Autor: admin
Datum objave: 08.06.2020
Share


Desanka Maksimović

Jasna Gospic...RUZICA RUTIC....Tereza Kesovija....Ibrica Jusić

Desanka Maksimović - Strepnja

https://www.youtube.com/watch?v=SretdUtOZik

Kazuje Desanka Maksimović


Jasna Gospic - Strepnja (Desanka Maksimovic).flv

https://www.youtube.com/watch?v=rRQhEJoCufk

Ne, nemoj mi prići! Hoću izdaleka da volim i želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi prići! Ima više draži ova slatka strepnja, čekanje i stra'. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, o čemu se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi prići! Našta to i čemu? Iz daleka samo sve ko zvezda sja; iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priñu oka tvoja dva


STREPNJA-DESANKA MAKSIMOVIC

https://www.youtube.com/watch?v=rZEUjCXvr50

STIHOVE GOVORI:RUZICA RUTIC Muzicka podloga:"Serenade" Shubert


Strepnja, Tereza Kesovija

https://www.youtube.com/watch?v=x5vJo__L6qI

Author: Maksimović Desanka  Arranger: Stipica Kalogjera  Composer: Đelo JusićDesanka Maksimović – Opomena (Tekst) čita Desanka Maksimović

https://www.youtube.com/watch?v=bHYdYcOjoHE

Desanka Maksimović – Opomena / Pesmu čita Desanka Maksimović / Tekst pesme: Čuj, reći ću ti svoju tajnu: ne ostavljaj me nikad samu kad neko svira. Mogu mi se učiniti duboke i meke oči neke sasvim obične. Može mi se učiniti da tonem u zvuke, pa ću ruke svakom pružiti. Može mi se učiniti lepo i lako voleti kratko za jedan dan. Ili mogu kom reći u tome času čudesno sjajnu predragu mi tajnu koliko te volim. O, ne ostavljaj me nikad samu kad neko svira. Učiniće mi se negde u šumi ponovo sve moje suze teku kroz samonikle neke česme. Učiniće mi se crn leptir jedan po teškoj vodi krilom šara što nekad neko reći mi ne sme. Učiniće mi se negde kroz tamu neko peva i gorkim cvetom krvavog srca u ranu dira. O, ne ostavljaj me nikad samu, nikad samu, kad neko svira.


Desanka Maksimović – TRAŽIM POMILOVANJE (Tekst)

https://www.youtube.com/watch?v=G5OGffzFYgk

Desanka Maksimović, Svetlana Ceca Bojković i Vjera Mujović govore pesme iz zbirke TRAŽIM POMILOVANJE (Lirske diskusije s Dušanovim zakonikom): 1. Za pesnikinju, zemlju starinsku 0:00 (S. Bojković) 2. Za sebra 01:25 (D. Maksimović) 3. Za pastvu srca 02:20 (V. Mujović) 4. Za vojnička groblja 03:07 (D. Maksimović) 5. Za pesme 04:46 (D. Maksimović) 6. Za zemlju kuda vojska prođe 06:07 (V. Mujović) 7. Za sužnje pomilovane 07:27 (D. Maksimović) 8. Za svrgnute 08:51 (D. Maksimović) 9. Proglas 09:51 (D.Maksimović) Video i audio obrada Mala Vračka, 30. maj 2019.


Ibrica Jusić - Tražim pomilovanje (za "važne")

https://www.youtube.com/watch?v=KCU1E8kIZBM

Tražim pomilovanje za one koji imaju pozivnice za svaku povorku i panoramu za čoveka koga i u vozi, i na gozbi i u hramu i u raju numerisano mesto čeka za one koji još za veka grobnicu gde će leći znaju za ljude koje na svakoj vodi čekaju brodi i kotva u svakom brodolomu. Kojima su svi znani i neznani Anđeli nebeski osigurani Jer bit će za njih razočarenje Kada usred velikog mraka Gde sve se izmeša Ne mognu napipati nijedno dugme Nijedno zvonce Kojima se u pomoć zove. Kad ne mognu naći nijednog broda Ni da se vrate do svoje palate Ni da produže do obećanog nebeskog svoda. D. MaksimovićDesanka Maksimović – PROLEĆNA PESMA (Tekst) čita Desanka Maksimović

https://www.youtube.com/watch?v=eceFY6fAlgg

Gajim cvet da Te zakitim kad se vratiš. Ničije oči ne smeju na njega pasti, ničije oči do Tvog povratka. Niko sem Tebe osetiti ne sme kako mu je duša mirisna i slatka. Pred ljudima spuštam zemlji oči, čuvam ih za Tebe kad se vratiš, neka budu pune kao jutarnji zdenci, kad priđeš u njima radost da zahvatiš. Učim za Tebe u potaji pesme, niko od ljudi njine tople zvuke pre Tvog povratka nikad čuti ne sme. Zapevaću ih tek kad izdaleka spazim da Ti si mi ispružio ruke. Smiri napaćenu dušu, smiri, čuvam srce do Tvog povratka. Sva patnja, ma kako duga bila, tad činiće mi se da je bila kratka. Zagrljaj naš biće dug kao čekanje, biće dug beskrajno. Uzeću Te u suton na svoje grudi i pustiti tek u jutro sjajno. Gajim cvet da Te zakitim kad se vratiš. Preda Te s cvećem uvek ja požurih. O, biće opet hiljadu dana sreće posle hiljadu suznih i tmurnih... Poezija: Desanka Maksimović Muzička podloga: Secret Garden ,Lament for a Frozen Flower

749
Kategorije: Književnost
Developed by LELOO. All rights reserved.