Autor: admin
Datum objave: 04.02.2020
Share


Hrvatska komora medicinskih sestara

Glavni cilj Hrvatske komore medicinskih sestara je zaštita pacijenata i građana kroz osiguranje kvalitetne, odgovorne i etične zdravstvene njege.

Hrvatska komora medicinskih sestara

http://www.hkms.hr/

Glavni cilj Hrvatske komore medicinskih sestara je zaštita pacijenata i građana kroz osiguranje kvalitetne, odgovorne i etične zdravstvene njege.

Hrvatska komora medicinskih osnovana je, sukladno odredbama Zakona o sestrinstvu i Zakona o zdravstvenoj zaštiti 17. rujna 2003.

http://www.hkms.hr/hrvatska-komora-medicinskih-sestara/

Hrvatska komora medicinskih sestara je regulacijsko tijelo za sestrinstvo u Republici Hrvatskoj.

Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

  • vodi registar medicinskih sestara,
  • daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad,
  • provodi stručni nadzor nad radom medicinskih sestara.

Osim javnih ovlasti Komora se bavi i sljedećim aktivnostima:

određivanje standarda, sadržaja, rokova i postupka trajnog stručnog usavršavanja te kompetencija medicinskih sestara,

osiguravanje poštivanja Etičkog kodeksa,

određivanje profesionalnih standarda,

priznavanje profesionalnih kvalifikacija.

Glavni cilj Hrvatske komore medicinskih sestara je zaštita pacijenata i građana kroz osiguranje kvalitetne, odgovorne i etične zdravstvene njege.

PREDSJEDNIK HKMS: Mario Gazić – kontakt: mario.gazic@hkms.hr   
DOPREDSJEDNICA HKMS: Verica Alerić – kontakt: hkms@hkms.hr
TAJNIK HKMS: Ljiljana Lujanac, mag. iur. – kontakt: lj.lujanac@hkms.hr
POSLOVNA TAJNICA: Anastazija Sorić Uranić – kontakt: anastazija.soric-uranic@hkms.hr

TRAŽIMO OD VLADE RH KONKRETNE MJERE PROTIV ODLJEVA KADROVA

http://www.hkms.hr/proglas-hrvatskog-sestrinstva-2020-komora-medicinskih-sestara-sindikati-i-16-udruga-trazimo-od-vlade-rh-konkretne-mjere-protiv-odljeva-kadrova/

Proglas hrvatskog sestrinstva 2020. KOMORA MEDICINSKIH SESTARA, SINDIKATI I 16 UDRUGA

PROGLAS SESTRINSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 2020. Potrebe za zdravstvenom skrbi u današnjem društvu su sve veće, složenije i podložne brzim promjenama. Istodobno, neizbježne su promjene i u sestrinskoj profesiji koja mora kontinuirano razvijati nove kompetencije te preuzimati sve veću odgovornost. Današnje stanje u sestrinstvu, kako u obrazovanju tako i u sestrinskoj praksi, vrlo je zabrinjavajuće i postaje teško održivo. Medicinske sestre i medicinski tehničari su daleko najbrojnija profesionalna skupina u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Prema podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 31. prosinca 2018. godine više od 30 tisuća medicinskih sestara čini više od 40 % ukupno zaposlenih zdravstvenih radnika. U Republici Hrvatskoj je na dan potpisivanja proglasa licencirano 41.332 medicinskih sestara i medicinskih tehničara, od čega je 26 % prvostupnika sestrinstva s diplomom sveučilišnog ili stručnog studija, a 4 % ima završen stručni ili sveučilišni diplomski studij te postdiplomski (doktorski) studij. Međutim, sestrinstvo u Republici Hrvatskoj je već dulje vrijeme potpuno zapostavljeno. Iako hrvatska Vlada često naglašava kako joj je zdravstveni sustav prioritet, u praksi se to ne vidi. Više od pola desetljeća zdravstvena administracija sustavno ignorira ključne probleme sestrinstva i nije učinila ništa po pitanju unaprjeđenja statusa medicinskih sestara i tehničara kao niti po pitanju dobrobiti sestrinske profesije. Prema OECD/EU Health at a Glance Europe 2018 report u Europskoj uniji na 1.000 stanovnika dolazi 8,4 medicinskih sestara, u Hrvatskoj je taj omjer značajno nepovoljniji i iznosi 6,3 med. sestre na 1.000 stanovnika. Sestrinske organizacije svjesne ozbiljnosti situacije u hrvatskom zdravstvu ovim Proglasom obavještavaju širu javnost o složenosti svakodnevnih problema u sestrinstvu čije nerješavanje predstavlja prepreku pružanju najviše razine izvrsnosti u sestrinskoj praksi. Medicinske sestre i medicinski tehničari su nosivi stup hrvatskog zdravstva, od naše profesije traži se sve veća razina znanja i vještina. Naša dužnost je upozoriti Vladu Republike Hrvatske, nadležna ministarstva i javnost da jedino rješavanjem ovih nagomilanih problema možemo osigurati izvrsnost u sestrinskoj praksi. Ističemo kako je iz dana u dan sve veći nedostatak medicinskih sestara u sustavu zbog odlaska u inozemstvo i u mirovinu te podsjećamo kako je od 2013. godine 2.423 medicinskih sestara i medicinskih tehničara zatražilo potvrde za odlazak na rad u inozemstvo. Zaključno, kao goruće probleme u sestrinstvu navodimo: 1. nedostatak medicinskih sestara u odnosu na sve veće potrebe za zdravstvenom njegom iskazano kroz kategorizaciju bolesnika te odredbe važećeg Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti 2. potplaćenost sestrinske profesije i često neprimjereni uvjeti rada 3. organizacija radnog vremena i preopterećenost radnim obvezama 4. nepravedan način napredovanja 5. sistematizacije radnih mjesta koje su često neusklađene s Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti 6. neusklađenost sustava obrazovanja i sustava zdravstva vezano uz potrebe zdravstvenih, obrazovnih i ustanova socijalne skrbi 7. neujednačeni ključni sadržaji kurikula diplomskih studija sestrinstva 8. nepriznavanje visokoškolskog obrazovanja s obzirom na to da u Hrvatskoj radi oko 2.000 medicinskih sestara koje su završile obrazovanje za diplomirane medicinske sestre i magistre sestrinstva, što im zdravstvena administracija ne priznaje (Hrvatska komora medicinskih sestara je 2019. godine pripremila dokument Prijedlog radnih mjesta s VSS-om koji definira sva sestrinska radna mjesta u zdravstvenom sustavu za koja je potrebna visoka stručna sprema, a definira i opise i kompetencije tih radnih mjesta) 9. izloženost verbalnom i fizičkom nasilju 10. neprepoznavanje sestrinstva kao samostalne profesije u cjelokupnom društvu Podsjećamo Vladu Republike Hrvatske da ne može više ignorirati probleme i potrebe hrvatskog sestrinstva te pozivamo ministra zdravstva, ministricu znanosti i obrazovanja te predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića da bez odgode, u ovoj godini koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila godinom medicinskih sestara i primalja, krenu rješavati probleme u sestrinstvu. Stoga, od Vlade Republike Hrvatske tražimo: 1. Priznavanje visoke stručne spreme donošenjem izmjene i dopune Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 2. Planiranje mjera za rješavanje kadrovskog deficita u sestrinstvu 3. Pristupanje izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu 4. Izradu dokumenta Projekcija kadrovskih potreba u hrvatskom sestrinstvu 2020.-2025. temeljem planiranja potreba za obrazovanjem medicinskih sestara na razini zdravstvenih ustanova 5. Donošenje Strategije razvoja sestrinstva u Republici Hrvatskoj 2030. u suradnji sa svim relevantnim institucijama u sestrinstvu Republike Hrvatske 6. Usklađivanje sistematizacija radnih mjesta u zdravstvenim ustanovama s važećim Pravilnikom 7. Definiranje prava medicinskih sestara na beneficirani radni staž


U Zagrebu, 4. veljače 2020. Mario Gazić, mag.med.techn. predsjednik HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Anica Prašnjak, bacc. med. techn. predsjednica Glavnog vijeća HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA-MEDICINSKIH TEHNIČARA Stjepan Topoljnjak, bacc. med. techn. predsjednik SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE Vesna Konjevoda, mag.med.techn. predsjednica DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA DIGESTIVNE KIRURGIJE Adriano Friganović, dipl.med.techn. predsjednik HRVATSKO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA ANESTEZIJE, REANIMACIJE, INTENZIVNE SKRBI I TRANSFUZIJE Renata Bermanec, mr.sc. palijativne skrbi predsjednica HRVATSKO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA U PALIJATIVNOJ SKRBI Linda Čendak Božunović, mag.med.techn. predsjednica HRVATSKO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA VASKULARNE KIRURGIJE Ivanka Budiselić Vidaić, mag.med.techn. predsjednica HRVATSKO DRUŠTVO OPERACIJSKIH SESTARA Slavica Janković, dipl.med.techn. predsjednica HRVATSKO KATOLIČKO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA Adriano Friganović, dipl.med.techn. predsjednik HRVATSKI NACIONALNI SAVEZ SESTRINSTVA Tanja Lupieri, mag.med.techn. predsjednica HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA Suzi Valenčak, mag.med.techn. predsjednica HRVATSKA UDRUGA PATRONAŽNIH SESTARA Elzika Radić, dipl.med.techn. predsjednica HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU PRAVA VISOKOOBRAZOVANIH MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIČARA I FIZIOTERAPEUTA „ACTA NON VERBA“ Silvio Horvatić, bacc. med. techn. predsjednik HRVATSKO UDRUŽENJE ZA EKSTRAKORPORALNU CIRKULACIJU Željkica Čubrilović, mag.med.techn. tajnica Udruge UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA HRVATSKE ZA DERMATOVENEROLOGIJU Lenka Kopačević, dipl.med.techn. predsjednica UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA HRVATSKE ZA NEUROLOGIJU Vesna Svirčević, mag.med.techn. predsjednica UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA NEUROKIRURGIJE HRVATSKE Marija Zubčić, dipl.med.techn. predsjednica UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA U GASTROENTEROLOGIJI I ENDOSKOPIJI HRVATSKE Barica Hršak, bacc. med. techn. predsjednica UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI

137
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.