Autor: admin
Datum objave: 18.05.2017
Share


HAZU predavanje koje će održati akademik IVAN SUPIČIĆ

OD PSIHOLOGIJE DO DUHOVNOSTI – O FENOMENU I PARADOKSIMA LJUBAVI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI


ima čast pozvati Vas na predavanje koje će održati

akademik IVAN SUPIČIĆ


OD PSIHOLOGIJE DO DUHOVNOSTI – O FENOMENU I PARADOKSIMA LJUBAVI


u četvrtak, 25. svibnja s početkom u 18 sati

u dvorani Knjižnice HAZU, Strossmayerov trg 14, Zagreb


Prema nekim mišljenjima danas, termin „ljubav“ je otrcan, zastario i istrošen, tako da bi ga trebalo zamijenili riječima kao što su: služenje, predanost, požrtvovnost, solidarnost.

Ipak, suvremena je psihologija grosso modo rehabilitirala pojmove ljubavi i duhovnosti te reafirmirala vrijednost njihovih sadržaja. Premda je psihologija znanost, a duhovnost to nije, one su komplementarne, a njihove konvergencije postaju sve snažnije, čak i u ciljevima: za psihologiju - upoznavanje ljudske psihe, a za duhovnost - oplemenjivanje, produbljenje ljudskog života, čovjekovih osobnih i meñuljudskih odnosa i iskustava.


Duhovnost i ljubav (i njezine razne vrste: ljubav-eros, ljubav-filija, ljubav-agape) način su postojanja, i to ne spokojnog ili uspavanog; one su stanje stalnih napora, trajne konfrontacije sa samim sobom i vlastitim egom, ali i s drugima. Pojam i realnost ljubavi nesvedivi su na „intimističku“ sferu, no opravdano je i pitanje: ima li ljubav ikakvu funkciju i snagu na društvenom planu? Ili neke druge sile pokreću svijet? Je li u tragičnom 20. stoljeću išta ostalo od ljubavi ?


Ljubav i duhovnost nisu univerzalni lijek za rješavanje svih problema niti mogu nadomjestiti posebna sredstva i načine njihova rješavanja na njima primjerenim razinama. No one mogu prožimati mnoge praktičke pristupe, biti stvaralačka snaga u velikom broju životnih situacija od roñenja do smrti. Tu se nameću velika, temeljna pitanja poput onih: ljubavi meñu spolovima i ljudima uopće, ljubavi i transcendencije, ljubavi i patnje te ljubavi i smrti. Daleko od svake sladunjave koncepcije, ljubav je čvrsta

kohezivna snaga, postojana prisutnost drugome i sebi, dijeljenje i davanje, primanje i uzvraćanje, postojanje - zajedno. Ona ostaje bitna konstitutivna sastavnica i u

današnjem svijetu visoke tehnizacije i informatizacije - da bi ga humanizirala.


Zahvaljujmo Vam na sudjelovanju!


akademik Ivan Supičić

http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/supicic


photos Ivan Supičić

https://www.google.hr/search?q=Ivan+Supičić&client=opera&hs=20N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjqg9fuxfnTAhVG1hoKHe0uCLEQsAQIOg&biw=1745&bih=857

272
Kategorije: Fenomeni
Developed by LELOO. All rights reserved.