Autor: admin
Datum objave: 22.05.2018
Share


Strateški komunikacijski management

Doktorski študij Strateški komunikacijski management je interdisciplinarni študij, ki je usmerjen k novim strateškim managerskim vrednotam

Strateški komunikacijski management


Doktorski študij Strateški komunikacijski management je interdisciplinarni študij, ki je usmerjen k novim strateškim managerskim vrednotam (osebne, medkulturne, gospodarske, politične, kulturne, umetnostne, verske, zdravstvene, znanstvene, globalne, regionalne, nacionalne in lokalne) ter k novim predmetnim študijskim disciplinam. Študijski program podaja temeljna teoretična in metodološka znanja ter specializirana komunikacijska znanja in interdisciplinarna komunikacijska znanja, spretnosti in kompetence s področja strateškega managementa (upravljanje in vodenje informacij in komunikacij na vseh stopnjah managerskega procesa).

Govorilne in informativne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predstojniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću, v terminih objavljenih seminarjev oz. po dogovoru.

Prosim, za predhodno najavo po e-pošti: mario.plenkovic@almamater.si ali mplenkovic2@yahoo.com


Predstavitvena knjižica Strateški komunikacijski management

https://almamater.si/upload/userfiles/files/Zborniki/ZBORNIK%20-%20Komunikacijski%20management%20-%20DR.pdf


Priznavanje znanj in prehodi med programi

http://almamater.si/priznavanje-znanj-in-prehodi-med-programi-s63?t=1


1.

https://almamater.si/upload/userfiles/files/urnik/SKM-AME_10_11_modul.pdf

2.

https://almamater.si/upload/userfiles/files/urnik/8_%20in%20%209_%20modul_2018_1.pdf

3.

https://almamater.si/upload/userfiles/files/urnik/SKM%206_7_modul_2018-%20FINAL.pdf

4.

https://almamater.si/upload/userfiles/files/urnik/SKM_4_5_modul_2018.pdf

5.

https://almamater.si/upload/userfiles/files/urnik/SKM_3_modul_2018.pdf

6.

https://almamater.si/upload/userfiles/files/urnik/SKM_urnik_8_1_2018.pdf

7.

https://almamater.si/upload/userfiles/files/urnik/SKM_urnik_8_1_2018.pdf

8.

https://almamater.si/upload/userfiles/files/urnik/SKM_2017_18_1_2_3.pdf
1346
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.