Autor: admin
Datum objave: 03.11.2017
Share


KOLOKVIJ HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI i HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Hijerarhijsko koordinirano upravljanje velikim potrošačima s ciljem njihove integracije u napredne energetske mreže

KOLOKVIJ

HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI i HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatska zaklada za znanost nastavljaju s ciklusom znanstvenih predavanja kojima će se predstaviti istaknuti hrvatski znanstvenici.

Kolokvijima se široj znanstvenoj zajednici i svima zainteresiranima nastoje približiti zanimljive znanstvene teme i predstaviti najnoviji rezultati hrvatskih istraživačkih projekata.

Pozivamo Vas na IX. KOLOKVIJ koji će održati

izv. prof. dr. sc. MARIO VAŠAK, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Hijerarhijsko koordinirano upravljanje velikim potrošačima s ciljem njihove integracije u napredne energetske mreže

u ponedjeljak, 13. studenog 2017. u 17 sati

u velikoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb

Uvodna riječ:

akademik Dario VRETENAR, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost

Zgrade i željeznički elektrovučni sustavi primjeri su složenih tehničkih sustava koji troše značajne količine energije kako bi se njihovi unutarnji procesi odvijali u skladu s potrebama. Pritom se zahtjevi na dinamičko funkcioniranje navedenih sustava mogu ispuniti različitim interakcijama koje su više ili manje pogodne sa stajališta potrošnje energije ili drugih kriterija poput cijene rada ili ekvivalentnog zagađenja.

Predstavit će se glavni ostvareni rezultati projekta 3CON

(Hijerarhijska  konsolidacija  velikih  potrošača  temeljena  na upravljanju za integraciju u napredne mreže) financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost. Projekt je usmjeren na istraživanje i razvoj modularnih tehnika optimalnog upravljanja primjenjivih na bitno različite energetski intenzivne sustave. Koristi se princip hijerarhijske dekompozicije sustava na razinu potrošnje energije i razinu upravljanja energetskim tokovima kako bi se zasebno optimalno upravljanje moglo obavljati na razini pojedinih podsustava odnosno razina zbog jednostavnije implementacije, potrebnih različitih bazičnih struka ili pravne razdvojenosti. Između razina uspostavljaju se mehanizmi koordinacije zbog efikasnijeg rada sustava kao cjeline. Prikazat će se studije

slučaja za zgrade i željezničke elektrovučne sustave koje pokazuju velik potencijal navedenih tehnika upravljanja i moguće značajne iznose ekonomskih i energetskih ušteda pri njihovoj primjeni.

Bit će predstavljeni i prvi naredni koraci korištenja ostvarenih istraživačkih rezultata iz 3CON projekta:

Interreg Dunav projekt 3Smart (Smart Building – Smart Grid – Smart City), istraživačko-razvojni projekt s tvrtkom Klimaoprema „Razvoj sustava prediktivnog upravljanja te autonomnog trgovanja energijom u zgradi“, te Centar kompetencija za napredno gospodarenje energijom u zgradama i infrastrukturi (CEKOM GEZI).

Radujemo se Vašem dolasku!

173
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.