvo i pomjeranje životne ljestvice za polje više u svim sferama kojih se doticao ovaj nadasve inteligentni stvarala

https://www.nezavisne.com/kultura/vizuelna-umjetnost/Slavni-iz-svijeta-arhitekture-Bogdan-Bogdanovic-FOTO/328634/galerija

95
Kategorije: Vizualne umjetnosti
Developed by LELOO. All rights reserved.