Autor: admin
Datum objave: 03.11.2018
Share


SKM - AME – ECM

Urnik 2018/2019 Letnik 2018/2019. Doktorski študij: Strateški komunikacijski management

SKM - AME – ECM

Urnik 2018/2019

Letnik 2018/2019. 

Doktorski študij:

Strateški komunikacijski management

1.        semester:

1. modul: 16. - 17. nov. 2018

2. in 3. modul:  07. in 08. dec. 2018

4. modul:           21.in 22. dec.  2018

5. in 6. modul:  18. in 19. jan.  2019

2.        semester:

7. in 8. modul:  15. in 16. mar. 2019

9. in 10. modul: 12.in 13. apr.  2019

11. modul:  17. in 18. maj. 2019

12. modul:  14. in 15. junij 2019

1.        modul: 16.in 17. nov. 2018 (1., 2. in 3.letnik)

Petek, 16. 11. 2018

10:30 – 11:00 (1., 2. in 3.letnik) – predavalnica / 3A

Red.prof.dr. Ludvik Toplak, predsednik AME in red. prof.dr. Mario Plenković, predstojnik dr.študija SKM

11:15 – 13:15 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A

KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT &  SCOM -2  &  SCOM -3

(INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA)

Božidar Novak, expert za PR  &  red. prof.dr. Mario Plenković:

STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT (ODNOSI Z JAVNOSTMI):

VČERAJ, DANES IN JUTRI

3:15 – 15:00   – odmor

15:00 – 18:45 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A

KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT  &  SCOM -2  &  SCOM -3

(INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA)

Mihael Ciglar, profesionalni lobist & Polonca Komar, vodja PR pri RTV Sloveniji

& dr. Barbara Toplak & red.prof.dr. Ludvik Toplčak & red.prof.dr.Mario Plenković

LOBIRANJE: Področja Lobiranja in udejanje v praksi:

Zakonodaja; Komunikacijski aspekt komuniciranja; Politično lobiranje; Medijsko lobiranje; Korporativno lobiranje; Investicijsko lobiranje: Parlamentarno lobiranje (lokalno, nacionalno, regionalno, globalno); Lobiranje na ravni EU fondov; Case study.

19:00 – 20:30 (1.letnik) – predavalnica / 3A

(SCOM-1)

Red. prof.dr. Mario Plenković:

 INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA:

INTERESNO RAZISKOVALNO PODROČJE DOKTORANDA

1.        modul: 17. nov 2018 (1., 2.in 3.letnik)

Sobota, 17. 11. 2018

09:00 – 10:30 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A

OMUNIKACIJSKI MANAGEMENT & SCOM -2  &  SCOM -3

(INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA)

Marko Korenjak & red.prof.dr. Mario Plenković:

STRATEGIC COMMUNICATION MANAGEMENT AND NEUROSCIENCE

10.45 – 13:30 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A

KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT & SCOM - 2  &  SCOM -3

(INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA)

Doc.dr. Daria Mustić:

DIGITAL / NEW MEDIA REPUTATION MANAGEMENT – HOW SOCIAL MEDIA IMPACTS SELF-PERCEPTION AND PUBLIC IMAGE

13:30 – 15:00   – odmor

1.modul: 17. nov 2018 (1. letnik)

15.00 – 20:15 (1. letnik) – predavalnica / 3A

Red.prof.dr. Jurij Toplak:

METODOLOGIJA IZDELAVE ZNANSTVENEGA DELA

1.modul: 17. nov 2018 (2. In 3. letnik)

15.00 – 20:15 (1. letnik) – predavalnica / 3B

SCOM - 2  &  SCOM -3

Red.prof. dr. Mario Plenković &  Doc. dr. Daria Mustić & Doc.dr. Ivan Balabanić & Dr. Slobodan Hadžić

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA)

 in

METODOLOGIJA PRIPRAVE DOKTORSKE DISERTACIJE

GOVORILNE URE (1. modul):

Red.prof.dr. Ludvik Toplak (Predsednik ALMA MATER EUROPAEA) – info@almamater.si

Red.prof.dr. Mario Plenkovic (Predstojnik dr. študija “Strateški komunikacijski management”) -  mario.plenkovic@almamater.si  mplenkovic2@yahoo.com

Red.prof.dr. Jure Toplak (Metodologija izdelave znanstvenog dela) – jurij.toplak@gmail.com

Doc.dr.Daria Mustić (Komunikacijski management) -  dariamustic@yahoo.com

Doc.dr. Ivan Balabnic (SCOM) - ivan.balabanic@unicath.hr

Dr. Slobodan Hadžić (SCOM) – Slobodan.hadzic@presscut.hr

Dr. Barbara Toplak – Perovič (Področja zakonodaje) – barbara.toplak@almamatersi

Michael Ciglar (Področja Lobiranja in udejanje v praksi) - CEO  MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com

Polonca Komar (Področja PR in RTV-a) -

CEO  MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com

Bozidar Novak (Področja odnosi z javnostmi) – bozidar.novak@skladovnica.si

Marko Korenjak (Področja neuro-raziskave) – marko.korenja@gmail.com

Red.prof.dr. Brano Markić (Informacijske, komunikacijske in multimedijske tehnologije) -  brano.markic@sve-mo.ba

Pertra Braček Kirbiš (Področja raziskave) – petra.bk@almamater.si

Tina Kvatičnik ( Vodja referata za študentske zadeve) – tina.kvaticnik@almamater.si

Govorilne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predstojniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću,KABINET PREDSTOJNIKA , IV nad. po dogovoru. Prosim, za predhodno najavo po e-pošti: mario.plenkovic@almamater.si ali mplenkovic2@yahoo.com

Predstojnik doktorskega študija SKM:

red. prof. dr. Mario Plenković

Maribor,  03. 11. 2018

833
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.