Autor: admin
Datum objave: 12.05.2019
Share


LICA

režirala Olga Savić na osnovu lirske proze našeg nobelovca Ive Andrića

LICA – Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd (1972.)

https://www.youtube.com/watch?v=ZmUh8Bp70JY

Poznato je da Ivo Andrić nije bio pobornik dramatizovanja njegovih dela i za života nije rado davao dozvolu za to. Ipak o predstavi LICA Jugoslovenskog dramskog pozorišta koju je režirala Olga Savić na osnovu lirske proze našeg nobelovca, veoma se pozitivno izražavao baš zato što je predstava bila svedena, jednostavno koncipirana i bazirana na glumcu i izgovorenoj reči. Olga Savić je u ovoj predstavi okupila glumce koji su zaista znalački i sa posvečenjem izgovarali Andrićeve tekstove. Svaki je dodavao svoju boju i tako je ostvarena ova predstava. Igrali su: Ljuba Bogdanović, Adem Čejvan, Irena Kolesar, Zoran Ristanović, Marija Crnobori, Slavko Simić, Aleksandar Berček, Miodrag Radovanović i Olga Spiridonović
62
Kategorije: Kazalište
Developed by LELOO. All rights reserved.