Autor: admin
Datum objave: 05.05.2019
Share


Strateški komunikacijski management

Doktorski študij SKM - AMEU – ECM Urnik 2018/2019 Letnik 2018/2019

SKM - AMEU – ECM

Urnik 2018/2019

Letnik 2018/2019 

Doktorski študij:

Strateški komunikacijski management

1.semester:

1. modul:           16. - 17. nov. 2018

2. in 3. modul:  07. in 08. dec. 2018

4. modul:           21. dec.  2018

5. in 6. modul:  18. in 19. jan.  2019

2.semester:

7. in 8. modul:  15. in 16. marec 2019

9. in 10. modul: 12.in 13. apr.  2019

11. modul:  17. in 18. maj 2019

12. modul:  14. in 15. junij 2019

 11. modul: 17. in 18. maj 2019 (1., 2. in 3.letnik)

Petek, 17. 5. 2019

09:00 – 10:30 (1. letnik) –  predavalnica 3 B

Red. prof.dr. Mario Plenković:

KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT

10:45 – 13: 45 (1.,2. in 3. letnik) –  predavalnica 3 B

Red.prof.dr. Vilko Žiljak in prof.dr. Jana Žiljak Gršić:

KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT in MEDIJSKA KOMUNIKOLOGIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI 

in GRAFIČNO OBLIKOVANJE MEDIJSKIH KAMPANJ

DVOJNE INFORMACIJE “INFRAREDESIGN” V SODOBNEM KOMUNICIRANJU

13:45 – 15.15 (odmor)

15:15 – 18:30 (1. letnik) – predavalnica 3 B

Red.prof.dr. Mario Plenković:

KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT  In INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU SKM-a (SCOM – 1)

15:15 – 18:30 (2. letnik) –  predavalnica 3 A

Doc.dr. Slobodan Hadžić:

KOMUNIKACIJSKI MARKETING IN OGLAŠEVANJE  In KORPORATIVNI IN KRIZNI KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT

15:15 – 18:30 (3. letnik)  –  predavalnica 3 C

Red.prof. dr. Marija Ovsenik:

MANAGEMENT IN VODENJE (Leadership)

18:45 – 19:45 (1., 2., in 3. letnik)  –  predavalnica 3 B

Red.prof.dr. Mario Plenković, red. prof. ddr. Marija Ovsenik &  doc. dr. Slobodan Hadžić:

PREDSTAVITEV ( D1)

19:50 – 20:35 - KABINET PREDSTOJNIKA , 4. nadstropje

Kontaktne in govorilne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predstojniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću, KABINET PREDSTOJNIKA , 4.nadstropje po dogovoru

11. modul: 17. in 18. maj 2019 (1., 2. in 3.letnik)

Sobota, 18. 5. 2019

09:00 – 10:30 (2. letnik) –  predavalnica 3 B

Red.prof.dr. Mario Plenković:

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU SKM-a

(SCOM – 2)

10:30 – 13:30  (1. letnik) –  predavalnica 3 A

Red. prof.dr. Ljubica Bakić Tomić:

PERSUAZIVNA KOMUNIKOLOGIJA

10:30 – 13:30  (2. letnik) –  predavalnica 3B

Red. prof.dr. Mario Plenković:

MEDIJSKA KOMUNIKOLOGIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

In KORPORATIVNI I KRIZNI KOMUNIKACIJSKI MNAGEMENT

10: 30 – 13:30  (3. letnik) –  predavalnica 3 C

Doc. dr. Daria Mustić:

GRAFIČNO OBLIKOVANJE MEDIJSKIH KAMPANJ

12:30 – 15:00  (odmor)

15:15 – 17:00  (1. letnik) –  predavalnica 3 C

Red. prof. dr. Mario Plenković in doc. dr. Daria Mustić:

KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristop v človeški komunikciji)

15:15 – 17:00  (2. letnik) –  predavalnica 3 C

Red. prof. dr. Ljubica Bakić Tomić:

INOVATIVNO KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE

15:15 – 17:00  (3. letnik) –  predavalnica 3 B

Doc. dr. Daria Mustić & red. prof.dr. Mario Plenković:

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU SKM-a (SCOM – 3) in MEDIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA INDUSTRIJA

17:15 – 18:00 - KABINET PREDSTOJNIKA , 4. nadstropje

Kontaktne in govorilne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predstojniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću, KABINET PREDSTOJNIKA , 4. nadstropje po dogovoru

IZPITNI ROKI ZA VSE PREDMETE (ali po dogovoru) NA DR.ŠTUDIJU STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT:

 20.6. 2019 ,  11.7. 2019 , 12.9. 2019

GOVORILNE URE (1., 2., 3., 4.,5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. modul):       

Red. prof. dr. Ludvik Toplak, Predsednik ALMA MATER EUROPAEA, (Področje strateški komunikacijski management) – info@almamater.si

Red. prof. dr. Mario Plenković, Predstojnik dr. študija “Strateški komunikacijski management” (Področje strateški komunikacijski management - kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode v komunikacijskem managementu -  komunikologija in odnosi z javnostmi –  vizualne komunikacije in grafičko oblikovanje -SCOM) -  mario.plenkovic@almamater.si  ali  mplenkovic2@yahoo.com   ali  mario.plenkovic@guest.um.si

Red. prof. dr. Jurij Toplak (Področje metodologije izdelave znanstvenog dela) – jurij.toplak@almamater.si

Doc. dr. Daria Mustić (Področje komunikacijski management in grafičko oblikovanje) -  dariamustic@yahoo.com

Dr. Barbara Toplak – Perovič (Področja zakonodaje) – barbara.toplak@almamater.si

Michael Ciglar (Področja Lobiranja in udejanje v praksi) – CEO MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com

Polonca Komar (Področja PR in RTV-a) - CEO  MCPublic Affairs ceo@mcpublicaffairs.com

Bozidar Novak (Področja odnosi z javnostmi) – bozidar.novak@skladovnica.si

Marko Korenjak (Področja neuro-raziskave) – marko.korenjak@gmail.com

Pertra Braček Kirbiš (Področja raziskave) – petra.bk@almamater.si

Tina Kavtičnik (Vodja referata za študentske zadeve) – tina.kavticnik@almamater.si

Red.prof.dr.Mladen Radujković (Management vodenja in upravljanja projektov): mladen.radujkovic@almamater.si

Jasmina Roškar (Področja odnosi z javnostmi) - jasminar244@gmail.com

Mr.Blago Markota (Področja medija in RTV produkcije) - bmarkota22@gmail.com

Gostojući izred. prof.dr. Suzana Žilić Fišer (Področja medijske in komunikacijske industrije) - suzana.zilicfiser@um.si

Prof. Roman Gazenko (Področja multimedija (filmov) in umetnosti) - info@almamater.si

Gostojući red.prof.dr.Tomaž Kramberger (Področja projektov in kvantitativne metodologije) - tomaz.kramberger@um.si

Gostojući red.prof.dr. Matijaž Perc (Področja znanosti in raziskave) – matjaz.perc@gmail.com

Danijel Koletić, (Področja znanosti strateškega komunikacijskega management) – daniel.key@briefing-mediji.hr

Doc.dr. Božidar Veljković (Področje politologije strateškega komunikacijskega managementa)-

bozidar.veljkovic13@gmail.com

Red.prof.dr. Zdravko Sordjan (Področje etike, medija, religije in javnosti) – zdravkosordjan@oper.telecom.rs

Red. prof. dr. Felix Unger, President EASA, Salzburg, Austria (Področje mednarodne projektne raziskave) -  info@almamater.si

Red. prof. dr. Claudia LOEBBECKE, Germany, (University of Cologne / Universität Köln), (Področje medijske digitalizacije) - info@almamater.si

Mr. Sven MOLLEKLEIV, Norway, Podpredsednik ter vodja korporativnih odnosov in podjetja DNVGL, (Področje korporativnih odnosov) -  info@almamater.si

Red.prof. dr. Lučka KAJFEŽ BOGATAJ (Področje socialne klimatologije in ekologije) – info@almamater.si

Red.prof. dr. Nandu GOSWAMI, Austria, Head  of  Physiology  Division, Otto  Loewi  Research  Center  for Immunology  and  Inflammation, Medical  University of  Graz, (Področje medicinske informatologije) –info@almamater.si    

Red.prof. dr. Stefan LUBY, Slovakia, Vice-president of  the  European Academy of Sciences and  Arts (Področje metodologije in projektne raziskave) – info@almamater.si

Red.prof.dr. Brano Markić (Področje kvalitativne in kvantitativne metodologije - Informacijskih,  komunikacijskih  in multimedijskih tehnologija) -  brano.markic@ef.sum.ba

Doc. dr. Slobodan Hadžić (Področje komunikacijski management, mediji, marketing in oglaševanje – Priprava doktorske disertacije - Javnost  in SCOM) – Slobodan.hadzic@presscut.hr

Gostojući doc.dr. Tina Tomažić (Področje oglaševanja in korporativnih komunikacij) - tina.tomazic@um.si

Doc. dr. Ivan Balabnic (Področje kvantitativne in kvalitativne metodologije in priprave doktorske disertacije -  SCOM) - ivan.balabanic@unicath.hr

Red. prof.dr. Vilko Žiljak (Področje komunikacijski management in grfično oblikovnje medijskih kampnj) –

Vilko Žiljak (ziljak. hr) vilko@ziljak.hr

Prof. dr. Jana Žiljak Gršić (Področje komunikacijski management in grfično oblikovnje medijskih kampnj)

Jana Žiljak Gršić janaziljakgrsic@gmail.com

Red.prof.ddr. Mara Ovsenik (Področje managementa) - mara.ovsenik@gmail.com

Prof. dr. Ljubica Bakić-Tomić (Področje komunikologije in komunikacijskega managementa)     ljbakictomic@gmail.com

Kontaktne in govorilne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predstojniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću, KABINET PREDSTOJNIKA , 4.nadstropje po dogovoru. Prosim, za predhodno najavo po e-pošti: mario.plenkovic@almamater.si ali mplenkovic2@yahoo.com  ali mario.plenkovic@guest.um.si.

Predstojnik doktorskega študija SKM:

red. prof. dr. Mario Plenković

Maribor, 3. 5. 2019

843
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.