Autor: admin
Datum objave: 18.05.2017
Share


HDZ – Središnja snaga razvoja Hrvatske

PLENKOVIĆ PREDSTAVIO PROGRAM,srpnja,2016.

srpnja,2016.

http://www.andrejplenkovic.hr/userfiles/images/pdf/Andrej_Plenkovic_Program.pdf

"HDZ – Središnja snaga razvoja Hrvatske".


Poštovane članice i članovi HDZ-a,


izuzetna mi je čast izvijestiti vas o svojoj kandidaturi za predsjednika naše Hrvatske demokratske zajednice, na izborima u nedjelju 17. srpnja 2016. na kojima mogu neposredno glasovati svi članovi stranke. Ovom prigodom želim vam predstaviti svoja viđenja HDZ-a i glavne elemente programa kao smjernice na predstojećim izbornim izazovima. Moja je misija - vjerodostojnim HDZ-om vratiti povjerenje birača.

Odluku o kandidaturi za predsjednika HDZ-a donio sam osobno, uz podršku

svoje obitelji. Ovaj korak činim s velikim poštovanjem prema svim dosadašnjim

postignućima HDZ-a kao najveće državotvorne i stožerne hrvatske stranke, koju

je utemeljio naš prvi predsjednik i predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo

Tuđman.

HDZ je dao najveći doprinos ostvarenju hrvatskih nacionalnih ciljeva u

prijelomnim povijesnim trenutcima od 1989. do danas. Naša stranka je

predvodila stvaranje višestranačkog demokratskog poretka, stjecanje

neovisnosti i međunarodnog priznanja, pobjede u pravednom i obrambenom

Domovinskom ratu, uz nemjerljive žrtve i doprinos hrvatskih branitelja, izgradnji

institucija te pristupanju Hrvatske u Sjevernoatlantski savez i Europsku uniju. U

složenim tranzicijskim okolnostima bilo je puno uspjeha na koje svi možemo

biti ponosni. Hrvatska je slobodna zemlja radišnih i dobronamjernih ljudi koji

vole svoje i uvažavaju druge. Bilo je i propusta, koje možemo i moramo ispraviti,

osobito kad je riječ o iskorijenjivanju siromaštva, smanjenju nezaposlenosti

te pružanju pomoći najranjivijim društvenim skupinama, kao i daljnje jačanje

institucija i vladavine prava.

Zajedno sa svima vama želim ostati privržen našem hrvatskom identitetu,

tradiciji, kulturi i jeziku, njegujući temeljne narodnjačke, demokršćanske i

univerzalne humanističke vrijednosti koje dijelimo. Istodobno, nastojat ću

biti nositelj modernog, ambicioznog i dosljednog HDZ-a koji će hrvatskim

građanima omogućiti političku stabilnost, pravnu sigurnost, pouzdan okvir za

gospodarski rast te društvenu uključenost i solidarnost.

Program koji vam predstavljam prilog je raspravi unutar HDZ-a o tome kakvo

društvo želimo na kraju drugog desetljeća 21. stoljeća te koje su politike i

mjere potrebne za boljitak Hrvatske. HDZ treba odgovoriti na ključne političke,

ekonomske i sigurnosne izazove suvremenog hrvatskog društva. Glavni hrvatski

nacionalni interes danas je osigurati bolji životni standard hrvatskim građanima u

stabilnoj i pravnoj državi.

Smatram da svaki pojedinac mora biti u mogućnosti svojim radom i zalaganjem

osigurati dostojanstven život svojoj obitelji. Za razliku od političkih suparnika s

ljevice, koji su odstupili od ranije postignutih međustranačkih dogovora te su

pokrenuli ideološke podjele u društvu i pridonijeli ekonomskoj stagnaciji, želim

da HDZ bude politička snaga koja okuplja te provodi pomirbenu i zrelu politiku.

Protekli su mjeseci bili obilježeni krizom vodstva HDZ-a te, nažalost, i nizom

pogrešnih političkih procjena koje su rezultirale izglasavanjem nepovjerenja

Vladi, raspuštanjem Hrvatskog sabora i najavom prijevremenih izbora. Riječ je

o neubičajenim okolnostima i za HDZ i za Hrvatsku. No, svaka krizna situacija

istovremeno je i prilika za oporavak, revitalizaciju i promjene. U cilju učinkovite

i brze konsolidacije stranke prije parlamentarnih izbora, a i lokalnih izbora

u svibnju 2017., želim članstvu ponuditi svoje znanje, ideje, iskustvo, radnu

energiju, entuzijazam i optimizam.

Za učinkovitu provedbu naše političke platforme potrebni su nam kvalitetni ljudi

kojih u HDZ-u ima mnogo. Uz pravi spoj nacionalne i lokalne razine te iskustvo

i mladost, ključno je u prvi plan postaviti stručne, dokazane i poštene ljude

spremne dati svoj obol obnovi HDZ-a i Hrvatske. Uvjeren sam da će HDZ još

jednom pokazati svoju programsku i organizacijsku snagu te ostati predvodnička

stranka hrvatskog naroda, prihvatljiva novim generacijama.

Vrijeme je za svojevrsni novi početak puta prema sveukupnom oporavku u

kojem HDZ mora preuzeti odgovornost za budućnost Hrvatske. Zajedništvom

i radom ostvarit ćemo boljitak hrvatskih građana u uređenoj i prosperitetnoj

državi. Uvjeren sam da s jasnom vizijom, kreiranjem kvalitetnih javnih politika i

njihovom učinkovitom provedbom HDZ može ponovno postati središnja snaga

razvoja Hrvatske. Na nama je da ostvarimo taj cilj.

S osobitim poštovanjem,

Andrej Plenković

Temeljna načela

Politička stabilnost, pravna sigurnost, gospodarski rast i solidarno

društvo – tradicionalne vrijednosti u suvremenoj Hrvatskoj

Hrvatska demokratska zajednica narodna je i stožerna državotvorna stranka

koja promiče hrvatske nacionalne interese i tradicionalne vrijednosti

njegujući demokršćansku baštinu i univerzalna humanistička načela. Kao

dio europskog desnog centra sa sestrinskim strankama dijelimo vrijednosti

slobode, demokracije, pravne države, poštovanje temeljnih ljudskih prava,

obiteljskih vrijednosti, ravnopravnost žena i muškaraca te socijalno-tržišnog

gospodarstva. Potičemo poduzetništvo, kreativnost i inovacije, a istodobno

putem načela solidarnosti i socijalne uključenosti podržavamo najranjivije

društvene skupine. U središtu politike HDZ-a je čovjek sa svojim neotuđivim

dostojanstvom, pravima i odgovornostima.

Povijesna uporišta

Dali smo najveći doprinos u ostvarivanju strateških nacionalnih ciljeva

U proteklih 27 godina HDZ je radom svojih članova, vlada i saziva

Hrvatskog sabora, a na temelju politike prvog predsjednika RH i

HDZ-a dr. Franje Tuđmana, predvodio i dobio borbu za demokratski

poredak, neovisnost, međunarodno priznanje, obranu od agresije

velikosrpskog Miloševićevog režima, oslobođenje zemlje, te uspostavu

vojne ravnoteže u Bosni i Hercegovini kao preduvjeta Daytonsko pariškog

okvirnog mirovnog sporazuma. HDZ je također dao najveći doprinos u ostvarivanju strateških ciljeva Hrvatske - članstvo u

Sjevernoatlantskom savezu i Europskoj uniji. To je bilo moguće zbog

rada prijašnjih generacija, zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske, a

prije svega velike žrtve hrvatskih branitelja u obrambenom i pravednom

Domovinskom ratu, koji je temelj suvremene hrvatske države, zbog

čega ćemo štititi prava i dostojanstvo hrvatskih branitelja i njihovih

obitelji te bolje promicati njihovu ulogu u društvu. HDZ se jasno

određuje o ideološkim i povijesnim pitanjima i patnjama hrvatskog

naroda, osuđujući sve totalitarizme i poštujući sve žrtve. Čvrsto ostajemo

pri politici pomirbe predsjednika dr. Franje Tuđmana koja postavlja

ostvarivanje zajedničkih nacionalnih i društvenih ciljeva ispred političkih

i ideoloških razlika.

Kao dio Europskih pučana ubrajamo se u one stranke koje uživaju najširu

potporu birača i koje imaju poziv, snagu i sposobnost upravljati svim razinama

vlasti u zemlji. Politička matica kojoj pripadamo prolazi kroz svoju krizu na

europskoj, ali i domaćoj političkoj sceni. Povjerenje birača možemo zadržati

jedino provedbom i stalnim komuniciranjem dosljedne i vjerodostojne

politike utemeljene na jasnoj viziji i našim vrijednostima. Stoga ćemo i

koalicijske partnere birati među svjetonazorski i programski kompatibilnim

političkim strankama koje mogu pridonijeti formiranju i provedbi uspješnih

javnih politika. HDZ kao stožerna hrvatska stranka mora biti okupljajuća

snaga svih dionika društva koja gradi nacionalni konsenzus kao preduvjet za

ostvarenje strateških hrvatskih ciljeva.

Stvaranje stajališta, strateških dokumenata i javnih politika

Okupljanjem svih društvenih snaga te iseljene i domovinske

Hrvatske, dat ćemo novi zamah razvoju države

Kao stranka koja je otvorena prema doprinosima Hrvatske akademije

znanosti i umjetnosti, sveučilišne i znanstvene zajednice, privatnog sektora,

socijalnih partnera te dobre europske prakse, HDZ mora osloboditi i poticati

stvaralački potencijal pojedinaca stvaranjem i provedbom naprednijih javnih

politika s ciljem dostizanja više stope rasta i stvaranja novih radnih mjesta,

osobito za mlade. Koordinirani rad stranačkih sektorskih odbora, Akademske

zajednice ‘’Ante Starčević’’, Mladeži HDZ-a, Kluba utemeljitelja ‘’Dr. Franjo

Tuđman’’, Zajednice žena ‘’Katarina Zrinski’’, Zajednice poduzetnika i obrtnika,

Zajednice branitelja ‘’Gojko Šušak’’, te Zaklade hrvatskog državnog zavjeta,

mora biti središnja točka političkog, stručnog i intelektualnog stvaralaštva, to

jest dodana vrijednost koju stvara HDZ. Lokalne organizacije i koordinacije

HDZ-a u inozemstvu trebaju biti potpora i aktivni sudionik u tom procesu.

Unutarnje ustrojstvo

Transparentnijim, demokratičnijim i snažnijim HDZ-om,

vratit ćemo povjerenje građana

HDZ treba, uz zadržavanje učinkovitosti u procesu donošenja odluka te

jedinstva u provođenju utvrđenih politika, postati predvodnik u razvijanju

najviših standarda unutarstranačke demokracije. Stoga smatram da je

potrebno pristupiti izradi novog, cjelovitog i suvremenijeg Statuta s

jasnom vrijednosnom orijentacijom. Promjene trebaju biti usmjerene

na veće sudjelovanje članova u formiranju stranačkih politika, snažnijem

položaju Središnjeg odbora, razvijanju instituta unutarstranačkog

referenduma, stvaranju preduvjeta za elektroničko glasovanje te daljnje

jačanje modela izbora za dužnosnike po načelu „jedan član - jedan

glas“. Transparentnost rada tijela i financiranja osnažuje vjerodostojnost

stranke. Snaga HDZ-a leži u županijskim i lokalnim organizacijama

kojima u provedbi politike na svim razinama treba pružiti veću slobodu

i odgovornost. Strateški je cilj HDZ-a, uz očuvanje dominantne podrške

diljem Domovine i među Hrvatima izvan Hrvatske, osigurati povratak

povjerenja u najvećim hrvatskim gradovima.

Pravosuđe, javna uprava i

Decentralizacija

Djelotvornijim pravosuđem i javnom upravom

stvorit ćemo uvjete za gospodarski razvoj i bolji život građana

Pravna država mora biti utemeljena na neovisnom, nepristranom i

učinkovitom pravosuđu te djelotvornoj i poštenoj javnoj upravi. Ključno

je stoga vratiti povjerenje građana u pravosudni sustav. Zbog toga je

potrebno nastaviti razvoj sustava i kontinuirano raditi na unaprjeđivanju

profesionalnosti sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i javnih

bilježnika. Uravnoteženje proračuna neće biti realno bez djelotvornijeg

javnog sektora. Potrebno je racionalizirati poslovanje koristeći i nove

tehnologije, povećati transparentnost i odgovornost u javnoj upravi, te

voditi računa o usavršavanju i vrednovanju rada državnih službenika i

namještenika. Važan element je i uspostava transparentnog i učinkovitog

sustava javne nabave, što je istodobno i snažna antikorupcijska

mjera. Zalažem se za raspodjelu nadležnosti javnih funkcija države

na temelju načela supsidijarnosti, uključujući funkcionalnu i fiskalnu

decentralizaciju, sa županijama kao središnjom razinom i povijesnim

oblikom teritorijalnog ustroja. Ono što se učinkovito može rješavati na

lokalnoj, nema razloga rješavati na državnoj razini.

Partnerstva, solidarnost i zaštita socijalno najugroženijih

Otvorenim socijalnim dijalogom i uključivanjem

omogućit ćemo svima da daju doprinos razvoju Hrvatske

Kontinuiran i otvoren dijalog s Hrvatskom gospodarskom komorom,

Hrvatskom obrtničkom komorom, kao i našim socijalnim partnerima,

sindikatima i poslodavcima, za HDZ je prioritetan u cilju zaštite prava

radnika, ali i osiguranja konkurentnosti gospodarstva. Poticat ćemo

konstruktivni dijalog sa svim vjerskim zajednicama, poštujući načelo

odvojenosti Crkve i države, posebno s Katoličkom crkvom kao najvećom

i najznačajnijom vjerskom zajednicom u Hrvatskoj. Ugovori između

Svete Stolice i Republike Hrvatske temelj su toga odnosa. Smatram da

je u suradnji s predstavnicima nacionalnih manjina potrebno razvijati

razumijevanje i solidarnost radi pune zaštite manjinskih prava. Nevladine

organizacije važan su čimbenik svakog demokratskog društva, čijem

razvoju pridonose. Stoga njihovo djelovanje treba poticati, a državna

tijela s njima trebaju ostvariti kvalitetnu suradnju, pri čemu dodjeljivanje

proračunske potpore mora biti neovisno od političko-ideoloških kriterija.

Hrvatska mora suzbiti socijalnu isključenost koja je u porastu, osobito

kod starijih i umirovljenika. Nužno je osigurati bolju uključenost osoba

s invaliditetom, za što su potrebne mjere socijalne skrbi i potpore

pri radu i zapošljavanju. Nastojanja za iskorjenjivanjem siromaštva i

smanjenjem nejednakosti u društvu ključni su za ostvarivanje socijalne

pravde. Mirovinski, zdravstveni i socijalni sustavi stoga moraju, uz nužne

konsolidacije radi njihove dugoročne financijske održivosti, zadržati i

načelo solidarnosti te svoju zaštitnu funkciju

Makroekonomski okvir

Makroekonomskom politikom pomoći ćemo hrvatskom

poduzetništvu u generiranju rasta i povećanju zaposlenosti

Višegodišnja ekonomska kriza i recesija otkrile su dubinu

makroekonomskih neravnoteža s kojima je nacionalno gospodarstvo

suočeno. Unatoč izlasku iz recesije, njihovo rješavanje zahtijeva

provedbu cjelovitih strukturnih reformi u cijelom nizu područja. Posebnu

pozornost potrebno je posvetiti jačanju fiskalnog kapaciteta, a time

i postizanju fiskalne održivosti države kroz smanjenje proračunskog

deficita i javnog duga. Uz rast gospodarstva, stabilnost javnih financija

ključna je za postizanje boljega kreditnog rejtinga i povoljnije pozicije

Hrvatske na međunarodnom financijskom tržištu. Porezni sustav,

koji je u mandatu „Kukuriku“ vlade uslijed silnih izmjena postao izvor

nestabilnosti i nepovoljne ulagačke klime, mora se stabilizirati te postati

jednostavniji, pravedniji i prilagođeniji potrebama hrvatskih poduzetnika,

uz istodobno povećanu poreznu disciplinu. To će uz reformu pravosuđa

vratiti povjerenje ulagača i osigurati dodatan impuls gospodarskom

rastu. Doprinos monetarne politike stvaranju dugoročno održivog rasta

moguće je postići osiguranjem povoljnih dugoročnih izvora likvidnosti

bankarskom sektoru.

Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam

Kupovna moć i standard hrvatskih građana smanjili su se od početka

krize 2008. godine, a javni dug je udvostručen. Hrvatska se suočava

s brojnim strukturnim problemima, a nije u potpunosti iskoristila

niti gospodarske potencijale koje nam je donijelo članstvo u EU.

Preokretanje trendova neće biti jednostavno i brzo, ali je nužno.

Hrvatska mora završiti tranziciju prema socijalno-tržišnom gospodarstvu

i pod svaku cijenu težiti suzbijanju tzv. klijentelističkog kapitalizma i

korupcije. Ambiciozna ekonomska politika mora biti usmjerena na

poticanje poduzetničkog duha svih generacija, olakšavanje uvjeta

poslovanja i smanjivanje administrativnih prepreka, osobito za male

i srednje poduzetnike te obrtnike. Dodatne napore treba uložiti u

smjeru učinkovitijeg financiranja realnog sektora te daljnjeg razvoja

konkurentnih izvoznih djelatnosti. To podrazumijeva znatno veći

angažman HBOR-a jer poticanje domaće proizvodnje i izvoza može i

mora postati najvažniji pokretač gospodarskog rasta. U tom pogledu

sve naše politike potrebno je usmjeriti ka afirmaciji potencijala domaće

industrije, za koju su glavne pretpostavke daljnjeg razvoja cjenovno

prihvatljive i dostupne sirovine i energija, obrazovana radna snaga, dobra

prometna povezanost, brza i učinkovita administracija te povoljni izvori

financiranja. Moderni industrijski napredak Hrvatske temeljit ćemo na

tehnološkim, poslovnim i socijalnim inovacijama. Čim u tome uspijemo,

svjedočit ćemo i prijeko potrebnim većim stopama gospodarskog rasta

nastalog na zdravim temeljima. Povećanje apsorpcijskih kapaciteta radi

djelotvornijeg povlačenja sredstava iz europskih fondova preduvjet

je za puno iskorištavanje ekonomskih prednosti članstva u EU kao

dodatnog generatora razvoja. Razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj ključni

su za uspjeh hrvatskog gospodarstva. Hrvatsko selo ima ogroman

neiskorišteni potencijal, a njegov će razvoj biti pokazatelj gospodarske

snage Hrvatske. U okviru Zajedničke ribarstvene politike EU-a zalažem

se za razvoj hrvatskog ribarstva kao konsolidirane industrijske grane,

ali i kao izraza višestoljetne tradicije i mediteranskog načina života.

Kao jednu od prioritetnih hrvatskih ekonomskih grana, turizam treba

strateški razvijati povećanjem kvalitete turističkih usluga tijekom cijele

godine i u cijeloj Hrvatskoj. U sljedećem desetljeću Hrvatska može

i mora osnažiti svoju poziciju na europskom jedinstvenom tržištu

te postati jedno od najkonkurentnijih gospodarstava u Srednjoj i

Jugoistočnoj Europi. Pritom je ravnomjerni razvoj svih područja Lijepe

naše jedan od glavnih prioriteta za HDZ koji kao najsnažnija hrvatska

stranka preuzima odgovornost u svim dijelovima Domovine.

Infrastruktura, digitalna

Hrvatska i održiv razvoj

Boljim prometnim povezivanjem države, suvremenim gospodarenjem

otpadom, digitalizacijom te kvalitetnijim uslugama državne uprave

modernizirat ćemo Hrvatsku

Potrebno je iskoristiti povoljan geostrateški položaj Hrvatske u Europi te se

izboriti za uključivanje u ključne paneuropske prometne pravce, razvijajući

naše međunarodne luke i željeznički promet. Hrvatski je nacionalni interes

dovršetak prometnog povezivanja cijele države modernim multimodalnim

koridorima. Bolje povezivanje otoka međusobno i s kopnom nužno

je za njihovu revitalizaciju i ostvarivanje punog potencijala. Energetski

sektor može biti jedan od zamašnjaka industrijskog razvoja, a usko je

povezan i sa strateškim sigurnosnim i geopolitičkim pozicioniranjem

Hrvatske. Hrvatsko društvo mora uhvatiti korak sa svijetom u uporabi

modernih dostignuća tehnološko-digitalne revolucije u industriji, ali i

u javnom sektoru. Brojne su prednosti digitalizacije i sudjelovanja na

jedinstvenom digitalnom tržištu. U 21. stoljeću građanima moramo

osigurati bolju povezanost, transparentnu komunikaciju s tijelima državne

uprave te omogućiti da uživaju u prednostima digitalnog doba kao što

su jednostavnije poslovanje, obrazovanje, kvalitetnija zdravstvena skrb

i bolja zaštita podataka. Gospodarski i društveni razvoj ne smiju ugroziti

prirodna bogatstva Hrvatske koja moraju ostati u nacionalnom vlasništvu.

HDZ skrbi o zaštiti okoliša, zalaže se za uspostavu modernog sustava

gospodarenja otpadom, cirkularnu ekonomiju, povećanje energetske

sigurnosti i učinkovitosti, za postavljanje realnih klimatskih ciljeva te

smanjenje utjecaja na promjenu klime.

Obitelj, demografski razvoj i mladi

Pronatalitetnom populacijskom politikom i povećanjem zaposlenosti

potaknut ćemo demografski oporavak države i zaustaviti iseljavanje

mladih i visokoobrazovanih

Kao temeljna jedinica ljudskog društva, obitelj mora biti pod posebnom

zaštitom države. Zalažem se za formiranje kvalitetne sveobuhvatne i

funkcionalne podrške mladima, roditeljima i obiteljima kojom bi olakšali

usklađivanje roditeljskih i radnih obveza. Nepovoljna demografska kretanja

predstavljaju jedan od najozbiljnijih izazova za našu Domovinu, a osobito za

tržište rada, mirovinski, zdravstveni i obrazovni sustav te uravnotežen razvoj

svih dijelova Hrvatske. Zbog toga je nužno, uz osiguranje gospodarskog

rasta, sveobuhvatnim mjerama aktivne populacijske politike, a posebno

pronatalitetne i reemigracijske, poticati demografski oporavak i osnaživanje

obitelji. Iseljavanje mladih i visokoobrazovanih ljudi može ozbiljno ugroziti

poduzetnički, inovativni i intelektualni potencijal države u budućnosti. Mladi

imaju važnu ulogu u društvenoj strukturi Hrvatske. Stoga su javne politike

usmjerene prema mladima, osobito politike obrazovanja i zapošljavanja

glavna pitanja našeg društva. Istodobno, Hrvatska ne smije postati

zatvoreno društvo te zato mobilnost mladih prema Europi ne mora biti

uvijek negativna – kada je dvosmjerna, ali mladima moramo dati što bolje

uvjete i pružiti mogućnost da se zaposle i razvijaju u Hrvatskoj. Dugoročno,

nezaposlenost mladih možemo riješiti jedino kvalitetnijim fiskalnim,

poslovnim i obrazovnim uvjetima za stvaranje novih radnih mjesta te

usklađivanjem obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada.

Obrazovanje, znanost i šport

Kroz najbolju europsku praksu u reformi obrazovanja te cjeloživotnim

obrazovanjem omogućit ćemo modernizaciju hrvatskog gospodarstva

utemeljenog na znanju

Hrvatskoj su potrebni stručno osposobljeni i obrazovani pojedinci koji

razmišljaju kreativno i inovativno, koji su sposobni donositi odgovorne

odluke, koji će postati kritički članovi društva, ostati u Hrvatskoj i voditi

je u budućnosti. S tim ciljem, potrebno je omogućiti obrazovanje

dostupno svim hrvatskim građanima uz njegovanje odgojno-obrazovne

funkcije školskih ustanova i osiguravanjem besplatnog redovnog

studija. Osobito je važno poticati programe cjeloživotnog obrazovanja u

privatnom i javnom sektoru, što podrazumijeva poslovno, poduzetničko

i društveno osposobljavanje te razvoj vještina. Zalažem se za razvoj

znanosti, istraživanja i njihovo povezivanje s gospodarstvom, što

bi trebalo biti okosnica pametnog i održivog razvoja Hrvatske kao

društva te gospodarstva utemeljenog na znanju. Potrebno je nastaviti

s cjelovitom kurikularnom reformom kako bi se osigurao učinkovit

sustav odgoja i obrazovanja primjerenog suvremenom društvu, uz

poštivanje roditeljskih prava, promicanje nacionalnog identiteta i

pluralnu uključenost stručnjaka. Učitelji i profesori ključan su element

odgoja, obrazovanja i svake reforme školstva. Hrvatski šport pridonio

je prepoznatljivosti Hrvatske na globalnoj razini. Ujedno je rastuća

gospodarska grana, a smatram da je izuzetno važan za odgoj i zdravlje

mladih ljudi, jer gaji kompetitivnost i poštenje. Zbog toga je potrebno

odlučno se obračunati s huliganizmom na športskim terenima te

poticati izvrsnost u svim športovima.

Kultura i mediji

Podržavat ćemo kulturne i kreativne industrije, važne gospodarske grane

koje naš sredozemni i srednjoeuropski kulturni identitet čine

prepoznatljivim

Hrvatska povijesno i kulturno pripada sredozemnom i

srednjoeuropskom civilizacijskom krugu. Kultura je stoljećima bila

kohezijski čimbenik koji je okupljao hrvatski narod, a hrvatski jezik

važan je dio hrvatskoga kulturnog identiteta. U njegovom njegovanju

i promicanju važan obol nastavlja imati Matica hrvatska. Potrebno je

da proračunska izdvajanja za kulturu budu na razini koja će omogućiti

kvalitetno provođenje prioriteta kulturne politike i kulturnog razvoja.

Oni uključuju unapređenje sustava zaštite i očuvanja kulturne baštine

te poticanje njenog održivog korištenja, poticanje umjetničke

izvrsnosti i kreativnosti, ravnomjerni kulturni razvoj i omogućavanje

sudjelovanja svih u kulturnom životu. Ujedno bitno je prepoznavanje

potencijala kulture, a posebno kulturnih i kreativnih industrija kao važne

gospodarske grane u digitalnom vremenu vodeći jednako računa o

njenim kulturnim i ekonomskim aspektima. Danas, kada je prepoznata

važnost kulturnog i umjetničkog obrazovanja za cjelovit razvoj djece i

mladih, posebnu pažnju treba posvetiti širenju publike te učiniti kulturu

dostupnom svim hrvatskim građanima. Mediji, kao važan dio kreativnih

industrija, iznimno su važni za razvoj demokratskih i pluralnih društava.

Stoga treba razvijati politike koje će poticati pluralizam, profesionalnost i

raznolikost medija te inzistirati na poštovanju medijskih sloboda.

Sigurnost

Novom Strategijom nacionalne sigurnosti djelotvornije ćemo

odgovoriti izazovima poput kriminaliteta i terorizma te bolje zaštiti

državne granice

Zalažem se za sveobuhvatan, koordiniran i proaktivan pristup svih

institucija hrvatske države radi smanjivanja ranjivosti društva te za

koncept domovinske sigurnosti koji podrazumijeva prioritetno donošenje

koherentne Strategije nacionalne sigurnosti. Zagovaram odlučnu i

pravednu kaznenu politiku usmjerenu na suzbijanje kriminaliteta, što

uključuje beskompromisnu borbu protiv korupcije u svim sektorima i

na svim razinama. Terorizam ugrožava europske vrijednosti i sigurnost

Europe, ali i Hrvatske. Zato smatram da je potrebna još snažnija

suradnja obavještajnih i sigurnosnih službi, a imajući u vidu i terorističku

prijetnju koju predstavljaju borci povratnici iz Sirije koji se pozicioniraju

i u hrvatskom okruženju. Premda ni borba protiv terorizma ne može

opravdati kršenje temeljnih ljudskih sloboda, sasvim je jasno da sigurnost

građana treba biti na prvom mjestu. Oružane snage RH se trebaju

kontinuirano modernizirati te aktivno sudjelovati u međunarodnim

mirovnim operacijama, u okviru UN-a, NATO-a i EU. Migracijski pritisak

na Europu zahtijeva solidarnost i empatiju prema izbjeglicama i

migrantima, uz puno poštivanje nacionalnih propisa, pravne stečevine EU

i međunarodnog prava. Hrvatska policija ima važnu ulogu u učinkovitoj

kontroli državne granice, a Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatski

Crveni križ i ostale nevladine organizacije predstavljaju bitnu podršku u

zbrinjavanju migranata, ali i postupanju kod prirodnih katastrofa.

Europska Hrvatska i vanjski poslovi

Osnažit ćemo srednjoeuropsku i mediteransku dimenziju

Hrvatske, podržati europsku budućnost BiH te riješiti preostala

otvorena pitanja sa susjednim državama

Hrvatska je država članica Europske unije, a HDZ punopravni član obitelji

Europske pučke stranke - najveće i najutjecajnije političke stranke u Europi.

Hrvatska treba angažiranije koristiti prednosti članstva u EU, sudjelovati

u kreiranju europskih politika te zagovarati nastavak politike proširenja

uz ispunjavanje kriterija za članstvo. U vanjskoj politici, a u kontekstu niza

aktualnih i paralelnih kriza, Hrvatska kao jedina članica EU koja ima dunavsku

i jadransku, odnosno mediteransku dimenziju treba se jasnije pozicionirati

kao glavni partner prema državama u svom susjedstvu. Zahvaljujući svom

jedinstvenom iskustvu iz Domovinskog rata, Hrvatska treba pružiti doprinos

rješavanju kriza na Sredozemlju i Istoku Europe čime ćemo ojačati svoj

međunarodni položaj i utjecaj. Potrebno je dodatno osnažiti srednjoeuropsku

dimenziju Hrvatske. Odnosi s ključnim europskim i globalnim silama,

a posebno sa SAD-om trebaju biti na vrhu popisa političkih prioriteta.

Referentni okvir vanjskopolitičkog djelovanja HDZ-a uzimat će u obzir i

Globalnu strategiju za vanjsku i sigurnosnu politiku EU iz 2016. te Program

Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. Europska budućnost Bosne

i Hercegovine glavni je vanjskopolitički cilj Hrvatske, čemu smo već dali

nemjerljiv doprinos svojim aktivnostima u Europskom parlamentu. Skrb

o Hrvatima u BiH kao ravnopravnom konstitutivnom narodu te briga o

hrvatskim manjinama u ostalim zemljama ostaju trajne strateške zadaće

djelovanja hrvatske politike i diplomacije. Kontinuiranim dijalogom sa

susjednim državama Hrvatska mora nastojati riješiti preostala otvorena

pitanja, uključujući pitanja razgraničenja, kao i paket pitanja u odnosima sa

Srbijom koja su posljedica agresije na Hrvatsku.

O meni

Rođen sam u Zagrebu 1970. godine, a roditelji su mi podrijetlom iz

Dalmacije. U braku sam sa suprugom Anom s kojom imam sina Marija.

Diplomirao sam 1993. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

gdje sam 2002. i magistrirao međunarodno javno i privatno pravo. Kao

diplomat i pravnik, više od sedamnaest godina posvetio sam promicanju

hrvatskih interesa kroz rad u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova,

te na diplomatskim dužnostima u Bruxellesu i Parizu. Kao državni tajnik

za europske integracije pridonio sam završetku pregovora o pristupanju

Hrvatske u Europsku uniju. Zastupnikom HDZ-a u Hrvatskom saboru

izabran sam 2011., zastupnikom HDZ-a u Europskom parlamentu

2013. te 2014., kada sam bio nositelj naše pobjedničke izborne liste. U

ovom mandatu u Europskom parlamentu potpredsjednik sam Odbora

za vanjske poslove i predsjednik Delegacije za odnose s Ukrajinom.

Govorim engleski, francuski i talijanski jezik, a služim se i njemačkim.

mr.sc. Andrej Plenković

919
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.