Autor: admin
Datum objave: 28.01.2019
Share


HOROSKOP LJUDSKOG TELA

Svaki organ ima svoj element, a SLATKO najviše smeta ovom delu našeg organizma

HOROSKOP LJUDSKOG TELA: Svaki organ ima svoj element, a SLATKO najviše smeta ovom delu našeg organizma

https://zena.blic.rs/astro/horoskop-ljudskog-tela-svaki-organ-ima-svoj-element-a-slatko-najvise-smeta-ovom-delu/65tzwbh?ref=noviblic?utm_source=blic_sidebar&utm_medium=sidebar_bliczena

Svi narodi Azije, pa i Japanci, veruju u teoriju o pet elemenata, od kojih je, kako oni misle, sačinjeno sve oko nas. Elementi su voda, drvo, vatra, metal i zemlja, koji su osnova cele prirode, a čiji odnosi odražavaju i glavne odnose u prirodi. Ovu teoriju primenjivali su u mnogim životnim sferama.

I čovek je, prema istim verovanjima, sastavljen po principima pet elemenata, te su mu svi organi, baš kao i godišnja doba, strane sveta i vremenske prilike, usklađeni po tom redu.

Svaki organ ima svoj element

U kućici sa drvetom je jetra, sa vatrom je srce, sa zemljom je slezina, sa metalom su pluća i sa vodom su bubrezi. Ovaj poredak u organima odražava i njihove prave odnose u našem telu.

Srce jača slezinu, pluća jačaju bubrege, bubrezi jačaju jetru, a jetra jača srce. Poznavaoci to objašnjavaju tako što, ako jedan od organa u nizu ojača, on time doprinosi jačanju i organa koji je prvi u redu iza njega. Potpuno je drugačije s organima koji nisu u susednim kućicama, nego se nalaze na drugim krajevima kruga elemenata.

Tako suviše jaki bubrezi oslabljuju srce, suviše jaka slezina oslabljuje bubrege, suviše jaka pluća oslabljuju jetru, a suviše jaka jetra oslabljuje slezinu. Ovakav odnos slabljenja, kažu, važi samo za dva organa. Dakle, ako jedan organ svojim uticajem oslabi drugi, na primer, jetra oslabi srce, to se neće odmah odraziti i na druge organe. S ovim organima, vezanim za osnovne elemente, vezani su i drugi organi u telu, pa je tako, na primer, sa slezinom povezan pankreas, a sa pankreasom želudac.

U krugu pet elemenata našla su se i ljudska osećanja, jer su osećanja, kako misle Azijci, direktno povezana s pojedinim organima, pa su tako povezana i sa bolestima. A uz osećanja idu i načini njihovog izražavanja. Tako je uz srce u istoj kućici i radost i smeh, uz slezinu su simpatija i samilost, ali i pevanje, uz pluća ide tuga, ali i plač, uz bubrege je strah i uz njega jecaj, a uz jetru ide ljutnja, a uz nju vika ili krik.

I među osećanjima, kao i u drugim prilikama, vlada velika povezanost, koju će čitaoci, kada malo bolje razmisle, vrlo lako protumačiti i shvatiti. Prevelika radost nije dobra za srce, ali smeh godi srcu. Isto tako, strah suzbija radost, kao što bubrezi loše utiču na srce. To je možda i najjasniji primer koji dokazuje povezanost osećanja i organa.

Slatko smeta bubrezima

Kao što su uz elemente povezani organi i osećanja, tako su povezani i pojedini ukusi, pa se teorija pet elemenata koristi i u kulinarstvu azijskih zemalja. Drvo je povezano sa kiselim ukusom, vatra sa gorčinom, zemlja sa slatkim, metal sa ljutim i voda sa slanim. Ukusi pojedinih namirnica i jela imaju uticaj na organe, pa tako i na opšte zdravlje organizma, a teorija o pet elemenata i ovde nudi detaljno objašnjenje.

Gorčina ima moć isušivanja i jačanja, pa je to ukus koji želimo leti. Ljutinu najviše želimo u jesen, kad lišće opada. Slani ukus ima moć omekšavanja vode i želimo ga zimi. Kiseli ukus, koji ima moć skupljanja (okupljanja), želimo u proleće. Slatki ukus želimo u bilo koje godišnje doba, pa se on vezuje za centar. Ukus slatkog ima moć unošenja harmonije u ljudsku sredinu, moć usporavanja, smirivanja, a za ukus slatkog vezan je dojo, period između godišnjih doba.

Isto kao i s osećanjima, ukusi su povezani s pojedinim organima. Pogledajte sami krug elemenata i videćete kakve zakonitosti povezuju ukuse s organima u čovečjem telu. Suviše slatkog u hrani ugrožava bubrege, suviše ljutog preti jetri, gorko je opasno po slezinu i želudac, a suviše soli ugrožava srce. Ali uticaj pojedinog ukusa na određeni organ može da se smanji korišćenjem drugog ukusa, koji ga potire ili smanjuje njegovo dejstvo. Osećaj gorkog smanjuje se solju, kiselost se smanjuje ljutinom, a slatko kiselim i tako dalje.

122
Kategorije: Zanimljivosti
Developed by LELOO. All rights reserved.