Autor: admin
Datum objave: 09.03.2019
Share


SKM - AMEU – ECM

Urnik 2018/2019 Letnik 2018/2019 Doktorski študij: Strateški komunikacijski management

SKM - AMEU – ECM

Urnik 2018/2019

Letnik 2018/2019 

Doktorski študij:

Strateški komunikacijski management

1.         semester:

1. modul:           16. - 17. nov. 2018

2. in 3. modul:  07. in 08. dec. 2018

4. modul:           21. dec.  2018

5. in 6. modul:  18. in 19. jan.  2019

2.         semester:

7. in 8. modul:  15. in 16. marec 2019

9. in 10. modul: 12.in 13. apr.  2019

11. modul:  17. in 18. maj. 2019

12. modul:  14. in 15. junij 2019

7. in 8. modul: 15. in 16. marec 2019 (1., 2. in 3.letnik)

Petek, 15.03. 2019

09:30 – 12:45 (1., 2. in 3. letnik) –  kongresna predavalnica

ZA ČLOVEKA GRE: PRIHODNOST ZDAJ!

7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo

15.-16. marec 2019

________________________________________

ALL ABOUT THE PEOPLE:

FUTURE FIT

7th Alma Mater Europaea Annual Conference

15-16 March 2019

http://conference.almamater.si/wp-content/uploads/2019/03/AMEU_CONFERENCE_2019_PROGRAM.pdf

KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT & MEDIJSKA KOMUNIKOLOGIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI &  INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA (SCOM -3)

Red.prof.dr.Mario Plenković, prof.dr.Claudia Loebbecke, mr.Sven Mollekleiv, prof.dr.Lučka Kajfež Bogataj, prof.dr.Nandu Goswami, akademik prof.dr.Stefan Luby in red.prof.dr.Zdravko Sorđan

09:30 – 10:00  Pozdravni nagovori / Welcome speeches:

Prof. dr. Ludvik TOPLAK

(predsednik AMEU ECM / President AMEU ECM)

Prof. dr. Felix Unger

(President EASA)

Mr. Alojz Kovšca

(Predsednik Državnega sveta RS / President of the National Co

10:00 – 12:00  Keynote speaker:

Prof. dr. Claudia LOEBBECKE, Germany

(University of Cologne / Universität Köln),

Digitization, Data Analytics, and Artificial Intelligence Transfo

and Society

 PLENARIJ / PLENARY SESSION

Mr. Sven MOLLEKLEIV, Norway

(Podpredsednik ter vodja korporativnih odnosov in družbene podjetja DNVGL, predsednik norveškega Rdečega križa / Vicep Director of Corporate Communication and Corporate Social Re DNVGL, President of the Norwegian Red Cross)

Prof. dr. Lučka KAJFEŽ BOGATAJ, Slovenia,

(profesorica klimatologije / professor of climatology)

Živimo na planetu, ki ne raste / We live on a planet that does n

Prof. dr. Nandu GOSWAMI, Austria,

(Head of Physiology Division, Otto Loewi Research Center for Immunology and Inflammation, Medical University of Graz), I perspective in aging care and Falls-related Injuries in Older P

Prof. dr. Stefan LUBY, Slovakia,

(Vice-president of the European Academy of Sciences and Arts research fellow at the Slovak Academy of Sciences) Participati of EU new member states in Horizon 2020 and their outlook in

Pogovor z udeleženci / Podium discussion with participants

12:00 – 14.30 – odmor

14:30 – 16:45 (1. letnik) – predavalnica / 3D

Doc.dr. Daria Mustić:

KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v

človeški komunikaciji)

17:00 – 20:15 (1. letnik) – predavalnica / 3D

Red.prof.dr. Mario Plenković & doc.dr. Slobodan Hadžić

KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v

človeški komunikaciji)

14:30 – 16:45 (2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A

Red.prof.dr.Mario Plenković & Red.prof.dr.Zdravko Sorđan:

MEDIJSKA KOMUNIKOLOGIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI & INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA (SCOM -3)

17:00 – 20:15 (2. In 3. letnik) – predavalnica / 3A

Red.prof.dr. Mario Plenković & doc.dr.Ivan Balabanić:

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA (SCOM -2)  &  PRIPRAVA DOKTORSKE DISERTACIJE

*****************************************************************

7. in 8. modul: 15. in 16. marec 2019 (1., 2. in 3.letnik)

Sobota, 16.03. 2019.

09:15 – 12:30 (1. in 2. letnik) – predavalnica / 3D

Red.prof.dr. Zdravko Sorđan:

JAVNOST & KOMUNIKACIJSKA IN MEDIJSKA INDUSTRIJA & MEDIJSKA KOMUNIKOLOGIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

9:15 – 12:30 (3. letnik) – predavalnica / 3A

Red.prof.dr. Mario Plenković :

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA (SCOM -3)   &  PRIPRAVA DOKTORSKE DISERTACIJE

12: 30 – 13: 30 ( velika predavalnica)

PROMOCIJA DOKTORATOV ALMA MATER EUROPAEA

PRVA PROMOCIJA DOKTORATA IZ PODROČJA STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMETA (Dinko Bilić)

12:30 – 15.00 – odmor

15:00 – 18:00 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A

Red.prof.dr. Zdravko Sorđan & Red.prof.dr.Mario Plenković & in gostojući profesori:

PRIPRAVA DOKTORSKE DISERTACIJE & KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT & MEDIJSKA KOMUNIKOLOGIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI  &  INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA:  SCOM -1; SCOM -2; in SCOM -3

**************************************************************************

PREMA MERILIMA NAKVIS-a - KONTAKTNE in GOVORILNE URE

(1., 2., 3., 4.,5., 6., 7., in 8. modul):

Red. prof. dr. Ludvik Toplak (Predsednik ALMA MATER EUROPAEA) – info@almamater.si

Red. prof. dr. Mario Plenkovic (Predstojnik dr. študija “Strateški komunikacijski management”) -  mario.plenkovic@almamater.si  mplenkovic2@yahoo.com

Red. prof. dr. Jurij Toplak (Metodologija izdelave znanstvenog dela) – jurij.toplak@almamater.si

Doc. dr. Daria Mustić (Komunikacijski management) -  dariamustic@yahoo.com

Doc. dr. Ivan Balabnic (SCOM) - ivan.balabanic@unicath.hr

Dr. Slobodan Hadžić (SCOM) – Slobodan.hadzic@presscut.hr

Dr. Barbara Toplak – Perovič (Področja zakonodaje) – barbara.toplak@almamater.si

Michael Ciglar (Področja Lobiranja in udejanje v praksi) – CEO MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com

Polonca Komar (Področja PR in RTV-a) - CEO  MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com

Bozidar Novak (Področja odnosi z javnostmi) – bozidar.novak@skladovnica.si

Marko Korenjak (Področja neuro-raziskave) – marko.korenjak@gmail.com

Red.prof.dr. Brano Markić (Informacijske, komunikacijske in multimedijske tehnologije) -  brano.markic@sve-mo.ba

Pertra Braček Kirbiš (Področja raziskave) – petra.bk@almamater.si

Tina Kavtičnik ( Vodja referata za študentske zadeve) – tina.kavticnik@almamater.si

Red.prof.dr.Mladen Radujković (Management vodenja in upravljanja projektov): mladen.radujkovic@almamater.si

Jasmina Roškar (Področja odnosi z javnostmi) - jasminar244@gmail.com

Mr.Blago Markota (Področja medija in RTV produkcije) - bmarkota22@gmail.com

Izred.prof.dr. Suzana Žilić Fišer (Področja medija in medijske produkcije) - suzana.zilicfiser@um.si

Prof. Roman Gazenko (Področja multimedija (filmov) in umetnosti) - info@almamater.si

Red.prof.dr.Tomaž Kramberger (Področja projektov in kvantitativne metodologije) - tomaz.kramberger@um.si

Red.prof.dr. Matijaž Perc (Področja znanosti in raziskave) – matjaz.perc@gmail.com

Danijel Koletić, (Področja znanosti strateškega komunikacijskega management) – daniel.key@briefing-mediji.hr

Doc.dr. Božidar Veljković (Področja politologije strateškega komunikacijskega management)-

bozidar.veljkovic13@gmail.com

Red.prof.dr. Zdravko Sordjan (Področje etike, medija, religije in jkavnosti – zdravkosordjan@oper.telecom.rs

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontaktne in govorilne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predstojniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću, KABINET PREDSTOJNIKA , IV. nadstropje po dogovoru. Prosim, za predhodno najavo po e-pošti: mario.plenkovic@almamater.si ali mplenkovic2@yahoo.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Predstojnik doktorskega študija SKM:

red. prof. dr. Mario Plenković

Maribor ,  07. 03. 2019

522
Kategorije: Fenomeni
Developed by LELOO. All rights reserved.