Autor: mr.sc. Ante Dulčić
Datum objave: 08.06.2020
Share


KVARTARNA DJELATNOST

PRIMARNA DJELATNOST: .....SEKUNDARNA DJELATNOST....TERCIJARNA DJELATNOST

KVARTARNA DJELATNOST

Tri su osnovne plaćene djelatnosti s kojima se ljudi danas bave radeći u

privatnim organizacijama (plaćaju ih vlasnici iz prihoda) ili u državnim

organizacijama (plaća ih država iz državnog proračuna i/ili iz prihoda tih

organizacija).


PRIMARNA DJELATNOST: Dobivanje sirovina koje će koristiti ostale

djelatnosti. To su poljoprivreda, rudarstvo (uključivo vađenje nafte),

šumarstvo i ribarstvo.


SEKUNDARNA DJELATNOST: Prerađuje sirovine i daje gotove

proizvode za tržište. To je građevinarstvo i industrija.


TERCIJARNA DJELATNOST: Obavlja sve vrste USLUGA – prijevoz,

trgovina na veliko i malo, školstvo, zdravstvo, kultura, profesionalni šport,

socijalne službe, Crkva, policija, vojska i inspektorat.

Iako se danas može naći navođenje četvrte plaćene djelatnosti

(kvartarna djelatnost) u koju se stavlja školstvo, zdravstvo, kultura,

policija, vojska..., mišljenja sam da to spada u tercijarnu djelatnost (kako

je gore opisano), kao što je to odredio i prvi autor ove podjele, britanski i

australski ekonomist Colin Clark (1905-1989).

Osim navedenih plaćenih djelatnosti danas postoji i neplaćena četvrta

djelatnost:


KVARTARNA DJELATNOST: Raznovrsni neplaćeni hobiji materijalne ili

duhovne prirode uključivo neplaćeni humanitarni rad i druga volontiranja.

Ovime se bave oni koji, uz plaćeni rad, imaju za to vremena ili su bogati

nasljednici koji ne moraju zarađivati radom.

U knjizi „Slijedećih 200 godina“ Herman Kahn i dr. iz Hudson instituta,

izdane godine 1976 (na 200-tu obljetnicu SAD), predviđaju razvoj

čovječanstva do godine 2176. Kao bitno povijesno razvođe predviđaju

visoku automatizaciju svih za ljude korisnih poslova već u tijeku 21.

stoljeća, veliki višak radne snage, pa će se većina radno sposobnih ljudi

baviti PLAĆENOM KVARTARNOM DJELATNIŠĆU. Plaćeni će biti iz

državnog proračuna (vidjeti „Slijedećih 200 godina“, Stvarnost Zagreb,

poglavlje Povijesna razvođa, str. 40-45). Raditi će ono što žele a ne ono

što je u nekom društvu potrebno raditi, to će raditi drugi za odgovarajuću

plaću .

Povijesno gledano, plaćena kvartarna djelatnost nije potpuna novost.

Nekadašnji plemići i vitezovi bili su, u neku ruku, u plaćenoj kvartarnoj

djelatnosti. Imali su osigurane prihode od imanja koje su dobili, oni ili

njihovi preci, od kralja. Međutim, nije im rečeno da rade što god žele, već

su postojale i neke obveze kao i etička i moralna načela što bi trebali

raditi. Tako su plemići morali sudjelovati u zakonodavnoj vlasti,

sudjelovati u ratovima (i osigurati vojnike), brinuti se za svoje kmetove,

unapređivati imanje koje su dobili od vladara. Plemići su često

unapređivali kulturu svog naroda. Vitezovi su također sudjelovali u

ratovima ali morali su i štititi slabe, posebno udovice. Osnivali su

odmorišta za hodočasnike, štitili hodočasničke puteve, liječili bolesne,

mijenjali novac za čekove i obrnuto, da ne bi razbojnici mogli opljačkati

hodočasnike. Rad plemića i vitezova se temeljio na kršćanskim

načelima. 44 godine nakon Kahnove knjige nema još nikakvih naznaka o dolasku

plaćene kvartarne djelatnosti. Državni proračuni su razapeti na

troškovnoj strani i nema nikakvog mjesta za plaćanje beskorisnog rada.

Međutim, sve više je onih koji uvjeravaju da je njihov rad koristan, pa

tako onda dobivaju sredstva, iako je njihov rad beskorisan ili čak štetan.

U takvim slučajevima obično postoji još nešto, ucjena ili mito

45
Kategorije: Ostalo
Developed by LELOO. All rights reserved.