Autor: admin
Datum objave: 07.04.2018
Share


Doktorski študij

modul: 20. april 2018

SKM - AME – ECM

Urnik 2017/2018

Letnik 2017/2018.  

Doktorski študij:

Strateški komunikacijski management

  1. semester:

1. modul: 15. - 16. dec. 2017

2. modul: 12. - 13. jan.  2018

3. modul:          26. jan.  2018

4. in 5. modul:  16. in 17. feb. 2018

6. modul:  13. april .2018

  1. semester:

 

7. modul:   14.april 2018

8. modul:   20. apr. 2018

9. modul:   21. apr. 2018

10.in 11. modul: 18. in 19. maj  2018

12. modul: 22. in 23. junij 2018.

8.  modul: 20. april 2018 (1.letnik)

 

Petek, 20. 04. 2018

09:15 – 13:00 (1.letnik) – predavalnica / 3A

Red. prof.dr. Brano Markić:

KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVALNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM  MANAGEMENTU 

13:00 – 15: 00  - odmor

14:00 -15:00

GOVORILNE URE PREDSTOJNIKA - kabinet / IV nad. (red. prof. dr. Mario Plenković)

15:00 – 19:00 (1. letnik) predavalnica /3 A

Red. prof.dr. Brano Markić:

INFORMACIJSKE, KOMUNIKACIJSKE IN MULTIMEDIJSKE TEHNOLOGIJE

19:15 – 20:00  – predavalnica / 3A

Red. prof.dr. Brano Markić:  GOVORILNE URE

8. modul: 20. april 2018 ( 2. in 3. letnik)

Petek, 20. 04. 2018

09:15 – 13:00 (2. letnik) – predavalnica / 3B

Red. prof. dr. Mario Plenković

MEDIJSKA KOMUNIKOLOGIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

13:00 – 15:00  - odmor

14:00 -15:00

GOVORILNE URE PREDSTOJNIKA - kabinet / IV nad. (red. prof. dr. Mario Plenković)

15:00 – 19:00 (2. in  3.letnik) – predavalnica / 3B

Red. prof. dr. Mario Plenković, doc.dr.Daria Mustić:

GRAFIČNO OBLIKOVANJE MEDIJSKIH KAMPANJ

19:15 – 20:15 (3.letnik) – predavalnica / 3B

Red. prof. dr. Mario Plenković, doc.dr.Daria Mustić:

METODOLOGIJA PRIPRAVE DOKTORSKE DISERTACIJE

……………………………………………………………………………………………………….

Zaključena predavanja iz predmeta:

Metodologija izdelave znanstvenega dela (1.letnik),  Management vodenja  in upravljanja projektov (2.letnik), Medijska in komunikacijska industrija (3.letnik) in Individualno raziskovalno delo na področju strateškega komumnikacijskega managementa - SCOM 1 (1.letnik).

***************************************************************************

GOVORILNE IN INFORMATIVNE URE:

Red.prof.dr. Mario Plenkovic (Predstojnik dr. študija “Strateški komunikacijski management”) -  mario.plenkovic@almamater.si  mplenkovic2@yahoo.com

Red.prof.dr. Ksenija Čulo (Korporativni in krizni komunikacijski management) -; Komunikacijski marketing in oglaševanje) -  E-mail: kculo@gfos.hr   

Red.prof.dr. Marija Ovsenik (Management in vodenje / Leadership) – marija.ovsenik@almamater.si 

Red.prof.dr. Mlčaden Radujković (Management vodenja in upravljanja projektov) – mladen.radujkovic@almamater.si

Doc.dr.Božidar Veljković (  Politologija komunikacijskega menadžmenta in Priprava doktorske disertacije) – Božidar Veljković bozidar.veljkovic@siol.net

Red.prof.dr. Ljubica Bakić Tomić (Persuazivna komunikologija; Inovativno korporativno komuniciranje) – Ljubica Bakic-Tomic ljbakictomic@gmail.com

Red.prof.dr. Zdravko Sorđan (Medijska in komunikacijska industrija) –Zdravko Šorđan zdravkosordjan@open.telekom.rs

Izred.prof. dr. Cirila Toplak (mednarodni odnosi) – Cirila T cirila.toplak@gmail.com

Red.prof.dr. Jure Toplak (Metodologija izdelave znanstvenog dela) – jurij.toplak@gmail.com

Red.prof.dr. Vidoje Vujić (Management in razvoj človeških virov) – Prof. dr. sc. Vidoje Vujić vvujic@fthm.hr

Red.prof.dr. Šime Ivanjko & Red.prof.dr.Ludvik Toplak (Komunikacijsko pravo, svetovanje, lobiranje in etika komunikacijskega management) –Sime Ivanjko sivanjko7@icloud.com  & Ludvik Toplak ludvik.toplak@almamater.si

Red.prof.dr. Vitomir Grbavac ( Internet in socijalno omrežje v komunikacijskem management) – v1grbavac@gmail.com

Doc.dr.Daria Mustić (Komunikacijski management) dariamustic@yahoo.com

Doc.dr. Ivan Balabnic ( SCOM) - ivan.balabanic@unicath.hr

Dr. Slobodan Hadžić (SCOM) – Slobodan.hadzic@presscut.hr

**************************************************

Govorilne in informativne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predstojniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću, v terminih objavljenih govorilnih ur (KABINET PREDSTOJNIKA - IV nad. (red. prof. dr. Mario Plenković) ali po dogovoru. Prosim, za predhodno najavo po e-pošti: mario.plenkovic@almamater.si ali mplenkovic2@yahoo.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Predstojnik doktorskega študija SKM:

red. prof. dr. Mario Plenković

Maribor,  06. 04. 2018

1080
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.