Autor: admin
Datum objave: 22.05.2017
Share


MODELI REVITALIZACIJE I UNAPRJEĐENJA KULTURNOG NASLIJEĐA

u srijedu, 24. svibnja 2017., od 10 do 17 sati,u dvorani Knjižnice HAZU (Strossmayerov trg 14, Zagreb)

Razred za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske

pozivaju Vas na jednodnevni znanstveni kolokvij

MODELI REVITALIZACIJE I UNAPRJEĐENJA KULTURNOG NASLIJEĐA

koji će se održati u srijedu, 24. svibnja 2017., od 10 do 17 sati

u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Strossmayerov trg 14, Zagreb)

pozdravni govori i otvaranje znanstvenoga kolokvija

Uvodno izlaganje:

akademik Mladen Obad Šćitaroci, voditelj istraživačkog projekta Urbanizam naslijeđa (HerU)

Pozvana izlaganja | okrugli stol | rasprava

Hrvatska baštini 25 stoljeća urbane kulture. Samo mali dio kulturnoga naslijeđa je zbrinut i očuvan.

Većina naslijeđa propada i nestaje, a time nestaje i dio nacionalnog identiteta. Dosadašnji modeli obnove i unaprjeđenja naslijeđa ne daju zadovoljavajuće rezultate. Cilj je istraživačkog projekta

Urbanizam naslijeđa i znanstvenog kolokvija ukazati na moguće učinkovite modele koji će zaustaviti nestajanje naslijeđa i pomoći u njegovu oživljavanju i unaprjeđenju.

Pozivamo Vas da svojim razmišljanjima i prijedlozima pridonesete raspravi o oživljavanju i unaprjeđenju kulturnoga naslijeđa Hrvatske.

Program kolokvija je u privitku Pozivnice

Program znanstvenog kolokvija u organizaciji Razreda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske

srijeda, 24. svibnja 2017. dvorana Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

(Strossmayerov trg 14, Zagreb)

Pozdravni govori i otvaranje znanstvenoga kolokvija

10.15 Uvodno izlaganje

STANJE KULTURNOG NASLIJEĐA U HRVATSKOJ I MODELI REVITALIZACIJE

I UNAPRJEĐENJA

akademik Mladen Obad Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.45 Izlaganja pozvanih predavača

PRIKLADNI MODELI RAZVOJNOG KORIŠTENJA KULTURNOG NASLIJEĐA

dr.sc. Saša Poljanec Borić, znanstvena savjetnica Institut Ivo Pilar, Zagreb

MODELI UPRAVLJANJA KULTURNIM NASLIJEĐEM

doc.dr.sc. Darko Babić, pročelnik Katedre za muzeologiju i upravljanje baštinom, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

MODELI TURISTIČKOG VREDNOVANJA KULTURNOG NASLIJEĐA

izv.prof.dr.sc. Vuk Tvrtko Opačić,Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

MODELI REGIONALNOG RAZVOJA TEMELJEM KULTURNOG NASLIJEĐA

dr.sc. Tatjana Lolić, znanstvena suradnica Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu

dr.sc. Ugo Toić, Otočna razvojna agencija

13.00  Pauza za kavu

14.00 Okrugli stol

UVOD U RASPRAVU

Moderatorica: dr.sc. Ana Mrđa, znanstvena suradnica Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

MODELI ARHITEKTONSKIH ZAHVATA U POVIJESNIM GRADSKIM PROSTORIMA

prof.dr.sc. Idis Turato, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

MODELI REVITALIZACIJE POVIJESNIH NASELJA

izv.prof.dr.sc. Zlatko Karač, prodekan za znanost Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

MODELI UNAPRJEĐENJA KULTURNOG NASLIJEĐA ŠIBENIKA

dr.sc. Ivica Poljičak, državni tajnik Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

MODELI KULTURNOG TURIZMA U FUNKCIJI REVITALIZACIJE I UNAPRJEĐENJA

KULTURNOG NASLIJEĐA

dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena savjetnica Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb

15.30 Rasprava

16.30 ZAKLJUČCI ZNANSTVENOGA KOLOKVIJA

izv.prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, predstojnica Katedre za urbanizam, prostorno

planiranje i pejsažnu arhitekturu, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

17.00 Završetak znanstvenoga kolokvija

549
Kategorije: Vizualne umjetnosti
Developed by LELOO. All rights reserved.