Autor: admin
Datum objave: 25.03.2018
Share


SKM - AME – ECM

Urnik 2017/2018 Letnik 2017/2018. Doktorski študij

SKM - AME – ECM

Urnik 2017/2018

Letnik 2017/2018. 

Doktorski študij:


Strateški komunikacijski management

1.         semester:

1. modul: 15. - 16. dec. 2017

2. modul: 12. - 13. jan.  2018

3. modul:          26. jan.  2018

4. in 5. modul:  16. in 17. feb. 2018

6. modul:  13. april .2018

2.         semester:

7. modul:   14.april 2018

8. in 9. modul:  20. in 21. apr.2018

10. modul:

11. modul:

12. modul:

6.         modul: 13. april 2018 (1., 2. in 3. letnik)

Petek, 13. 04. 2018

09:15 – 13:00 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A

Red. prof.dr. Mario Plenković, doc. dr. Božidar Veljković , doc. dr.Daria Mustić in gostojoči profesorji:

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA : 

Praktikum I (SCOM 1), Praktikum II (SCOM 2) in Praktikum III (SCOM 3)

KOMUNIKACIJSKE METODE PRIPRAVE PREDLOGA DISERTACIJE (NASLOV, METODOLOGIJA, MENTOR, SOMENTOR IN RAZISKOVALNO PODROČJE (RAZISKOVALNA DISCIPLINA) – D1

Pravilnik o doktorskem študiju na AMEU – ECM;

Raziskovalni članki: SCI, SCOPUS, SSCI ali A & HCI, ali raziskovalna knjiga /monografija (SICRIS i ARRS).

Interesna raziskovalna tematska  in projektna p odročja doktoranda (Strateški komunikacijski management) - D1;

Opredelitev problematike raziskovalnega področja  doktoranda;

Delovni naslov raziskovalnega področja;

Kratek opis problematike raziskovalnega področja;

Predlagani predmet (področje), mentor in somentor:

Podpisano soglasje mentorja (somentorja) in predstojnka doktorskega študija k prijavi področja strateškegaka komunikacijskega managementa;

14:00 -15:00

GOVORILNE URE PREDSTOJNIKA - kabinet / IV nad. (red. prof. dr. Mario Plenković)

13:00 – 15: 00  - odmor

15:15 – 17:00 (1., 2, in 3. letnik) predavalnica /3 A

Tomaž Mihelin Ritlop (SPEM – PR):

"STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT” in “INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA: Praktikum I (SCOM 1), Praktikum II (SCOM 2) in Praktikum III (SCOM 3)

Predstavitev SPEM-a in komunikacijski raziskovalni projekti ("Case study").

PR projekt:

"STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT IN KOMUNIKACIJKSKA PODPORA PR - PROJEKTIMA“

17:30 – 19:30 (1.letnik) – predavalnica / 3A

Gost izred.prof. dr. Tomaž Kramberger

KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVALNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM  MANAGEMENTU 

17:30 – 19:30 (2. In  3.letnik) – predavalnica / 3B

Red. prof. dr. Mario Plenković in gostojuči novinarji:

MEDIJSKA KOMUNIKOLOGIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

OSEBNO IN KRIZNO KOMUNICIRANJE

Zaključena predavanja iz predmeta:

Metodologija izdelave znanstvenega dela (1.letnik), Management vodenja  in upravljanja projektov (2.letnik) in Medijska in komunikacijska industrija (3.letnik).

GOVORILNE IN INFORMATIVNE URE:

Red.prof.dr. Ksenija Čulo (Korporativni in krizni komunikacijski management ; Komunikacijski marketing in oglaševanje) -  E-mail: kculo@gfos.hr 

Doc.dr.Božidar Veljković (  Politologija komunikacijskega menadžmenta in Priprava doktorske disertacije) – Božidar Veljković <bozidar.veljkovic@siol.net>

Red.prof.dr. Ljubica Bakić Tomić (Persuazivna komunikologija; Inovativno korporativno komuniciranje) – Ljubica Bakic-Tomic <ljbakictomic@gmail.com>

Red.prof.dr. Zdravko Sorđan (Medijska in komunikacijska industrija) –Zdravko Šorđan <zdravkosordjan@open.telekom.rs>

Izred.prof. dr. Cirila Toplak (mednarodni odnosi) – Cirila T <cirila.toplak@gmail.com>

Red.prof.dr. Jure Toplak (Metodologija izdelave znanstvenog dela) – jurij.toplak@gmail.com

Red.prof.dr. Vidoje Vujić (Management in razvoj človeških virov) – Prof. dr. sc. Vidoje Vujić <vvujic@fthm.hr>

Red.prof.dr. Šime Ivanjko & Red.prof.dr.Ludvik Toplak (Komunikacijsko pravo, svetovanje, lobiranje in etika komunikacijskega management) –Sime Ivanjko sivanjko7@icloud.com  & Ludvik Toplak <ludvik.toplak@almamater.si>

Govorilne in informativne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predstojniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću, v terminih objavljenih govorilnih ur (GOVORILNE URE PREDSTOJNIKA - kabinet / IV nad. (red. prof. dr. Mario Plenković) oz. po dogovoru.


Prosim, za predhodno najavo po e-pošti: mario.plenkovic@almamater.si al i  mplenkovic2@yahoo.com


Predstojnik doktorskega študija SKM:


red. prof. dr. Mario Plenković 


Maribor,  24. 03. 2018

351
Kategorije: Ostalo
Developed by LELOO. All rights reserved.