Autor: admin
Datum objave: 25.01.2017
Share


Dimitrije Popović

Retrospektiva 1966. – 2016.,Otvorenje izložbe u srijedu 25. 1. 2017. u 19 sati,25. 1. — 19. 3. 2017

Dimitrije Popović

http://www.dimitrijepopovic.from.hr/biografija.php

je rođen 4. ožujka 1951. na Cetinju. Završio je studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976. Za boravka u Parizu 1974. upoznaje pariškog kolekcionara gospodina Davriera, pa u sastavu njegove zbirke izlaže 1978. u Galeriji Alexander Braumüller s umjetnicima Salvadorom Dalijem, Ernstom Fuchsom, Victorom Braunerom, Dadom Đurićem, Leonorom Fini i drugima. U Pforzheimu 1982, Galerija Liberta i Universal Fine Arts iz Washingtona, organiziraju mu zajedničku izložbu grafika s Salvadorom Dalijem. Iste godine, u povodu velikog jubileja "Leonardo a Milano - 1482-1982", izlaže ciklus crteža Omaggio a Leonardo u milanskoj Palazzo Sormani. U povodu 27. međunarodnog umjetničkog festivala "Due mondi" grad Spoleto u kojemu se taj festival održava, organizira mu izložbu slika, crteža i grafika. U godini jubileja, dvije tisuće godina kršćanstva, izlaže u Rimu ciklus raspeća CORPUS MYSTICUM u Sant Andrea al Quirinale, Santa Maria del Popolo - l’Agostiniana arte sacra conteporanea i u Pantheonu. Jedan je od petnaest umjetnika, likovnih kritičara i filozofa, (M. Botta, M. Cacciari, M. Paladino i P. Portghesi), koji su pozvani da odgovore na "Pismo Pape Ivana Pavla II umjetnicima". Odgovori su objavljeni u knjizi "Umjetnici odgovaraju Papi Ivanu Pavlu II", izdavač Sri spa - Milano, 2003.

Galerija

http://www.dimitrijepopovic.from.hr/galerija.php

Dimitrije Popović – Retrospektiva 1966. – 2016.

http://gkd.hr/izlozba/retrospektiva-dimitrije-popovic/

25. 1. — 19. 3. 2017. 

Otvorenje izložbe u srijedu 25. 1. 2017. u 19 sati.

DIMITRIJE POPOVIĆ

Retrospektiva 1966. – 2016.

Misterij metamorfoza

Autorica izložbe: Biserka Rauter Plančić

Kustosica izložbe: Ana Medić

Nakon prve retrospektivne izložbe koja je 1987. godine održana u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu te izložbe koja je 2002. održana u izložbenom prostoru Ex Macello u Padovi, ovo je dosad najcjelovitije predstavljanje gotovo pola stoljeća stvaralaštva Dimitrija Popovića. Gotovo 340 eksponata pruža nam mogućnost uvida u karakter umjetnikova stvaralaštva i način njegova nastajanja u formi različitih ciklusa i njihova prezentiranja u različitim medijima.

Umjetnički opus nastao u razdoblju od 1966. do 2016. godine, koji je obuhvaćen ovom izložbom, popraćen je svojevrsnim razgovorom umjetnika sa samim sobom što predstavlja dodatnu dimenziju u sagledavanju umjetnika i njegovog cjelokupnog rada kao neodvojive činjenice. Umjetnikov pokušaj da u pisanoj formi promišlja sve teme, tematske cikluse i medije kojima se njegov rad istovremeno afirmira i kao slikarstvo, crtež, grafika, asamblaž, objekt, skulptura, instalacija, fotografija ili performans upućuje na nedjeljivost njegove umjetničke prirode, bića koje teži stvaranju, spoznavanju, refleksiji u slikama u kojima kroz ljudsko tijelo izražava tajnu čovjekove prirode, njene duhovne i fizičke egzistencije transponirane u simboličke slike svjetovne i sakralne tematike. Literatura i pisana riječ jednako su bitni pokretači kao i vizualna komponenta kojom se artikulira stvaralačka imaginacija u ciklusima: Eros i tanatos, Omaggio a Leonardo, Judita, Corpus Mysticum, Omaggio a Dante, Saloma, Magdalena, Marilyn Monroe, Ole Dali, Ave Mantegna, Misterijum Luče mikrokozma, Alegorije o Arkadiji, Kafka, Harmonije, Frojdizmi.

Ana Medić, kustosica izložbe 

415
Kategorije: Vizualne umjetnosti
Developed by LELOO. All rights reserved.