Autor: admin
Datum objave: 31.12.2018
Share


HAZU

Novo Predsjedništvo Akademije od 1.1.2019.

Predsjedništvo Akademije

http://info.hazu.hr/hr/o-akademiji/predsjednistvo/

izabrano na Skupštini održanoj 11. studenoga 2010.,

mandat od 1. 1. 2011. – 31. 12. 2014.

izabrano na Skupštini održanoj 13. studenoga 2014.

mandat od 1. 1. 2015. - 31. 12. 2018.

 UPRAVA AKADEMIJE

Predsjednik akademik ZVONKO KUSIĆ

Potpredsjednik akademik JAKŠA BARBIĆ

Potpredsjednik akademik VELIMIR NEIDHARDT

Glavni tajnik akademik PAVAO RUDAN

Tajnik dipl. iur. MARINA ŠTANCL

TAJNICI AKADEMIJINIH RAZREDA

akademik  Franjo ŠANJEK

akademik  Andrej DUJELLA

akademik Ivan GUŠIĆ

akademik Marko PEĆINA

akademik August KOVAČEC

akademik  Pavao PAVLIČIĆ

akademik Vladimir MARKOVIĆ

akademik Frano PARAĆ

akademik Stjepan JECIĆ

OSTALI ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA

akademkinja Milena ŽIC FUCHS

akademik Krešimir NEMEC

akademik Nikša GLIGO

akademik Mirko ZELIĆ

akademik Nenad TRINAJSTIĆ
AKADEMIK VELIMIR NEIDHARDT IZABRAN ZA NOVOG PREDSJEDNIKA

HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

http://info.hazu.hr/upload/File/2018-3/HAZU-IZBORI15.11.18.-priopcenje.pdf

Zagreb, 15. studenog 2018. – Akademik Velimir Neidhardt izabran je za

novog predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na izbornoj

skupštini HAZU održanoj u četvrtak 15. studenog na kojoj su birani članovi novog

Predsjedništva Akademije. Akademik Neidhardt dobio je 87 glasova, a njegova

protukandidatkinja akademkinja Milena Žic Fuchs 37 glasova.

Na skupštini su izabrani i potpredsjednici HAZU, akademik Davor Miličić, s 87

glasova, i akademik Frano Parać s 81 glasom. Njihovi protukandidati bili su

akademik Davorin Rudolf koji je dobio 38 glasova i akademik Stanislav

Tuksar koji je dobio 27 glasova.

Hrvatska akademija nije izabrala novog tajnika jer nijedan od kandidata, niti

akademik Dario Vretenar, niti akademik Andrej Dujella, nisu dobili 68

glasova koliko je najmanje bilo potrebno za izbor. Akademik Vretenar dobio je 63

glasa, a akademik Dujella 57 glasova. Stoga će se skupština za izbor novog

glavnog tajnika održati 5. prosinca, kada će se birati i pet članova Predsjedništva.

Naime, svaki od devet Akademijih razreda u Predsjedništvu ima po dva

predstavnika, a jedan od njih je tajnik svakog pojedinog razreda.

Novi tajnici razreda potvrđeni su u četvrtak na skupštini. Za tajnika Razreda za

društvene znanosti izabran je akademik Gordan Družić, za tajnika Razreda za

matematičke, fizičke i kemijske znanosti izabran je akademik Goran Pichler, za

tajnika Razreda za prirodne znanosti akademik Ferdo Bašić, za tajnicu Razreda

za medicinske znanosti akademkinja Vida Demarin, za tajnika Razreda za

filološke znanosti akademik Darko Novaković, za tajnika Razreda za

književnost izabran je akademik Pavao Pavličić, za tajnika Razreda za likovne

umjetnosti akademik Mladen Obad Ščitaroci, za tajnika Razreda za glazbenu

umjetnost i muzikologiju akademik Stanislav Tuksar te za tajnika Razreda za

tehničke znanosti akademik Ignac Lovrek.


Mandat novog predsjednika, potpredsjednika, glavnog tajnika, tajnika razreda i

članova Predsjedništva HAZU počinje 1. siječnja 2019. i traje četiri godine, s

mogućnošću reizbora na još jedan mandat.


Akademik Velimir Neidhardt, rođen 1943. u Zagrebu, istaknuti arhitekt i professor

emeritus Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 18. je predsjednik

Akademije u njenih 157 godina i prvi iz redova umjetnika. 


Dosadašnji

predsjednici bili su Franjo Rački, Pavao Muhić, Josip Torbar, Tadija Smičiklas,

Tomislav Maretić, Vladimir Mažuranić, Gustav Janeček, Gavro Manojlović, Albert

Bazala, Tomo Matić, Andrija Štampar, Grga Novak, Jakov Sirotković, Ivan Supek,

Ivo Padovan, Milan Moguš i Zvonko Kusić. Redoviti član HAZU, u Razredu za

likovne umjetnosti, akademik Neidhardt postao je 1991., a od 1980. bio je član

suradnik. U mandatu od 2011. do 2018. obnaša dužnost potpredsjednika HAZU, a

ujedno je i voditelj Kabineta za arhitekturu i urbanizam HAZU, predsjednik

Upravnog odbora Zaklade HAZU (od 1998.) i predsjednik Odbora za zaštitu

dobara od nacionalnog interesa te glavni urednik edicije Hrvatska prirodna

bogatstva i kulturna dobra.

Velimir Neidhardt diplomirao je 1967. na Arhitektonskom fakultetu kod prof. Drage

Galića, a tijekom akademske godine 1974.–1975. bio je stipendist fondacije „Zlatko

i Joyce Baloković” na Harvard University i Massachusetts Institute of Technology u

Cambridgeu u SAD-u. Od 1975. do 1976. stručno se usavršavao kod Skidmore,

Owings and Merrill, Architects – Engineers u Chicagu. Na Arhitektonskom fakultetu

u Zagrebu magistrirao je 1978. na temu Razvoj modela u znanstvenoj metodi

urbanističkog planiranja, a doktorirao 1990. s disertacijom Antroposocijalni faktor u

teorijskom pristupu arhitektonskom i urbanističkom projektiranju.

Autor je ili suautor više od 200 arhitektonskih projekata, urbanističkoarhitektonskih

studija i natječajnih radova, od kojih je velik dio nagrađen, među

kojima su Nacionalna i sveučilišna knjižnica te poslovne zgrade INA-Trgovine i

Croatia osiguranja u Zagrebu, a zajedno s akademikom Brankom Kinclom i Jurom

Radićem autor je novog putničkog terminala Međunarodne zračne luke Franjo

Tuđman u Zagrebu. Za projekte poslovne zgrade INA-Trgovine i zgrade Nacionalne i

sveučilišne knjižnice nagrađen je godišnjom nagradom „Vladimir Nazor“ 1989. i

1995. Dobio je i Nagradu Grada Zagreba 2001., a 2009. i Red Danice hrvatske s

likom Marka Marulića.

Akademik Neidhardt objavio je velik broj znanstvenih radova te knjigu Čovjek u

prostoru: Antroposocijalna teorija projektiranja. Devedeset radova akademika

Neidhardta pisanih od od 1968. do 2018., kao i i deset njegovih intervjua i 20

odabranih tekstova uglednih kritičara i teoretičara koji su pisali o njegovim djelima,

objavljeno je u knjizi Misao u arhitekturi.

Od 1995. do 1999. akademik Neidhardt bio je predsjednik Udruženja hrvatskih

arhitekata. Od 2015. dopisni je član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. Na

Arhitektonskom fakultetu kao professor emeritus na doktorskom studiju vodi kolegij

Arhitektonsko istraživanje suvremenosti.


U svom se govoru nakon proglašenja rezultata izbora akademik Neidhardt zahvalio

članovima HAZU, kao i sadašnjem predsjedniku akademiku Zvonku Kusiću na

vođenju Akademije u proteklih osam godina. „Naš program je nastavak kontinuteta

koji nosi uspjehe, prepoznavanje i otvorenost javnosti kako bi Akademija i dalje bila

 HRVATSKA AKADEMIJA CROATIAN ACADEMY

 ZNANOSTI I UMJETNOSTI OF SCIENCES AND ARTS

 Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb, Hrvatska Tel.: (01) 489 51 11 – Telefax: (01) 481 99 79

relevantna na zadovoljstvo sviju nas. Pred nama je jedan te isti cilj: služenje našoj


157 godina dugoj tradiciji, čuvanje nacionalnog identiteta i promocija izvrsnosti

znanosti i umjetnosti. Mi akademici u srcu nosimo znanost i umjetnost, ali nadasve

Hrvatsku, i tako ćemo i dalje raditi“, poručio je akademik Neidhardt.


Akademkinja Milena Žic Fuchs čestitala je akademiku Neidhardtu na izboru za novog

predsjednika HAZU i pozvala akademike na jedinstvo radi boljitka Hrvatske i

Akademije.


Obraćajući se nazočnim akademicima uoči izbora, akademik Kusić je kazao da je

izbor novog predsjednika važna poruka hrvatskom društvu i hrvatskom narodu.

„Duboko sam uvjeren da će oni koje večeras izaberemo dostojno voditi Akademiju u

ostvarenju njene misije, a to je čuvanje identiteta nacije, predstavljanje države i

nacije i promicanje najviših vrijednosti nacije“, rekao je akademik Kusić.

118
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.