Autor: admin
Datum objave: 19.06.2017
Share


Nagrada Vladimir Nazor

Poznati ovogodišnji dobitnici Nagrade Vladimir Nazor

Nagrada Vladimir Nazor

https://hr.wikipedia.org/wiki/Nagrada_Vladimir_Nazor

Nagrada Vladimir Nazor hrvatska je državna nagrada koja se dodjeljuje svake godine za najbolja umjetnička ostvarenja u književnosti, glazbi, filmu, likovnim i primijenjenim umjetnostima, kazališnoj umjetnosti te arhitekturi i urbanizmu. Nagrada je bila povremeno dodjeljivana i za očuvanje kulturne baštine, primijenjene umjetnosti te teorijsko-književnu esejistiku na području kulture i umjetnosti.

Dodjeljuje se kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo, a ime je dobila po hrvatskom književniku Vladimiru Nazoru.

Godišnja nagrada dodjeljuje se umjetnicima za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom protekle godine, kao i grupi umjetnika za kolektivna umjetnička ostvarenja.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Nagradu dodjeljuje Odbor "Nagrade Vladimir Nazor" na prijedlog komisija koje osniva za pojedina područja umjetnosti. Predsjednika i članove Odbora, na prijedlog ministra kulture, imenuje Hrvatski sabor iz redova umjetnika, kulturnih i javnih djelatnika.


Skladatelj Ivo Malec odbio nagradu za životno djelo

http://www.novilist.hr/Kultura/Skladatelj-Ivo-Malec-odbio-nagradu-za-zivotno-djelo


Poznati ovogodišnji dobitnici Nagrade Vladimir Nazor

https://www.tportal.hr/kultura/clanak/poznati-ovogodisnji-dobitnici-nagrade-vladimir-nazor-20170525


DOBITNICI  «NAGRADE VLADIMIR NAZOR» 1959. – 2005.

Zagreb, 21. ožujka 2007.

ARHITEKTURA I URBANIZAM nagrada za životno djelo

1965. Mladen Kauzlarić                   

1966. Juraj Denzler                          

1967. Stjepan Planić                        

1968. Alfred Albini                          

1969. Josip Seissel                            

1970. Stjepan Gomboš                                

          Lavoslav Horvat                                

1971. Antun Ulrich                          

1972. Drago Galić                            

1973. Marijan Haberle                                

1974. Vlado Antolić                         

1975. Lovro Perković                                  

1976. Slavko Lowy                           

1977. Zvonimir Vrkljan                               

1978. Božidar Rašica                        

1979. Franjo Bahovec                                 

1980. Stanko Fabris                         

1981. Božidar Tušek                        

1982. Andre Mohorovičić               

1983. Zdenko Kolacio                                 

1984. Ivan Vitić                                

1985. Neven Šegvić                         

1986. Dragan Boltar                        

1987. Aleksandar Dragomanović   

1988. Miroslav Begović                   

1989. Zdravko Bregovac                 

1990. Zdenko Sila                            

1991. Boris Magaš                           

1992. Vjenceslav Richter

1993. Grozdan Knežević

1994. Ivo Radić

1995. Zoja Dumenagić

1996. Bruno Milić

1997. Sena Sekulić-Gvozdanović

1998. Ivo Geršić

1999. Jerko Marasović

          Tomislav Marasović

2000. Silvana Seissel

2001. Julije De Luca

2002. Ante Marinović - Uzelac

2003. Andrija Mutnjaković             

2004. Slavko Jelinek                                                

2005. Mirko Maretić

godišnja nagrada

1965. Neven Šegvić

1966. Josip Uhlik i Bernardo Bernardi

1970. Ante Rožić

1971. Boris Krstulović

1972. Grozdan Knežević

1973. Dinko Kovačić i Mihajlo Zorić

1974. Ivan Filipčić i Borislav Šerbetić

1975. Ante Vulin

1976. Zdenko Kolacio

          Igor Emili

1977. Ante Marinović-Uzelac

          Jerko Rošin

1978. Dražen Janković, Zrinka  Supek-Andrijević i Josip Hitil

1979. Boris Magaš

1980. Milan Mitevski

1982. Radovan Tajder i Mladen Anšel

1983. Branko Kincl

1984. Marina Dropulić i Duško Dropulić

1985. Marijan Hržić, Zvonimir Krznarić i Davor Mance

1986. Ivan Juras i Emil Špirić

1987. Dražen Juračić

1988. Ines Filipović

1989. Velimir Neidhardt

1990. Andrija Mutnjaković

1991. Nikola Bašić

1992. Nenad Fabijanić

1994. Nikola Bašić

1995. Velimir Neidhardt, Marijan Hržić, Zvonimir Krznarić i Davor Mance

1996. Hildegard Auf-Franić i Tonči Žarnić

1997. Ante Kuzmanić i Eugen Širola

1998. Branko Silađin

1999. Studio 3 LHD (Saša Begović,Marko Dabrović, Tanja Grozdanić i Silvije Novak)

2000. Miroslav Genc

2001. Vinko Penezić i Krešimir Rogina

2002. Lenko Pleština

2003. Iva Letilović i Morana Vlahović

2004. Studio Capsula (Ivana Ergić, Vanja Ilić, Vesna Milutin)

2005. Saša Randić i Idis Turato

FILMSKA UMJETNOST nagrada za životno djelo

1967. Oktavijan Miletić                   

1970. Branko Marijanović              

1973. Fedor Hanžeković                  

1974. Branko Blažina                       

1975. Antun Nalis                

1976. Rudolf Sremec           

1977. Branko Majer             

1978. Obrad Gluščević                    

1979. Branko Belan             

1980. Branko Bauer             

1981. Aleksandar Marks                 

1982. Mate Relja                              

1983. Krešo Golik                 

1984. Fadil Hadžić                

1985. Nikola Tanhofer                    

1986. Vatroslav Mimica                  

1987. Ante Babaja

1988. Tomislav Pinter

1989. Frano Vodopivec

1990. Antun Vrdoljak

1991. Fabijan Šovagović

1992. Zvonimir Berković

1993. Radojka Tanhofer

1994. Pavao Štalter

1995. Željko Senečić

1996. Mia Oremović

1997. Tea Brunšmid

1998. Boris Dvornik

1999. Ante Peterlić

2000. Duško Jeričević

2001. Ernest Gregl

2002. Borivoj Dovniković

2003. Ilija Ivezić

2004. Vladimir Tadej

2005. Zoran Tadić

godišnja nagrada

1961. Dušan Vukotić

1963. Branko Bauer

1966. Tomislav Pinter

1968. Antun Vrdoljak

1969. Krsto Papić

1970. Nikola Babić, Fabijan Šovagović

1971. Zlatko Bourek

1972. Nedeljko Dragić

1975. Zlatko Grgić

1976. Mate Relja

1977. Bogdan Žižić

1978. Zdenko Gašparovi ć Lordan Zafranović

1979. Fadil Hadžić

1981. Rajko Grlić

1982. Tomislav Pinter

1983. Krešimir Zimonić

1984. Pavao Štalter

1985. Zvonimir Berković

1986. Veljko Bulajić

1987. Dejan Šorak

1988. Krsto Papić

1989. Ivan Ladislav Galeta

1990. Bruno Gamulin

1991. Zrinko Ogresta

1992. Petar Krelja Branko Cahun

1993. Neven Hitrec

1994. Lukas Nola

1995. Vjekoslav Vrdoljak

1996. Enes Midžić

1997. Milan Blažeković

1998. Ivo Gregurević

1999. Vinko Brešan

2000. Lukas Nola

2001. Biljana Čakić-Veselić

2002. Ivan Faktor

2003. Zrinko Ogresta

2004. Goran Višnjić

2005. Tomislav Radić

GLAZBA nagrada za životno djelo

1960. Svetislav Stančić                               

1963. Josip Križaj                             

1964. Jakov Gotovac                       

1965. Antonija Geiger-Eichhorn  Ančica Mitrović                                   

1968. Boris Papandopulo               

1969. Vilma Nožinić                         

1970. Ivo Tijardović                         

1971. Nada Tomčić                          

1972. Marijana Radev                                 

1973. Stjepan Šulek                         

1974. Ivan Brkanović                                  

1975. Bruno Bjelinski                                  

1976. Milo Cipra                              

1977. Ivo Maček                               

1978. Branimir Sakač                                  

1979. Slavko Zlatić                          

1980. Dora Gušić                              

1981. Rudolf Matz                           

1982. Natko Devčić                         

1983. Milko Kelemen                                  

1984. Jeronim Noni Žunec              

1985. Emil Cossetto                         

1986. Milan Horvat                         

1987. Rudolf Klepač                        

1988. Miljenko Prohaska                

1989. Dragutin Bernardić               

1990. Tomislav Neralić                                

1991. Adalbert Marković                

1992. Nada Puttar-Gold                             

1993. Jurica Murai                           

1994. Stjepan Radić                         

1995. Anđelko Klobučar                 

1996. Ruža Pospiš-Baldani              

1997. Mladen Bašić                         

1998. Igor Gjadrov                           

1999. Ljiljana Molnar-Talajić                      

2000. Josip Klima                             

2001. Stanko Horvat                       

2002. Božena Ruk - Fočić                

2003. Tonko Ninić

2004. Pavle Dešpalj

2005. Vladinir Krpan

godišnja nagrada     

1961. Milan Horvat                         

1962. Milan Sachs Boris Papandopulo  KUD “Joža Vlahović”, Zagreb

1963. Vladimir Ruždjak

1965. Zagrebački kvartet

1967. Pavica Gvozdić

1968. Opera HNK “Ivan pl. Zajc”, Rijeka

1969. Branimir Sakač  Tomislav Neralić   Jurica Murai   Mirka Klarić

1970. Dubravko Detoni

1971. Stanko Horvat

1972. Milo Cipra

1973. Ruben Radica  Zagrebački solisti

1974. Vladimir Krpan

1975. Ruža Pospiš-Baldani

1976. Marijan Jerbić

1977. Hrvatski glazbeni zavod

1978. Natko Devčić

1979. Zagrebački kvartet

1980. Stanko Horvat  Ljiljana Molnar-Talajić

1981. Josip Klima

1982. Akademski zbor SKUD-a “I. G.  Kovačić», Zagreb Nikša Bareza             

1983. Lovro Matačić  Dunja Vejzović

1984. Franjo Petrušanec  Opera HNK Zagreb  Balet HNK Zagreb

1985. Davorin Kempf Ivo Pogorelić  Muzički biennale Zagreb

1986. Marko Ruždjak  Krunoslav Cigoj   Opera HNK Osijek Opera HNK Split

1987. Igor Kuljerić

1988. Višnja Mažuran

1989. Anđelko Klobučar

1990. Zoran Juranić

1991. Pavle Dešpalj

1992. Tonko Ninić

1993. Valter Dešpalj

1994. Radovan Vlatković

1995. Vladimir Kranjčević

1996. Opera HNK “Ivan pl. Zajc”, Rijeka -  ansambl opere “Amelia”

1997. Miro Belamarić

1998. Petar Bergamo

1999. Branko Sepčić

2000. Frano Parać

2001. Mirella Toić

2002. Željko Brkanović

2003. Silvio Foretić

2004. Zagrebački gitarski trio

2005. Neven Belamarić

KAZALIŠTE nagrada za životno djelo

1964. Mila Dimitrijević                                

1966. Zvonimir Rogoz                                 

1968. Tomislav Tanhofer                

1969. Viktor Bek Božena Kraljeva Vika Podgorska                                 

1970. Veljko Maričić Slavko Batušić                                 

1971. Mato Grković                         

1972. Bela Krleža                             

1973. Anđelko Štimac                                 

1974. Emil Kutijaro                          

1975. Ervina Dragman                                

1976. Ivo Hergešić                           

1977. Vlado Habunek                                 

1978. Ana Roje i Oskar Harmoš      

1979. Mira Župan                            

1980. Mirko Perković                                  

1981. Zvonko Agbaba                                 

1982. Ana Maletić                           

1983. Josip Marotti                         

1984. Mladen Šerment                               

1985. Kosta Spaić                            

1986. Pero Kvrgić                            

1987. Vesna Butorac-Blaće             

1988. Mladen Škiljan                                  

1989. Drago Krča                             

1990. Miše Martinović                                

1991. Sonja Kastl                             

1992. Tonko Lonza                          

1993. Milka Podrug-Kokotović                  

1994. Božidar Violić                         

1995. Tomislav Durbešić     

1996. Aleksandar Augustinčić                    

1997. Nada Subotić                         

1998. Zvjezdana Ladika                   

1999. Relja Bašić                              

2000. Joško Juvančić                       

2001. Neva Rošić

2002. Milko Šparemblek

2003. Ika Škomrlj     

2004. Nikola Batušić

2005. Vanja Drach

godišnja nagrada

1959. Branko Gavella

1960. Vika Podgorska  Kosta Spaić

1963. Emil Kutijaro

1964. Ervina Dragman  Izet Hajdarhodžić

1967. Vlado Habunek

1969. Pero Kvrgić

1970. Miro Međimorec   Dramsko kazalište “Gavella”  Kazalište “Komedija”

1971. Milka Podrug-Kokotović

1974. Nada Subotić

1975. Marija Kohn

1976. Ivka Dabetić Rade Šerbedžija

1977. Josip Marotti

1978. Miše Martinović

1979. Joško Juvanči ć Dorijan Sokolović i Ružica Nenadović-Sokolović

1980. Drago Krča

1981. Mustafa Nadarević  Maja Srbljenović-Turcu i   Štefan Furijan

1982. Fabijan Šovagović Zlatko Bourek

1983. Ivica Kunčević Dijana Kosec-Bourek i   Ika Škomrlj

1984. Krešimir Zidarić  Krunoslav Šarić

1985. Sanda Miladinov-Langerholz  Zvonko Šuler

1986. Neva Rošić  Zlatko Kauzlarić-Atač

1987. Boris Buzančić

1988. Slavko Šestak

1989. Veronika Durbešić

1990. Milko Šparemblek

1991. Rene Medvešek

1992. Slavko Brankov

1993. HNK Varaždin, kolektiv predstave “Puno larme, a za ništ'»

1994. Vanja Drach

1995. Kolektiv predstave “Imago”

1996. Ljubomir Kerekeš

1997. Zlatko Vitez

1998. Vilim Matula

1999. Dubravka Ostojić

2000. Goran Grgić

2001. Ivica Boban

2002. Elvis Bošnjak

2003. Zvonimir Zoričić

2004. Dragan Despot

2005. Josip Genda

KNJIŽEVNOST nagrada za životno djelo

1962. Miroslav Krleža                      

1967. Vjekoslav Kaleb          Dragutin Tadijanović           

1968. Gustav Krklec  Dobriša Cesarić                    

1969. Vjekoslav Majer                     

1970. Nikola Šop                             

1971. Miroslav Feldman                  

1972. Šime Vučetić              

1973. Novak Simić               

1974. Marijan Matković                  

1975. Ranko Marinković                 

1976. Vladimir Popović                   

1977. Drago Ivanišević                    

1978. Joža Horvat                

1979. Marin Franičević                    

1980. Josip Barković            

1982. Vesna Parun               

1983. Jure Franičević-Pločar           

1984. Aleksandar Flaker  Jure Kaštelan                 

1985. Mirko Božić                

1986. Vojin Jelić                               

1987. Živko Jeličić                

1988. Ivan Slamnig              

1989. Slobodan Novak                    

1990. Olinko Delorko                      

1991. Petar Šegedin            

1992. Ivo Frangeš                 

1993. Srećko Diana              

1994. Nikola Miličević                     

1995. Rajmund Kupareo                 

1996. Slavko Mihalić           

1997. Ivan Kušan

1998. Miroslav Slavko Mađer

1999. Vesna Krmpotić

2000. Stanko Lasić

2001. Ivo Brešan

2002. Gajo Peleš

2003. Viktor Žmegač

2004. Josip Tabak

2005. Irena Vrkljan

godišnja nagrada

1959. Vesna Parun

1962. Petar Šegedin

1964. Dobriša Cesarić  Jure Kaštelan

1965. Ranko Marinković

1966. Jure Franičević-Pločar

1968. Slobodan Novak

1969. Krsto Špoljar

1970. Stanko Lasić  Antun Šoljan

1971. Oto Šolc

1972. Nikola Milićević  Svetozar Petrović

1973. Živko Jeličić

1974. Marin Franičević

1975. Vesna Krmpotić  Predrag Matvejević

1976. Zvane Črnja  Milivoj Solar

1978.Drago Kekanović  Milivoj Slaviček

1979. Ivan Katušić  Miroslav Slavko Mađer

1980. Tito Bilopavlović  Nikica Petrak

1981. Ivan Slamnig  Danijel Dragojević

1983. Zvonko Maković

1984. Luko Paljetak

1985. Nedjeljko Fabrio  Zvonimir Majdak

1986. Viktor Žmegač

1987. Nusret Idrizović Augustin Stipčević

1988. Branimir Bošnjak

1989. Zvonimir Mrkonjić

1990. Bruno Popović

1991. Željka Čorak

1992. Slavko Mihalić

1993. Sibila Petlevski

1994. Ivan Golub

1995. Ante Stamać

1996. Jozo Laušić

1997. Željko Knežević

1998. Jakša Fiamengo

1999. Goran Tribuson

2000. Stanko Andrić

2001. Drago Glamuzina

2002. Andriana Škunca

2003. Renato Baretić

2004. Luko Paljetak

2005. Delimir Rešicki

LIKOVNE UMJETNOSTI nagrada za životno djelo

1961. Frano Kršinić              

1963. Marino Tartaglia                   

1964. Ljubo Babić Oton Postružnik                       

1965. Oskar Herman            

1966. Mirko Rački Vilko Gecan                  

1968. Jerolim Miše               

1969. Antun Motika  Zlatko Šulentić                    

1970. Marijan Detoni           Krsto Hegedušić                   

1971. Antun Mezdjić           

1972. Frano Šimunović                   

1973. Vilko Šeferov             

1974. Stella Skopal              

1975. Vjekoslav Parać                     

1976. Oton Gliha                             

1977. Vilim Svečnjak           

1978. Ante Roca  Slavko Šohaj                  

1979. Vojin Bakić                 

1980. Zlatko Prica  Milan Vulpe                 

1981. Edo Kovačević            

1982. Mira Kovačević-Ovčačik  Željko Hegedušić            

1983. Ljubo Ivančić  Oto Reisinger            

1984. Ksenija Kantoci                      

1985. Branko Ružić              

1986. Kosta Angeli-Radovani

1987. Ivan Šebalj                             

1988. Želimir Janeš              

1989. Šime Perić                              

1990. Ferdinand Kulmer                 

1991. Ivan Lovrenčić            

1992. Dalibor Parać             

1993. Mladen Veža              

1994. Ivan Picelj                               

1995. Milena Lah                 

1996. Đuro Pulitika              

1997. Ivan Kožarić                

1998. Nikola Reiser              

1999. Aleksandar Srnec

2000. Edo Murtić

2001. Đuro Seder

2002. Julije Knifer

2003. Nives Kavurić Kurtović

2004. Zlatko Bourek

2005. Vjekoslav Vojo Radoičić

godišnja nagrada

1959. Vanja Radauš

1960. Frano Šimunović

1961. Antun Augustinčić

1967. Krsto Hegedušić

1968. Slavko Šohaj

1969. Želimir Janeš

1970. Albert Kinert

          Zlatko Prica

          Miljenko Stančić

1971. Ksenija Kantoci

1972. Vahid Hodžić

          Branko Ružić

1973. Kosta Angeli-Radovani

          Alfred Pal

1974. Raul Goldoni

          Josip Vaništa

1975. Ivan Lovrenčić

          Mladen Pejaković

1976. Mira Kovačević-Ovčačik

          Ivan Šebalj

1977. Stanko Jančić

          Nenad Gattin

1978. Ordan Petlevski

1979. Ljubo Ivančić,

          Stipe Brčić, Rajna Buzić,

          Boris Ljubičić i Oskar Kogoj

1980. Šime Vulas

1981. Edo Murtić

1982. Đuro Pulitika

1983. Odjel za dizajn Elektrotehničkog

          instituta “Rade Končar”

1984. Boris Bućan

1985. Miroslav Šutej

1986. Đuro Seder

1987. Ivan Kožarić

1988. Ferdinand Kulmer

1989. Matko Trebotić

1990. Kuzma Kovačić

1991. Vasilije Jordan

1992. Božo Biškupić

1993. Antun Babić

1994. Ivo Kalina

1995. Ivan Lesiak

1996. Biserka Baretić

1997. Nikola Koydl

1998. Nives Kavurić Kurtović

1999. Zlatko Keser

2000. Vatroslav Kuliš

2001. Petar Barišić

2002. Duje Jurić

2003. Igor Rončević

2004. Siniša Majkus

2005. Mladen Galić

OČUVANJE KULTURNE  BAŠTINE

godišnja nagrada

1970. Samostan sv. Marije, Zadar

PRIMIJENJENE UMJETNOSTI nagrada za životno djelo

1967. Kamilo Tompa

1968. Lujo Beseredy

          Đuka Kavurić

1970. Blanka Dužanec

1971. Ernest Tomašević

godišnja nagrada

1966. Tošo Dabac

1968. Inge Kostinčer

1969. Aleksandar Srnec

1970. Jagoda Buić

          Zvonimir Lončarić

          Bruno Planinšek

1971. Ivan Picelj

TEORIJSKO-KNJIŽEVNA ESEJISTIKA NA PODRUČJU KULTURE I UMJETNOSTI

godišnja nagrada

1978. Nikola Batušić

          Dubravko Škiljan

1979. Olinko Delorko

1983. Eduard Hercigonja

335
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.