Autor: admin
Datum objave: 11.09.2019
Share


Što je pozitivna psihologija?

Pozitivna psihologija se temelji na vjerovanju da ljudi žele mnogo više nego samo prestati patiti. Oni žele voditi život koji je ispunjen i vrijedan življenja, žele razvijati ono najbolje u sebi, pojačati doživljaje ljubavi, rada i igre.

Što je pozitivna psihologija?

http://www.istrazime.com/pozitivna-psihologija/sto-je-pozitivna-psihologija/


„Trenutak u kojem sam shvatio da nam je potreban korak naprijed prema pozitivnoj psihologiji bio je u mom vrtu dok sam kosio travu sa svojom kćeri, Nikki. Moram priznati da iako pišem knjige o djeci, nisam baš dobar s djecom. U svom djelovanju sam orijentiran prema cilju i uvijek imam točno određeno vrijeme za obaviti stvari pa sam i u ovom slučaju htio što prije pokositi vrt. Međutim, Nikki je bacala travu u zrak, pjevala i plesala uokolo. Vikao sam na nju. Otišla je od mene, zatim se ponovno vratila i rekla mi: „Tata, sjećaš se vremena prije mog petog rođendana? Od kad sam imala tri godine do kad nisam navršila pet godina bila sam „ona koja stalno plače“. Plakala sam svaki dan. Kad sam navršila pet godina, odlučila sam da više neću plakati. To je bila najteža stvar u mom životu. Ali, ako sam ja prestala plakati, i ti možeš prestati biti takvo gunđalo.“

  ~Martin Seligman

https://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology/transcript?language=hr


Što je pozitivna psihologija? Što je to pozitivno u njoj što je čini posebnom i za pojedinca izrazito važnom granom psihologije? Kako je nastala?

Pozitivna psihologija je relativno mlada grana psihologije koja je nastala kao rezultat otpora pretjeranoj usmjerenosti psihologije na mentalne bolesti, njihovo istraživanje i traženje načina izlječenja. Ta usmjerenost na mentalne bolesti dovela je do toga da se naglasak stavljao na probleme, slabosti i teškoće pojedinca, a zanemarili su se optimizam, nada i zadovoljstvo koji su jako važni za normalno funkcioniranje pojedinca. Pozitivna psihologija se temelji na vjerovanju da ljudi žele mnogo više nego samo prestati patiti. Oni žele voditi život koji je ispunjen i vrijedan življenja, žele razvijati ono najbolje u sebi, pojačati doživljaje ljubavi, rada i igre.

Moglo bi se reći da je pokret pozitivne psihologije počeo 1998. godine kad je Martin Seligman postao predsjednikom Američkog psihološkog društva. Nakon toga, 2000. godine Seligman i Csikszentmihaly posvećuju posebno izdanje časopisa American Psychologist pozitivnoj psihologiji. U uvodu naglašavaju kako smo naučili mnogo o depresiji, rasizmu, nasilju, iracionalnosti i odrastanju u teškim uvjetima, ali znamo vrlo malo o snagama karaktera, vrlinama i uvjetima koji dovode do sreće i građanskog angažmana.

Drugim riječima, psihologija je naučila kako da ljude dovede od razine minus osam do nule, ali ne i kako da ih podigne do razine od plus osam. Od tada, objavljene su mnoge knjige i priručnici te je održan cijeli niz konferencija na kojima su istraživači ovog područja koji su govorili o temama vezanim uz pozitivnu psihologiju. Dodatni pomak dogodio se 2006. godine kada je objavljen i prvi broj časopisa Journal of Positive Psychology.

Pozitivna psihologija otvorila je svoj put ljudima kroz tri cilja svog djelovanja. Seligman (2004) u svom govoru navodi da bi se pozitivna psihologija trebala u jednakoj mjeri baviti ljudskim snagama kao i slabostima, da bi trebala biti usmjerena na razvoj tih snaga u istoj mjeri u kojoj je usmjerena na popravljanje štete. Konačno, Seligman smatra i da bi psihologija trebala biti orijentirana na ono što ljudski život čini ispunjenijim kao i da se bavi genijima te načinima za odgoj ljudi koji su izrazito talentirani u nekom području.

Upravo zbog toga, pozitivna psihologija se u svojim istraživanjima i u svome djelovanju usmjerila na subjektivna iskustava: osjećaje blagostanja i zadovoljstva iz prošlosti, nade i optimizma za budućnost i osjećaja zanesenosti i sreće u sadašnjosti. Pozitivna psihologija naglašava pozitivne individualne osobine pojedinca i daje mu smjernice kako da ih maksimalno razvije i iskoristi da bi njegov život kao i život njegove zajednice bio pozitivniji i ispunjeniji.

To bi značilo da bi svaki pojedinac trebao prepoznati svoje dobre strane, svoje osobne izvore energije i pokretače pozitivnog ponašanja pri čemu bi ga takve emocije i takva usmjerenost zasigurno dovela do lakšeg suočavanja s vlastitim teškoćama te bi na taj način dodatno razvijao svoje snage i živio ljepši i ispunjeniji život.

Jako je važno naglasiti da pozitivna psihologija ne isključuje druge dijelove psihologije niti smatra da su drugi dijelovi psihologije negativni. Ona ne niječe postojanje neugodnih, negativnih aspekata života niti smatra da sve treba gledati kroz ružičaste naočale. Cilj pozitivne psihologije je da istraži drugu stranu novčića, tj. da istraži načine kako ljudi doživljavaju zadovoljstvo, kako pokazuju razumijevanje prema drugima, kako izgrađuju zdrave obitelji i okolinu, kako bi obuhvatili cijeli spektar ljudskih iskustava.

Zapravo, pozitivna psihologija samo pokušava uspostaviti ravnotežu onih pozitivnih i negativnih aspekata ljudskog funkcioniranja koji se nerijetko isprepliću. Ljudi jako često zanemaruju važnost pozitivnih emocija za naš razvoj i naše preživljavanje. Kao što riba ne doživljava više vodu u kojoj pliva tako i čovjek uzima „zdravo za gotovo“ određenu količinu nade, ljubavi, sreće i povjerenja. Camus je napisao da je najistaknutije pitanje u filozofiji zašto ne počiniti samoubojstvo te da pojedinac ne može odgovoriti na to pitanje liječeći samu depresiju nego mora pronaći pozitivne razloge za život.

Jedan od najvećih izazova pozitivne psihologije jest kako definirati što je pozitivno ili dobro za nekoga, a što je loše. Upravo zbog toga postoji velika opasnost da se stvari, u procesu razumijevanja djelovanja pozitivne psihologije, pretjerano pojednostave kao i da se njeno djelovanje nazove pokretom.

Međutim, takvo djelovanje je u ovom trenutku nužno da se privuče što veći broj istraživača i znanstvenika koji će na znanstveni način provoditi istraživanja te donositi zaključke i formirati intervencije koji će unaprijediti život pojedinca, a ne ga nužno popravljati.

Tijekom posljednjih desetak godina, opći interes za pozitivnom psihologijom je porastao. Danas, sve više i više ljudi traži informacije o tome kako da postanu ispunjeniji i kako da ostvare svoj puni potencijal te uživaju u životu i svemu što on donosi. Upravo zbog toga smo i mi odlučili obogatiti Vas mnogim korisnim informacijama iz ovog područja psihologije. Ovim člankom dali smo Vam uvod u ovo široko i zanimljivo područje. Očekujte puno pozitivnih članaka.

POZITIVNA PSIHOLOGIJA

https://www.ivanastulic.com/pozitivna-psihologija

Pozitivna psihologija je grana psihologije koja izučava što čini ljude uspješnima i kako mogu živjeti ispunjenim i sretni(ji)m životima. Ova znanstvena disciplina se fokusira se na sve ono što ljudi čine dobro, a što bi se moglo prenijeti na širu populaciju kako bi im se dali alati za bolji život.

Bavi se našim snagama, emocijama, motivacijom, pronalaženjem svrhe, postavljanjem ciljeva, fenomenima kao što su flow (stanja u kojem smo potpuno uronjeni u ono što radimo i zaboravljamo na vrijeme i prostor), kreativnosti, ali i izgradnjom otpornosti na životne izazove i nedaće i još mnogo drugih tema.

Rezultatima svojih istraživanja pozitivna psihologija gleda kako unaprijediti područja kao što su edukacija, posao, roditeljstvo, starenje, coaching i terapija, zdravlje tj. ima stvarno široku primjenu.

20.3. povodom Međunarodnog dana sreće u Zagrebu sam održala otvoreno predavanje na temu "Što nas čini sretnima? - Pozitivna psihologija nudi odgovore." Više informacija i snimku predavanja možete pogledati na stranici predavanja.

Ivana Štulić

https://www.youtube.com/channel/UCtuJ2mXycAebr8CHzgFdgCw/videos?view_as=subscriber


Škola pozitivne psihologije - Ivana Štulić - epizoda 15 - Boravak u prirodi

https://www.youtube.com/watch?v=3IdurTtYCmE


Emisija Radost zivota - Pozitivna psihologija

https://www.youtube.com/watch?v=15IpOYolUqw

Seligman i Csikszentmihalyi posvećuju posebno izdanje časopisa American Psychologist

https://www.google.com/search?hs=odr&sa=X&sxsrf=ACYBGNSlmmTlX2rJfneo_QZcqZJyrxzu_w:1568233287596&q=Seligman+i+Csikszentmihalyi+posvećuju+posebno+izdanje+časopisa+American+Psychologist&tbm=isch&source=univ&client=opera&ved=2ahUKEwi3vKCgzMnkAhXj-ioKHUszBJAQsAR6BAgGEAE&biw=1880&bih=934

Positive Psychology

https://www.apa.org/pubs/journals/special/4015501


The 5 Founding Fathers and A History of Positive Psychology

https://positivepsychology.com/founding-fathers/

After the Second World War, the focus of psychology was on treating abnormal behaviors and the resulting mental illnesses.

Dissatisfied with this approach, humanist psychologists, such as Abraham Maslow, Carl Rogers, and Eric Fromm helped renew interest in the more positive aspects of human nature.


Inspiration in a Bed of Roses

The story of Seligman’s epiphany in his rose garden—which started the movement of positive psychology—has become somewhat a folk legend. This is how the story goes:

Seligman’s daughter, who was 5 at the time, had been trying to get her father’s attention when he turned around and snapped at her. Unhappy with this response, his daughter asked him whether or not he remembered how she used to whine when she was 3 and 4?

She told him that when she turned 5 she decided to stop – and if she was able to stop whining, then he was able to stop being a grouch!

This revelation of developing what was right, rather than fixating on what was wrong, sparked what Seligman would go on to promote during his career as APA president—that we should teach our children and ourselves to look at our strengths rather than our weaknesses (Seligman M & Csikszentmihalyi M, 2000).

Positive psychology can be viewed as the “fourth wave” in the evolution of psychology, the first 3 waves being, respectively, the disease model, behaviorism, and humanistic psychology.

This approach contrasts with how, in its early years (the second half the 19th century and the first half of the 20th), the practice of psychology focused mainly on cure and treatment of psychic ailments, which is a decidedly negative focus.

Some of the greatest names in the early field of psychology were foundational, such as Freud, Adler, and Jung. But over time, psychology began to acquire a negative outlook and stereotype, with its focus on the darkest chambers of the human mind and the near total exclusion of its sunlit highlands.

Positive psychology, as the name suggests, is psychology with a positive orientation. What is the science behind what makes humans well?

It does not imply that the rest of psychology is unhelpful or all negative and, in fact, the term “psychology as usual” has been coined to denote the rest of psychology.

The Four Waves of Psychology

To understand the roots of positive psychology, we have to revisit the three waves of psychology that came before that. After all, it was not until recently that the field of psychology began expanding its research criteria to study what makes people thrive, instead of what makes people sick.

The following three sections offer a brief summary of Western psychologies waves, or movements, before introducing the fourth-wave that brings us to positive psychology.

The 1st Wave: The Disease Model

During the second half of the 19th century and the early part of the 20th, psychology was concerned with curing mental disorders, such as schizophrenia and human complexes of various kinds (inferiority, power, Electra, Oedipus, etc.).

And why not? There has always been, and will perhaps always be, a significant incidence of mental illness in all communities, irrespective of race or religion, caste or creed.

The attempt of psychologists to cure these ailments was quite natural and laudable, and the work of early psychologists, such as Sigmund Freud, Adler, and Carl Jung was indeed very effective. (Note: It must be added here that of these pioneers, the big 3 of Vienna as they were called, Carl Jung was perhaps the earliest psychologist to recognize, and be troubled by, psychology’s negative focus).

Over time, this disease focus pushed psychology towards the dark recesses of the human mind and away from the deeper well-springs of human energy and potential. As highlighted by Martin Seligman, in his 2008 TED talk on Positive Psychology, the negative focus of psychology resulted in three major drawbacks for the field:

Psychologists became victimologists and pathologizers (they forgot that people make choices and have responsibility);

They forgot about improving normal lives and high talent (the mission to make relatively untroubled people happier, more fulfilled, more productive), and;

In their rush to repair the damage, it never occurred to them to develop interventions to make people happier.

The 2nd Wave: Behaviorism

B. F. Skinner of Harvard University was the originator, along with John B. Watson and Ivan Pavlov, of the behavioral approach in psychology. Skinner believed that free will was an illusion, and human behavior was largely dependent on the consequences of our previous actions.

If a particular behavior attracted the right type of reinforcement it had a high probability of being repeated, and if, on the other hand, the behavior resulted in punishment it had a good chance of not being repeated (Schacter, Daniel L., and Gilbert Daniel, 2011).

Skinner believed that given the right structure of rewards and punishments, human behavior could be totally modified in an almost mechanical sense.

This theory undoubtedly has a lot of merits, particularly the idea of operant conditioning—the influencing and eliciting desired behavior, through a well-conceived reward system.

However, the manipulation of behavior that such a properly structured reward system allows is open to gross abuse by autocrats and dictators in terms of oppressing their subjects. And not just in society at large, but in the workplace as well. J E R Staddon and Noam Choksy were among Skinner’s major critics (Staddon, J., 1995; Chomsky, Noam 1959).

Furthermore, Skinner’s total rejection of free will is still disturbing. It goes against all that human history stands for—the ultimate, and the enduring triumph of the human spirit against overwhelming odds.

Criticisms of his theory notwithstanding, Skinner stands tall as a brilliant psychologist and prolific writer. With 21 books and 180 articles to his credit, he was voted the most influential psychologist of the 20th century in a 2002 survey (Haggbloom, Steven J. et. al, 2002).

Four waves of Psychology

The 3rd Wave: Humanistic Psychology

This wave is known for its two major strands of thought – existentialist psychology (Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre) and humanistic psychology (Abraham Maslow and Carl Rogers).

According to Sartre, every human being is responsible for working out his identity and his life’s meaning through the interaction between himself and his surroundings. No one else can do it for him, least of all a non-existent God. For this reason, meaning is something truly unique to each person – separate and independent (Jean-Paul Sartre, 1946).

One cannot quarrel with this strand of thought, particularly the responsibility of the individual for his own destiny, but the underlying atheism is dampening.

What about people who cannot find their identity and their life’s meaning on their own?

Uncontrollable anxiety would be inevitable, particularly in the absence of faith in a supernatural being, an idea rejected by existentialism. This anxiety is recognized in psychotherapy as “existential anxiety” and has been of major therapeutic concern of many leading psychologists, particularly Victor Frankl, the originator of logo-therapy.

There is a considerable divergence of views on the question of “What is life’s meaning?” and, clearly, each individual needs to work it out for themselves, with their own unique experience and surroundings.

Here is a very thoughtful quote from Kierkegaard, arguably the earliest exponent of existentialism:

“What I really need is to get clear about what I must do, not what I must know, except insofar as knowledge must precede every act. What matters is to find a purpose, to see what it really is that God wills that I shall do; the crucial thing is to find a truth which is truth for me, to find the idea for which I am willing to live and die. (…) I certainly do not deny that I still accept an imperative of knowledge and that through it men may be influenced, but then it must come alive in me, and this is what I now recognize as the most important of all” (Kierkegaard, Soren, 1962).

The humanistic movement was about adding a holistic dimension to psychology. Humanistic psychologists believed that our behavior is determined by our perception of the world around us and its meanings, that we are not simply the product of our environment or biochemistry, and that we are internally influenced and motivated to fulfill our human potential.

Humanistic psychology emphasizes the inherent human drive towards self-actualization, the process of realizing and expressing one’s own capabilities and creativity. This approach rose to prominence in the mid-20th century in response to the limitations of the disease model in fulfilling the human desire for actualization and a life of meaning (Benjafield, John G., 2010).

The 5 basic principles or postulates of humanistic psychology are:

Human beings, as human, supersede the sum of their parts. They cannot be reduced to components;

Human beings have their existence in a uniquely human context, as well as in a cosmic ecology;

Human beings are aware and are aware of being aware – i.e. they are conscious. Human consciousness always includes an awareness of oneself in the context of other people;

Human beings have the ability to make choices and therefore have responsibility;

Human beings are intentional—they aim at goals, are aware that they cause future events, and seek meaning, value, and creativity.

 It is hard to miss the significant foundation that the humanistic approach has provided for positive psychology.

The 4th Wave: Positive Psychology

As already pointed out earlier in this article, positive psychology is psychology with a positive orientation, concerned with authentic happiness and a good life.

Humanistic psychologist Abraham Maslow maintained that psychology itself does not have an accurate understanding of the human potential and that the field tends not to raise the proverbial bar high enough with respect to maximum attainment.

He wrote:

“The science of psychology has been far more successful on the negative than on the positive side; it has revealed to us much about man’s shortcomings, his illnesses, his sins, but little about his potentialities, his virtues, his achievable aspirations, or his full psychological height. It is as if psychology had voluntarily restricted itself to only half its rightful jurisdiction, and that the darker, meaner half” (Maslow, 1954, p. 354).

While the previous waves of psychology focused on human flaws, overcoming deficiencies, avoiding pain, and escape from unhappiness, positive psychology focuses on well-being, contentment, excitement, cheerfulness, the pursuit of happiness, and meaning in life.

The humanistic movement wanted to look at what drives us to want to grow and achieve fulfillment. However, even though their conceptual ideas of human nature did influence the development of positive psychology, they are separate. While the humanistic approach used more qualitative methods, positive psychology is developing a more scientific epistemology of understanding human beings.

Psychology may be converging— finally—with the quintessence of the world’s great religions. It may finally be discovering that the key to human evolution lies in a fine blend of the mind and the spirit. It may, at last, be recognizing and accepting the dark chambers of the human mind as well as its sunlit highlands.

Who are the passionate visionaries behind this fourth wave of psychology? Let’s find out…

The 5 Founding Fathers: Developing Positive Psychology

In 1998, Martin Seligman was elected President of the American Psychological Association and it was then that Positive Psychology became the theme of his term as president. He is widely seen as the father of contemporary positive psychology (About Education, 2013).

However, while most people see Seligman as the face of Positive Psychology,  he didn’t start the field alone and was not the first ‘positive psychologist.’

There have been many influencers which have contributed to this new era of psychology.

1) William James

James was a philosowilliam jamespher, physician, and psychologist, and he was the first educator to offer a psychology course in the United States. He argued that in order to thoroughly study a person’s optimal functioning, one has to take in how they personally experience something, otherwise known as their subjective experience.

He also saw the importance of combining both positivistic and phonological methodology, which is what many now refer to as ‘radical empiricism’ because he was interested in what was objective and observable.

Despite this, many consider James to be America’s “first positive psychologist” (Froh, 2004) because of his deep interest in the subjectivity of a person and because he believed that “objectivity is based on intense subjectivity” (2004).

2) Abraham Maslow

abraham maslowWhile the entire 3rd Wave of Humanistic Psychology played a vital role in providing Positive Psychology with foundational concepts, there was no greater influence from the approach then Abraham Maslow.

In fact, the term “positive psychology” was first coined by Maslow, in his 1954 book “Motivation and Personality.” Maslow did not like how psychology concerned itself mostly with disorder and dysfunction, arguing that it did not have an accurate understanding of human potential.

He emphasized how psychology successfully shows our negative side by revealing much about our illnesses and shortcomings, but not enough of our virtues or aspirations (Maslow, 1954, p. 354).

3) Martin Seligman

seligmanSeligman is an American Psychologist, educator, and author of self-help books. He is famous for his experiments and theory of learned helplessness, as well as for being the founder of Positive Psychology.

His work in learned helplessness and pessimistic attitudes garnered an interest in optimism, which led to his work with Christopher Peterson (mentioned below) to create a positive side to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

In their research, they looked at different cultures over time to create a list of virtues that are highly valued and included it in their Character Strengths and Virtues section in the DSM: wisdom/knowledge, courage, transcendence, justice, humanity, and temperance.

In 1996, he was elected President of the American Psychological Association and the central theme he chose for his term as president was positive psychology. He wanted mental health to be more than just the “absence of illness” and ushered a new era that focused on what makes people feel happy and fulfilled.

Today he is the director of the Positive Psychology Center at the University of Pennsylvania.

4) Mihaly Czikszentmihalyi

Mihaly Czikszentmihalyi

Czikszentmihalyi was born in Hungary in 1934, and like many other people of that time, he was deeply affected by the Second World War. He was stripped from his family and friends as a child and was put in an Italian prison and it was there he had his first idea of working with flow and optimal experience.

He had an affinity for painting, noting that the act of creating was sometimes more important than the finished work itself. This led to his fascination with what he called the flow state, and he made it his life’s work to scientifically identify the different methods through which one could achieve such a state.

Czikszentmihalyi’s studies gained much popular interested. Today he is considered one of the founders of positive psychology.

5) Christopher Peterson

Christopher Peterson was the professor of Psychology at the University of Michigan and the former chair of the Clinical Psychology department.

He was the co-author of Character Strengths and Virtues with Seligman and is noted for his work in the study of optimism, hope, character, and well-being.

Influential Positive Psychology Researchers

The following positive psychology researchers deserve a special mention. However, there are so many positive psychology researchers whose work is shaping the future of positive psychology that they can’t all be mentioned in this article. Check out our full list of Positive Psychology Researchers.

Albert Bandura

Albert Bandura’s self-efficacy theory originated from his social-cognitive theory. It relates to a person’s perception of their ability to reach a goal and the belief that one is capable of performing it in a certain way in order to reach them. This concept has been of great impotence and use in positive psychology.

Donald Clifton

Seligman stated that Clifton followed a similar path that he did when he came up with Strengths-based psychology. He studied successful individuals and wanted to know what they did right to achieve top performance.

His work gave employees solid recommendations on how to find a fulfilling career that is suitable for them. He was honored in 2002 by the American Psychological Association with a Presidential Commendation as the Father of Strengths-based Psychology and he has been called the “grandfather of Positive Psychology” (Snyder, Lopez, & Pedrotti, 2015, p. 66).

Deci and Ryan

The theory of human motivation known as Self-Determination Theory was developed in 2000 by Edward L. Deci, professor in the Department of Clinical and Social Sciences at the University of Rochester, New York, and Richard M. Ryan, clinical psychologist and Professor at the Institute for Positive Psychology and Education at the Australian Catholic University in Sydney, Australia.

Their grounding work on Self-Determination Theory updated the hierarchy of needs originally identified by Abraham Maslow and found that human motivation is founded in three major needs: autonomy, competence, and relatedness (connecting to other people).

Ed Diener

Dr. Ed Diener, aka “Dr. Happiness”, is a leading researcher in PP who coined the term “Subjective well-being” as the aspect of happiness that can be measured scientifically. His argument that there is a strong genetic component to happiness has led to a huge amount of data studying the internal and external conditions of happiness and how one can change it.

Diener even researched the relationship between income and well-being, as well as cultural influences on well-being.

His publications have been cited over 98,000 times and his fundamental research on the subject is what earned him his nickname. He has worked with researchers Daniel Kahneman and Martin Seligman and is a senior scientist for The Gallup Organization.

Carol Dweck

Dweck conducted research on the notion of growth vs. fixed mindset. It has been used with parents, teams, students, entrepreneurs, and business leaders. It is a positive psychology tool that is used widely and praised highly, bringing people more interest to the world of positive psychology.

Barbara Fredrickson

World-renowned author and researcher, Fredrickson made her first contribution to positive psychology research with her theory on positive emotions, The Broaden and Build Theory, which proposes that positive emotions are able to broaden people’s minds, resulting in resources for experiencing well-being and resilience in times of adversity. Since then Fredrickson has done extensive research and produced 2 books.

Fredrickson currently acts as the Director of the Positive Emotions and Psychophysiology Laboratory, University of North Carolina at Chapel Hill.

About the Author

Professor T.R. Srinivasan

Professor T.S. Srinivasan is currently Visiting Professor in three of India’s national institutes of management – at Lucknow, Kashipur, and Trichy. Formerly, Professor, International Management Institute, at Delhi, India, and at Kiev, Ukraine. Professor Srinivasan has more than 30 years of experience in management education and training, including industrial experience of twelve years.  He also attended the Indian Institute of Management, India’s top business school for nearly half a century.

Comments Bob Reuter

Bob Reuter on 13th May 2018 at 2:35 am

In an earlier comment, apparently not deemed publishable, I disagreed with the author of the above article since I have experienced the field of Psychology during the same timeframe as Seligman and do not share his sense of guilt at his own misguided conduct that he learned about from his young daughter. Positive Psychology is an apologia for a completely wrong interpretation of the true Science of Psychology that has been steadily evolving and has never been considered to be entirely what is expressed as different waves. In any event, positive influences were active long before Seligman began graduate school as the author points out (Fromm, Maslow, Rogers). My graduate training began at Stanford under Earnest Hilgard who, having co-authored a textbook deemed the bible of Experimental Psychology, was then involved in the study of hypnosis and had developed a standardized scale for measuring hypnotic susceptibility. That was also a time when Timothy Leary had just left his mark which motivated many students to come by the Hypnosis lab on the hunch that they could get high through Hypnosis a la LSD (the “hook” was hallucinations) which was never the case and never encouraged. In luring a portion of Psychology and other students and graduates away from “traditional” Psychology, Seligman and Leary have a common achievement. I mentioned in my omitt4d comment that students of Experimental Psychology during my educational years preferred to think and work in the humanistic areas of Psychology despite the need to learn about abnormal conditions. I personally conducted developmental research with 1st Graders and never felt that I was dealing with any form of negative process. I was testing a theory of concept development using a game-like apparatus that the children had fun with. Still, at the same age as Seligman, I knew that I would not be fulfilled if all I did was work under experimental conditions and I was not seeking to become a clinician. I also read Allport, Fromm, Erikson, Rogers, Watts and many other positive thinkers for help with keeping my own sense of positive well-being. So, I urge that individual personal discomfort such as Seligman’s dilemma, not become the reason to throw the baby out with the bath water. There are therapeutic applications of positive psychology among the many tool kits offered by the author. It is an excellent model for coaching whether to correct something not going well or to make it even better.171
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.