Autor: admin
Datum objave: 26.05.2017
Share


BOŽO TEŽAK (1907 – 2017): VIZIONAR INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH ZNANOSTI 21. STOLJEĆA

Mario Plenković: BOŽO TEŽAK (1907 - 2017) – VIZIONAR NOVOG GLOBALNOG INKLUZIVNOG INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

Informatologia 1-2 / 2017

SADRŽAJ

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI


BOŽO TEŽAK (1907 – 2017): VIZIONAR INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKI ZNANOSTI 21. STOLJEĆA


Red.prof.dr.sc. Božo Težak (1907 – 2007)

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska / University of Zagreb, Croatia

1. Znanstveno djelo Bože Težaka (str.44-53)

hrvatskipdf 251 KB

Redakcija

Bibliografija


2.  Mario Plenković: BOŽO TEŽAK (1907 - 2017) – VIZIONAR NOVOG GLOBALNOG INKLUZIVNOG INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

hrvatskipdf 119 KB   engleskipdf 119 KB

Mario Plenković

Prethodno priopćenje

INFO - 969 UDK: 007-05 Težak, B.:007:929 Težak, B.

Primljeno/Received: 2017-02-21 Prethodno priopćenje/Preliminary Communication


BOŽO TEŽAK (1907 - 2017) – VIZIONAR NOVOG GLOBALNOG INKLUZIVNOG INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

Mario Plenković

Alma Mater Europaea – ECM & Univerza v Mariboru , Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije, Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea – ECM & University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Institute of Media Communications, Maribor, Slovenia


S a ž e t a k

U povodu obilježavanja 110-obljetnice uglednog informacijskog znanstvenika prof. dr. sc.Bože Težaka (1907-2007) autor u radu analizira znanstvenu misao i urednički svijet komuniciranja prvog i najvećeg hrvatskog klasika informacijskih znanosti. Analiza se izvodi na odabranim radovima iz znanstvene i informacijske zaostavštine Bože Težaka. U radu se posebno analizira njegov urednički i misaoni put u postavljanju i vođenju znanstvenog časopisa Informatologija (1969 -1980). Autor zaključuje da Boži Težaku za njegov izuzetan i vizionarski urednički doprinos u promišljanju hrvatske budućnosti informacijskih znanosti u svijetu globalnog komuniciranja pripada zasluženo mjesto i naziv prvog hrvatskog klasika informacijskih znanost.

(Mario Plenković,u: Informatol. Vol.40 No.1, Božo Težak (1907 - 2007) - Klasik informacijskih znanosti, Informatol. Vol.40 No.1)

Božo Težak (1907 - 2007) - Classic of Information Science (str.20-31)

Mario Plenković

Prethodno priopćenje        

A b s t r a c t

On the occasion of celebrating 100 jubilee of Information Science eminent scientist, Božo Težak, Ph.D. (1907–2007), author is analysing scientific thought and the editorial world of communication of the first and the greatest croatian classic of Information Science. Analysis is made on selected works from scientific and information legacy of Božo Težak. The paper is particulary concentrated on his editorial and speculative path in establishing and leading scientific journal Informatologia (1969 - 1980). Author concludes that Božo Težak deserves the title of the first croatian classic of Information Science, because of his exceptional visionary editing contribution in deliberation of croatian future in Information Science in the context of global communication

(Mario Plenković: u: Informatol. Vol.40 No.1,

Božo Težak (1907 - 2007) - Classic of Information Science )  INKLUZIVNOG INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

Holističkom analizom povijesne geneze znanstvenog rada i djelovanja Bože Težaka u cilju sustavnog uspostavljanja nove informacijske i komunikacijske paradigme na našim informacijskim prostorima možemo zaključiti da je informacijski znanstvenik Božo Težak uvijek stvarao i mislio preko tadašnje generacije i predviđao novo informacijsko i komunikacijsko nadolazeće vrijeme. Informacijska znanstvena misao Bože Težaka odredila je današnje novo povijesno razdoblje informacijskih znanosti koje sve više određuju informacijski i komunikacijski procesi, interakcijsko komuniciranje, nova informacijska i komunikacijska tehnologija i širenje mreže građana Interneta. Buduću informatizaciju i demokratizaciju društva moramo zato tražiti na znanstvenim zasadima Bože Težaka i punom zamahu i razvoju informacijskih znanosti. Nove informacijske mreže omogućuju interakcijsko komuniciranje u globalnom kibernetskom prostoru. Razvoj informacijskih znanosti i znanstvene publicistike ostaje stoga zadatak svih nas da proučavamo informacijsku znanstvenu zaostavštinu Bože Težaka, njegov urednički intelekt na stranicama časopisa Informatologija te njegove humane misli, dijalektiku informacijske riječi i moći, procese informacijskog sporazumijevanja, kulturne prepreke i paneuropsku perspektivu informacijskih znanosti.

Utemeljitelj znanstvene publicistike i informacijskih znanosti na našim prostorima je doista Božo Težak koji je afirmirao novu paradigmu informacijskih znanosti koja komuniciranje proučava kao oblik kooperativne informacijske interakcije u kojoj je latentno prisutan i proces informacijske disjunkcije. Informacijske znanosti u radovima Bože Težaka kao i njegova urednička politika na stranicama Informatologije podrazumijevaju znanstveno komuniciranje kao proces diskurzivne kompetitivnosti, znanstveni dijalog, u kojem informacijski znanstvenici žele dokazati svoju umnu i informacijsku supremaciju. Urednički rad i djelo Bože Težaka, svjetski priznatog informatologa i komunikologa je vrijedan znanstveni doprinos informacijskim znanostima kako u teorijskom isto tako i u prakseološkom smislu. U teorijskom smislu znanstveni radovi i uredničke smjernice Bože Težaka dopunjuju teorijska razmišljanja uglednih klasika informacijskih i komunikacijskih znanosti (Jurgen Habermasa, France Vrega, Carl Iver Hovlanda, Kurt Lewina, Harold Dwight Lasswella, Paul Felixa Lazarsfelda, Wilbur Schramma i Norbert Wienera) i otvaraju nove informacijske vizije za sustavno i prakseološko promišljanje nove muldisciplinarne holističke paradigme informacijskih znanosti. Iz provedene sinkronijske i dijakronijske analize strukturalnih i uredničkih sadržaja u njegovim radovima možemo zaključiti da Boži Težaku pripada povijesno mjesto klasika informacijskih znanosti, u smislu znanstvenog doprinosa u promišljanju i predviđanju razvoja globalnog inkluzivnog informacijskog društva, te sustavnom razvoju informacijskih znanosti i znanstvene publicistike na našim imeđunarodnim informacijskim prostorima.

References:

/1/ B.Težak, Uvod, INYU 1 (1969) Nos 1-4, p, 1-96 (I – III)

/2/ Ibidem str. (I)

/3/ Ibidem str. (II)

/4/ P.Atherton, Amer.Docum. 16 (1965), p,126

/5/ J.G. Dorfman, NTI 12 (1966), p 46

/6/ B.Težak, Uvod, INYU 1 (1969) Nos 1-4, p, 1-96 (II i III)

/7/ B.Težak, Informacione znanosti i službe: Njihova struktura, odnosi i politika / Information Sciencies and Services: Components, Relationships and Politics, INYU 1(1969) Nos 1-4, (28-29)

/8/ B.Težak, O sitini u prirodnim naukama, Nova Evropa br.24 (1931).

/9/ M.Plenković, Protagonist treće informacijske revolucije u Jugoslaviji/ Protagonist of the Third Information Revolution in Yugoslavia, INYUAL 12 (3-4) 1-142 (1980), (47-54)

/10/ Ibidem, str.48.

/11/ Ibidem, str.48.

/12/ B.Težak, Uvod, INYU 1 (1969) Nos 1-4, p, 1-96

/13/ M.Plenković, Komunikologija masovnih medija, Barbat, Zagreb, 1993, (57)

/14/ M.Plenković, Holistička analiza odnosa s javnostima /Holistic Analysis of the Public Relations, Informatol.34,2001., 1-2, 1-165 (27-38)

/15/ M.Plenković. Božo Težak (1907 – 2007) – Klasik informacijskih znanosti

Informatologia 40, 2007, 1, 20–31

Informatologia, Vol.40 No.1

PRETHODNA PRIOPĆENJA

3. To Be On Facebook or Not to Be: Slovak Young People and Their Use of Social Networking Sites  / Zu sein, oder nicht zu sein bei Facebook: Slowakische Jugendliche und ihr Nutzen der sozialen Netzwerke 

Pavel Izrael, Department of Journalism, Faculty of Arts and Letters, Catholic University in Ružomberok Hrabovská cesta 1, Ružomberok Slovakia, pavel.izrael@ku.sk

STRUČNI RADOVI

4. BENCHMARKING PHP MODULES

Alen Šimec, Davor Lozić, Lidija Tepeš Golubić

Zagreb University of Applied Sciences, Croatia Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska

Abstract

This paper presents how C programming language could be used for this type of tasks, created as PHP module and then get imported in the PHP language. The purpose of this paper is to show how and when is better to build PHP modules in C, instead of normal PHP functions, and to show negative sides of this type of programming. Profiling, as an important aspect of finding application bottlenecks, is also discussed. Profiling systems like Xdebug, Qcachegrind and Webgrind are also elucidated.

1033
Kategorije: Fenomeni
Developed by LELOO. All rights reserved.