Autor: admin
Datum objave: 13.05.2018
Share


SKM - AME – ECM

Doktorski študij: Strateški komunikacijski management 10. modul: 18. maj 2018 (1.letnik)

SKM - AME – ECM

Urnik 2017/2018

Letnik 2017/2018. 

            Doktorski študij:

Strateški komunikacijski management

1.         semester:

1. modul: 15. - 16. dec. 2017

2. modul: 12. - 13. jan.  2018

3. modul:          26. jan.  2018

4. in 5. modul:  16. in 17. feb. 2018

6. modul:  13. april .2018

2.         semester:

7. modul:   14.april 2018

8. modul:   20. apr. 2018

9. modul:   21. apr. 2018

10.in 11. modul: 18. in 19. maj  2018

12. modul: 22. in 23. junij 2018.

10.       modul: 18. maj 2018 (1.letnik)

Petek, 18. 05. 2018

09:15 – 13:00 (1.letnik) – predavalnica / 3A

Red. prof.dr. Brano Markić:

KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVALNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM  MANAGEMENTU 

13:00 – 15: 00  - odmor

14:00 -15:00

GOVORILNE URE PREDSTOJNIKA - kabinet / IV nad. (red. prof. dr. Mario Plenković)

15:00 – 19:00 (1. letnik) predavalnica /3 A

Red. prof.dr. Brano Markić:

INFORMACIJSKE, KOMUNIKACIJSKE IN MULTIMEDIJSKE TEHNOLOGIJE

19:15 – 20:00  – predavalnica / 3A

Red. prof.dr. Brano Markić:  GOVORILNE URE

10.       modul: 18. maj 2018 ( 2. in 3. letnik)

Petek, 18.05. 2018

09:15 – 13:00 (2. letnik) – predavalnica / 3B

Red. prof. dr. Mario Plenković,  dr. Slobodan Hadžić, doc.dr. Božidar Veljković

JAVNOST IN STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT

13:00 – 15:00  - odmor

14:00 -15:00

GOVORILNE URE PREDSTOJNIKA - kabinet / IV nad. (red. prof. dr. Mario Plenković)

15:00 – 19:00 (2. in  3.letnik) – predavalnica / 3B

Red. prof. dr. Mario Plenković, doc.dr.Daria Mustić, dr.Slobodan Hadžić

STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE MEDIJSKIH KAMPANJ

19:15 – 20:15 (2.in 3.letnik) – predavalnica / 3B

Red. prof. dr. Mario Plenković, doc.dr.Božidar Veljković, doc.dr.Ivan Balabanić, red.prof.dr. Brano Markić:

D1 - INTERESNO RAZISKOVALNO PODROČJE DOKTORANDA

(Čelofiga Kovačić Anita)

……………………………………………………………………………………………………….

Zaključena predavanja iz predmeta:

Metodologija izdelave znanstvenega dela (1.letnik),  Management vodenja  in upravljanja projektov (2.letnik), Medijska in komunikacijska industrija (3.letnik) in Individualno raziskovalno delo na področju strateškega komumnikacijskega managementa - SCOM 1 (1.letnik), Persuazivna komunikologija (1. in 2..letnik), Medijska komunikologija in odnosi z javnostmi (2.lenik), Komunikacijska in medijska industrija (3.letnik)

***************************************************************************

GOVORILNE IN INFORMATIVNE URE:

Red.prof.dr. Mario Plenkovic (Predstojnik dr. študija “Strateški komunikacijski management”) -  mario.plenkovic@almamater.si  mplenkovic2@yahoo.com

Red.prof.dr. Ksenija Čulo (Korporativni in krizni komunikacijski management) -; Komunikacijski marketing in oglaševanje) -  E-mail: kculo@gfos.hr  

Red.prof.dr. Marija Ovsenik (Management in vodenje / Leadership) – marija.ovsenik@almamater.si 

Red.prof.dr. Mladen Radujković (Management vodenja in upravljanja projektov) – mladen.radujkovic@almamater.si

Doc.dr.Božidar Veljković (  Politologija komunikacijskega menadžmenta in Priprava doktorske disertacije) – Božidar Veljković bozidar.veljkovic@siol.net

Red.prof.dr. Ljubica Bakić Tomić (Persuazivna komunikologija; Inovativno korporativno komuniciranje) – Ljubica Bakic-Tomic ljbakictomic@gmail.com

Red.prof.dr. Zdravko Sorđan (Medijska in komunikacijska industrija) –Zdravko Šorđan zdravkosordjan@open.telekom.rs

Izred.prof. dr. Cirila Toplak (mednarodni odnosi) – Cirila T cirila.toplak@gmail.com

Red.prof.dr. Jure Toplak (Metodologija izdelave znanstvenog dela) – jurij.toplak@gmail.com

Red.prof.dr. Vidoje Vujić (Management in razvoj človeških virov) – Prof. dr. sc. Vidoje Vujić vvujic@fthm.hr

Red.prof.dr. Šime Ivanjko & Red.prof.dr.Ludvik Toplak (Komunikacijsko pravo, svetovanje, lobiranje in etika komunikacijskega management) –Sime Ivanjko sivanjko43@igmail.com  & Ludvik Toplak ludvik.toplak@almamater.si

Red.prof.dr. Vitomir Grbavac ( Internet in socijalno omrežje v komunikacijskem management) – v1grbavac@gmail.com

Doc.dr.Daria Mustić (Komunikacijski management) dariamustic@yahoo.com

Doc.dr. Ivan Balabnic ( SCOM) - ivan.balabanic@unicath.hr

Dr. Slobodan Hadžić (SCOM) – Slobodan.hadzic@presscut.hr

**************************************************

Govorilne in informativne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predstojniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću, v terminih objavljenih govorilnih ur (KABINET PREDSTOJNIKA - IV nad. (red. prof. dr. Mario Plenković) ali po dogovoru. Prosim, za predhodno najavo po e-pošti: mario.plenkovic@almamater.si ali mplenkovic2@yahoo.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Predstojnik doktorskega študija SKM:

red. prof. dr. Mario Plenković

Maribor,  12. 05. 2018
SKM - AME – ECM

Urnik 2017/2018

Letnik 2017/2018. 

            Doktorski študij:

Strateški komunikacijski management

1.         semester:

1. modul: 15. - 16. dec. 2017

2. modul: 12. - 13. jan.  2018

3. modul:          26. jan.  2018

4. in 5. modul:  16. in 17. feb. 2018

6. modul: 13. april 2018

2.         semester:

7.modul: 14. april 2018

8.modul: 20. april 2018

9.modul: 21.april 2018

10.in 11. modul: 18. in 19. maj  2018

12. modul: 22. in 23. juli 2018.

11. modul: 19. maj 2018 (1., 2. in 3. letnik)

Sobota, 19.05.2018

09:00 – 11:15 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A

Red. prof.dr. Brano Markić:

INFORMACIJSKE, KOMUNIKACIJSKE IN MULTIMEDIJSKE TEHNOLOGIJE Z VIDIKA INTERNETA (SOCIJALNO OMREŽJE) V

PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA

11:30 – 13:00 (1. 2. in 3.letnik) – predavalnica / 3B

Red. prof.dr. Brano Markić:

METODOLOGIJA PRIPRAVE DOKTORSKE DISERTACIJE Z VIDIKA INFORMACIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA

13:00 – 15: 00  - odmor

15:00 – 17:00 (1., 2. in  3.letnik) – predavalnica / 3A

Red. prof. dr. Mario Plenković , dr.Slobodan Hadžić & dr. Blago Markota (media-expert),

Case Study:

STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT  & MEDIJSKA DIGITALIZACIJA /

STRATEGIC THINKING & MEDIA & PLANNING A COMMUNICATION STRATEGY

Case study:

VERODOSTOJNOST MEDIJEV IN VPLIV SOCIALNIH MREŽ NA NOVINARSTVO – OBDOBJE OBČINSTVA (PREDSTAVITEV)

17:15 – 19:30 (1., 2. in  3.letnik) – predavalnica / 3B

Red. prof. dr. Mario Plenković & Marko Korenjak, SKM

KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT  & MEDIJSKA KOMUNIKOLOGIJA

Case study:

NEVLADINE ORGANIZACIJE, LOBIRANJE

IN VPLIV NA OBLIKOVANJE POLITIK

*********************************************************************************

Zaključena predavanja iz predmeta:

Metodologija izdelave znanstvenega dela (1.letnik),  Management vodenja  in upravljanja projektov (2.letnik), Medijska in komunikacijska industrija (3.letnik) in Individualno raziskovalno delo na področju strateškega komumnikacijskega managementa - SCOM 1 (1.letnik), Persuazivna komunikologija (1. in 2..letnik), Medijska komunikologija in odnosi z javnostmi (2.lenik), Komunikacijska in medijska industrija (3.letnik)

***************************************************************************

GOVORILNE IN INFORMATIVNE URE:

Red.prof.dr. Mario Plenkovic (Predstojnik dr. študija “Strateški komunikacijski management”) -  mario.plenkovic@almamater.si  mplenkovic2@yahoo.com

Red.prof.dr. Ksenija Čulo (Korporativni in krizni komunikacijski management) -; Komunikacijski marketing in oglaševanje) -  E-mail: kculo@gfos.hr  

Red.prof.dr. Marija Ovsenik (Management in vodenje / Leadership) – marija.ovsenik@almamater.si 

Red.prof.dr. Mladen Radujković (Management vodenja in upravljanja projektov) – mladen.radujkovic@almamater.si

Doc.dr.Božidar Veljković (  Politologija komunikacijskega menadžmenta in Priprava doktorske disertacije) – Božidar Veljković bozidar.veljkovic@siol.net

Red.prof.dr. Ljubica Bakić Tomić (Persuazivna komunikologija; Inovativno korporativno komuniciranje) – Ljubica Bakic-Tomic ljbakictomic@gmail.com

Red.prof.dr. Zdravko Sorđan (Medijska in komunikacijska industrija) –Zdravko Šorđan zdravkosordjan@open.telekom.rs

Izred.prof. dr. Cirila Toplak (mednarodni odnosi) – Cirila T cirila.toplak@gmail.com

Red.prof.dr. Jure Toplak (Metodologija izdelave znanstvenog dela) – jurij.toplak@gmail.com

Red.prof.dr. Vidoje Vujić (Management in razvoj človeških virov) – Prof. dr. sc. Vidoje Vujić vvujic@fthm.hr

Red.prof.dr. Šime Ivanjko & Red.prof.dr.Ludvik Toplak (Komunikacijsko pravo, svetovanje, lobiranje in etika komunikacijskega management) –Sime Ivanjko sivanjko43@igmail.com  & Ludvik Toplak ludvik.toplak@almamater.si

Red.prof.dr. Vitomir Grbavac ( Internet in socijalno omrežje v komunikacijskem management) – v1grbavac@gmail.com

Doc.dr.Daria Mustić (Komunikacijski management) dariamustic@yahoo.com

Doc.dr. Ivan Balabnic ( SCOM) - ivan.balabanic@unicath.hr

Dr. Slobodan Hadžić (SCOM) – Slobodan.hadzic@presscut.hr

**************************************************

Govorilne in informativne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predstojniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću, v terminih objavljenih govorilnih ur (KABINET PREDSTOJNIKA - IV nad. (red. prof. dr. Mario Plenković) ali po dogovoru. Prosim, za predhodno najavo po e-pošti: mario.plenkovic@almamater.si ali mplenkovic2@yahoo.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Predstojnik doktorskega študija SKM:

red. prof. dr. Mario Plenković

Maribor,  12. 05. 2018

925
Kategorije: Ostalo
Developed by LELOO. All rights reserved.