Autor: admin
Datum objave: 29.05.2020
Share


I u predizbornoj etapi života I rada HDZ pripada I procesima pročišćavanja - katarze...

ZDRAVO DRUŠTVO za nove uspješne temelje progresa

I u predizbornoj etapi života I rada HDZ pripada I procesima pročišćavanja I ozdravljivanja, samoizlječenja I potrebnih pristupa u ime uspješne katarze stranke I društva, da bi novi zdravi temelji bili jamstvom proklamiranoga I očekivanog objektivno mjerljivoga napretka u nailazećem vremenu


140. je obljetnica filozofa I sociologa Ericha Fromma, autora slavnoga djela ZDRAVO  DRUŠTVO, pa I taj opus treba  istaknuto biti u temeljima aktualne stranačke i šire društvene katarze s realnim očekivanjima vitalnih vrsta boljitaka u spektru životnih I razvojnih uvjeta I postignuća na zdravim perspektivnim temeljima.


Katarza

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=30849

katarza (grč. ϰάϑαρσıς), pojam koji znači pročišćenje, odn. oslobođenje. Pri tome je Hipokrat mislio na tjelesno očišćenje, tj. na istjerivanje iz tijela tvari koje uzrokuju bolest, a Platon na tjelesno i duševno, u smislu oslobađanja duše od tjelesnih sklonosti i strasti putem razvijena duhovnog života. Drugo, uže, specifično estetsko značenje toga pojma izložio je Aristotel. Kao prvi teoretičar tragedije on je držao da katarza treba izazvati strah i sažaljenje te tako »pročistiti« osjećaje gledatelja (O pjesničkom umijeću, VI). Uvriježilo se mišljenje da je Aristotelova definicija tragedije odgovor Platonovu viđenju pjesništva, koje navodno pobuđuje strasti umjesto da ih stišava. Aristotelovo shvaćanje katarze zapravo je tumačenje uvjerenja grčkih tragičara da se mudrost stječe učenjem kroz »patnju«. Katarza je kao termin doživjela mnoga tumačenja i različitu značenjsku upotrebu. U doba talijanske renesanse Antonio Minturno npr. naglašavao je uživanje i korist što ih u gledatelju izaziva tragedija, a Aristotelovo naučavanje revidirao je i Lodovico Castelvetro. U tragedijama francuskoga klasicizma i P. Corneille i J. Racine tumačili su katarzu u moralnome smislu, kao stanje koje će spriječiti gledatelja u ponavljanju kobnih postupaka tragičnih likova. G. E. Lessing vezao je katarzu s Aristotelovom etičkom kategorijom »mjere« (Hamburška dramaturgija, 1769). Prema F. Schilleru najsavršenija je ona tragedija u kojoj katarzu u gledatelja izaziva forma, a ne sadržaj. J. W. Goethe tumačio ju je kao ispaštanje i pomirenje sa sobom samih likova, a ne gledatelja. Od filozofskih je tumačenja katarze najpoznatije Schopenhauerovo (katarza kao univerzalna ljudska emocija suosjećanja). Katarzu su, među ostalima, tumačili i F. Nietzsche, I. A. Richards i N. Frye. Dugo interpretirana kao moralno ili mentalno pročišćenje, ona se danas ponovno razumijeva ponajprije u estetičkom okviru, kao u Aristotela.

Kao karakteristična metoda katarza se primjenjuje u psihoanalizi: potisnute neugodne emocije valja povezati s događajem koji ih je izazvao i tako ih, dovedene svijesti, verbalizirane ili pretvorene u djelatnost, odreagirati (→ odreagiranje), pa time prestaje njihovo djelovanje.

92
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.