Autor: Ankica Kušević
Datum objave: 04.05.2020
Share


THE TRUTH ABOUT THE TREATMENT OF CANABIOIDS, AND THEIR PLACING IN THE UNETHICAL AREA OF ILLEGAL PURCHASE - ONE OF THE LESSONS ARE SERIOUS DISEASES

Alma Mater Europea Maribor

THE TRUTH ABOUT THE TREATMENT OF CANABIOIDS, AND THEIR PLACING IN THE UNETHICAL AREA OF ILLEGAL PURCHASE - ONE OF THE LESSONS ARE SERIOUS DISEASES


Ankica Kušević

PZDKM


Alma Mater Europea  Maribor


Uvod: Vrlo mali broj pacijenata ima mogučnost korištenja kanabioida u ovom obliku poznati su kao

tetrahidrokanabinol, dronabinol i nabilon, sa liste lijekova i na teret zdravstvenog osiguranja. Teške

bolesti i njihova stanja koja su popračena teškim bolovima, podliježu potrebi za lijekovima koji im

pomažu. 1 Sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i

izdavanju lijekova na recept ("Narodne novine" broj 86/2013, 90/2013, 102/2014 i 107/2015), lijekove koji sadrže tetrahidrokanabinol, dronabinol i nabilon propisuju izabrani doktori medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti temeljem preporuke doktora medicine specijalista neurologije, internističke onkologije, onkologije i radioterapije, infektologije i specijalista pedijatra sa subspecijalizacijom iz neuropedijatrije. Na taj način osigurana je dostupnost lijekova na bazi kanabisa pacijentima oboljelima od karcinoma, multiple skleroze, određenih najtežih oblika epilepsije i AIDS-a.

Prava slika u stvarnosti je da upravo ti pacijetni traže način iznan zdravstvenog sustava da dođu do

lijekova koji im specijalisti ne propisuju.

Metode: Kvalitativno istraživanje – sistematski pregled literature ( narativna sinteza ); tridesetišest

članaka. Istraživanje u svrhu razloga ne posezanja za postojećim lijekovima na bazi kanabioida za

bolesti i njihove simptome, a koji su na listama lijekova. Koji je razlog, njihove nuspojave,

efikasnnost, odnosno lijekovitost?

. Znanstveni članci su unazad četiri godine, uzeti sa platforma Pub Med, Science Direct i Google

Scholer. Selektivni odabir prema najnovijim istraživanjima. Osvrt na njihove rezultate dobovene

metanalizama i matematički prikaz u odnossu na pozitivno i negativno ili oskudno, što je bio najčešći

rezultat. U periodu od dvadeset dana sistematskog rada na skupljanju literature, probiru i prevođenju

članaka.

Rezultati: Sveukupno su probrana 23 efektivna članka izvan Republike hrvatske, na prikaz

znanstvenih istraživanja za pojedinu skupinu pacijenata i na omjer pregleda primjene skupine

kanabioida kao vrlo starih poznatih preparata, ali nedovoljo zastupljenih za primjenu upravo za ove

potrebite pacijente. Uzrok tome je da su sva istraživanja iako pozitivna, uvijek završavala da je

nedovoljno ili nekvalitetno istraživanje iz ne baš ekzaktnih dokaza. Osovina ovog članka je Preporuka

za doziranje kanabioida Gdje su izdane točne smjernice i preporuke o primjeni i o rezultatima

istraživanja, i isto tako rezultati kroz kliničko iskustvo koje profesor Trkulja navodi kao „oskudna“.

Diskusija: Što je razlog da pacijenti u praksi imaju egzaktna pozitivna iskustva u primjeni

kanabioida, a po istraživanju se ne vidi, odnosno ne prikazuje takvav rezultat koji bi išao u prilog za

njihovom širom primjenom. Postoji više mogućih zaključaka.

Zaključci :Jedan je što je navedena skupina lijekova na listi koja podliježe posebnoj zakonskoj

regulativi, što ujedno ima kompliciraniji pristup, a i stigmu o ovisnosti. Drugi je nemogučnost ili

nezainteresiranost zbog ( neprofitabilnog ili konkurentskih ) farmaceutskih istraživanja sintetiziranja

skupina iz konoplje za širu primjenu i lakšu distribuciju.

Neznanje ili nezainteresiranost liječnika pa rade po principu, „ ne znam i ne pitaj me“.

UVOD

Smisao o temi koja spominje istinu zašto pacijenti ne mogu sami odlučivati o izboru i svojim

pravima na izbor liječenja tako i odabiru terapije

Onda kada to i rade, stavlja ih se u poziciju da na ne legalan način dolaze do proizvda koji im

olakšava neke od njihovoj patnji, a to je konkretno bol.

Na početku istraživanja radila sam intervju magistre i voditeljice jedne od poslovnica

županijske ljekarne u gradu, s kojom blisko surađujemo i dala mi je informaciju da, u

protekloj godini, znači 2019., oni su izdali lijek na samo jedan recept. Sukladno 1 odredbama

Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na

recept ("Narodne novine" broj 86/2013, 90/2013, 102/2014 i 107/2015), lijekove koji sadrže

tetrahidrokanabinol, dronabinol i nabilon propisuju izabrani doktori medicine u primarnoj

zdravstvenoj zaštiti temeljem preporuke doktora medicine specijalista neurologije,

internističke onkologije, onkologije i radioterapije, infektologije i specijalista pedijatra sa

subspecijalizacijom iz neuropedijatrije. Na taj način osigurana je dostupnost lijekova na bazi

kanabisa pacijentima oboljelima od karcinoma, multiple skleroze, određenih najtežih oblika

epilepsije i AIDS-a. 1

Kroz svoje radno iskustvo, mogu nabrojiti minimalno dest pacijenta i njihova iskustvo, točnije

njihovih članova obitelji koji su sudjelovali i nabavljali ulje konoplje, na način „izvan

ljekarni“, zbog toga što je to pomagalo njihovim bolesnim članovima obitelji. Govorili su u

velikom pozitivnom iskustvu. Njihovi liječnici nisu odobravali, odnosno propisiali na recept.

Neki pacijenti uzimaju pripravke THC-a i CBD-a, i ne govore o tome zbog kontraefekta u

komunikaciji sa svojim liječnicima, i straha od protivljenja ili nekih kritika na račun svog

odabira za liječenje. Uglavnom iz razloga specifičnih okolnosti izolacije ovo istraživanje nije

sprovedeno anketama i intervjuom, nego je sistematski pregled literature, kvalitativno

istraživanje.

METODE

Članak je rađen kao kvalitativno istraživanje – sistematični pregled literature ( narativna

sinteza ).

Sveukupno 36 znanstvenih članaka sa Pub Med, Science Direct i Google Scholer platforme.

Pri odabiru asistirala je diplomirana knjižničarka Nacionalne Sveučilišne biblioteke u

Zagrebu, gospođa Ivana Kežić.

Dvadeset članaka nije starije od 2016, a 16 su iz ranijeg razdoblja. Komparirana su sa

istraživanja i unazad deset godina.

Selektirani su i svi članci po stručnim istraživanjima na djelovanje lijeka prema određenim

skupinama bolesti.

Prema ljudima, a članci u kojima se vršilo istraživanje na životinjama su odbačeni.

Pozitivan ishod istraživanja u korist pozitivnih učinaka i njihovo negiranje u svrhu liječenja –

njihova štetnost. Nedostatak visokokvalitetnih studija ispitivanja i nedovoljan broj studija.

Četiri studija govore o njihovoj pozitivnoj upotrebi, dva članka su rađena na životinjama,

točnije miševima i trinaest članaka opisuje se kao nejasna istraživanja, nedovoljnih podataka i

jedan članak opisuje način plačanja i sticanja prava za njihovu uporabu na tzv.listi lijekova, te

mogučnost plačanja iz „svog đžepa”, a istraživanje je rađeno u Švicarskoj, tako da kroz tu

sliku dobovamo i informaciju o učestalosti njihove primjene, za razliku od Hrvatske.

1. Vrste mjera

Izdvoijena su ona istraživanja u kojima se prikazuje davanje terapije kanabioidima kao

analgetik kod onkoloških pacijenta, za suzbijanje spazma kod pacijenta sa Multiplom

sklerozom, kod epipepsije, simptoma povraćanja, za povećanje apetita kod obljelih ood

AIDS-a. Također kod dijagnoza kao što je Shizofrenija.

Štetnost davanja terapije kod kardioloških pacijenata.

Dio istraživanja usmjeren je na psihogene učinke kanabioda, o štetnosti kod mladih i

adolescenata. Jedno istraživanje opisuje utjecaj kanabioida i dojenju, govori o skupini dojilja

sa reumatoidnom autoimunim bolesti kod koje je propisana terapija kanabioidima. Istraživnje

je usmjereno i na etični pristup o odluci za terapiju ili prekinuti terapiju u fazi dojenja.

1. 1. Indentifikacija bola

 Biljka kanabisa koja se naziva i marihuana, medicinski se koristi tisućama godina. 2

Formalno je uvedena u američku farmakopeju 1850. i razni kanabis. Proizvodi i ekstrakti

plasirani su 1900-ima. Kao cijela biljka lijekovi i bilje su u zapadnoj konvencionalnoj

medicini zamijenjeni visokim regularnim farmaceutskim lijekovima s indentificiranim

aktivnim sastojcima u poznatim dozama, i kao pod povećalom za zabrinutost javnosti

povezane s uličnom upotrebom kanabisa. Propisivanje kanabisa postalo je sve manje i rijeđe u

medicinskoj praksi. Upotreba kanabisa nastavila je imati cijenjenu ulogu sve do poreznog akta

iz 1937., kojem se usrotivila Američko medicinsko udruženje. Uklanjanje kanabisa iz

Nacionalnog registra i američke farmakopeje 1941. 3 , primjenom američkog zakona o

kanabioidnim tvarima, kanabis je uvršten na listu lijekova koji spadaju u narkotike i droge s „

velikim potencijalom za zlouporabu „. Nije prihvaćen za medicinsku upotrebu i vodi se kao

sastojak „ s nedostatkom prihvatljive sigurnosti za upotrebu u medicinskoj praksi” 3 ,odluka

koja je sada po svemu kontravezna. 4 Bol se može klasificirati kao akutna bol;kronična bol;

Akutna bol obično ima dobro definiran napad i većina često lako uočljiv uzrok (operacija

itd.).

Očekuje se da će akutna bol u kratkom roku pokrenuti svoj tijek vremenski okvir i upravljanje obično se usredotočuju na simptomatsko olakšanje dok se to ne dogodi akutna bol je čest simptom, koji zahvaća između 37% i 84% hospitaliziranih pacijenata. 5  Kroničnu bol često karakterizira loše definiran napad i produljeni kolebljivi tečaj

Kronična bol često traje prije normalnog vremena ozdravljenja I stoga nedostaje akutna fiziološka funkcija upozorenja nocicepcija. 5 Bol se obično smatra kroničnom kada traje ili se ponavlja više od 3 do 6 mjeseci.

Kronična bol je često stanje, utječe na procjenu 20% ljudi širom svijeta27–30 i računa se da je

uzrok za 15% do 20% posjeta liječnika prema europskim istraživanjima studije studije. 6,7

Neuropatska bol nastaje oštećenjem senzornih ili kralježničnih živaca, koji šalju netočne

poruke o boli. Na primjer, kod dijabetičke neuropatije,izvor boli u stopalu nije u tkivu, već

periferni živci. Bolest napada periferne živce, što rezultira neskladnim signalom koji tumači

mozak kao bol u stopalima. Centralizirana bol je rezultat pojačavanja perifernih signala zbog

upornih centralnih disfunkcija živčanog sustava. 8 Može biti prisutna bol unatoč nedostatku jasnog perifernog uzroka. Klasičan primjer je fibromialgija. Clauwova metafora je da električna gitara je miran instrument dok je pojačalo(mozak) uključen. Povećanje središnjeg živčanog sustava on omogućava bol.

Složena priroda boli može otežati razumijevanje tuđe boli. Prvo, postoje mnoge genetske

varijanteboli, kao što su aleli gena SCN9A. SCN9A varijante određuju tipična iskustva s boli,

povišena bol i rijetko nemogućnost osjećaja boli reguliranjem izraza naponskog natrijskog

kanala Na (v) 1.7 mRNA, rezultirajući protein koji je važan doprinositelj generiranje i

provođenje akcijskih potencijala dorzalnih ganglija. 9  Nisko Na (v) 1.7 rezultata pri niskom pokretanju i širenju signala boli i rezultirati pretjeranom osjetljivošću na bol.

Drugo je odnos promatrača prema boli, važno je njegovo iskustvo za sposobnost da procijeni

opseg boli .Osjećaj bliskosti među pojedincima, više se brine za tuđu bol, dijelom, jer su

različita područja mozga aktivirana empatičkom vezom naspram nepoznatoj osobi. 10

Još jedan primjer, liječnik će hitno propisati tri puta više opioida pacijentima u nesrećama na

motornim vozilima koji nisu završili srednju školu, nego pacijentima koji su završili visoki

stupanj obrazovanja, sugerirajuća empatija i zabrinutost zbog propisivanja lijeka za

ovisničkim potencijalom može utjecati na odluku. 11

1.2. Onkološki primjeri boli

Na 36 nasumično odabranih pacijenata Nays i suradnici učinili su dvije studije koje koriste

različite doze THC-a za bol vezanu za karcinom.

Prva studija uspoređivala je oralni THC u 5-, 10,- i 20- mg. Doze kod deset bolesnika.

Utvrđeno je da je došlo do poboljšanja ublaživanja bola u dozama od 15 do mg., ali to je bilo

povezano uz znatnu sedaciju 12

Druga studija uspoređivala je oralni THC u dozi od 10 i 20 mg. S kodeinom kod 36 bolesnika.

Rezultat smanjenja boli sa 10 i 120 mg kodeina, odnosno. Kod 20 mg pacijenti su se žalili na

mentalnu oblačnost i pospanost, ali studija je pokazala da je 10 mg dobro podnešeno. Izjavili

su da je rezultat sa 10 mg oralnog THC-a, unatoč blagoj sedaciji, ima analgetski učinak 13

RESULTS:

Tablica 1. - Suma rezultata po člancima

Study Identification Results

Primjena medicinske Marihuane za kroničnu bol ; rizici i prednosti 14

1.Način isporuke i kontrola kvalitete. Sirovi kanabis za pušenje ostaje najčešći i najlakši

put primjene, ali stvarana količina kanabinoida koji se mogu primijeniti pušenjem,

odnosno doziranje, varira  i ovisi o kapacitetu pluća pojedinca.

Sadržaj THC-a u kanabisu može se znatno razlikovati i ovisi o zemljopisnom podrijetlu, s kojeg

područja dolazi. Djelovima biljke koji se koriste, npr. Pupoljci naspram sjemenki, metodama

skladištenja, tehnici kultivacije.

2.Kontaminati u kanabisu.

Studije su izvijestile o alarmantnim razinama bioloških onečišćenja u kanabisu, koji uključuje gljivice i bakterije, što dovodi do infekcija poput upale pluća.

Bilo je i nebioloških infekcija poput upale pluća. Razina onečišćenja metalima iz tla kao što su aluminij i kadnij. Sitne staklene perlice ili pijesak pronađen na uzorcima s ulice. Koji su dodani radi povećanja

težine i veće vrijednosti na vaganju, a može teško oštetiti unutrašnjost usne šupljine I pluća

Prosječna latentna doza je između 15 I 70g. kada se usporedi s dimom cigarete, kanabis sadrži slične spojeve na većim količinama isto kaoi i cigarete. Među kroničnim korisnicima, studije su pokazale

da pušenje kanabisa smanjuje rad pluća, uzokuje kronične bolesti dišnih puteva I neke plućne infekcije

Kanabis je prepoznat kao tvar s visokim udjelom potencijala za ovisnost,a koji se javlja u 1 do 10 ljudi, koji su konzumirali kanabis.

Nakon duljeg korištenja, uzrokuje psihološke probleme koji se manifestiraju

u ponašanju.

Zaključno; potrebno je uzeti niz čimbenika prije upotrebe marihuane kao lijeka protiv

bolova.

Postoje dokazi koji ukazuju na to da marihuana može biti od pomoći u smanjenju boli kod niza kroničnih stanja boli, ali je NEDOSLJEDNO( ????)

Tu je i dokaz koji pokazuje da marihuana može uzrokovati broj ozbiljnih nuspojava 31 od kojih neke mogu biti opasne po život (???? )

Uporaba kanabioida kod shizofrenije., CME Article Korišteno je četiri kanabiola: Imaju superiornost kognitivnog

14 Anoop Sankaranarayanan, MD, MHM, FRANZCP;

Helen Wilding, GradDipInfoMgt; Erica Neill, BBSc

(Hons), MBSc, PhD; and David Castle, MD,

FRCPsych, FRANZCP 14 Schizophrenia—Clinical

Implications of Comorbidity. Oxford, England:

Oxford University Press; 2009 .,Psychiatr Ann.

2018;48(5):214-223. delta-9-tetrahidrokanbinol, dronabidiol, rimonabant I kanabidiol.

Dronabinol kapsule, Oral

Dronabinol Solution. Za simptome povraćanja funkcioniranja i još bolje kardio-

metaboličke funkcije najviše na testiranje s kanabidiolom. Pregled oralnih kanabioida i medicinske marihuane za liječenje mučnine i povraćanja izazvanih kemoterapijom; fokus na  farmakokinetičku varijabilnos I farmamkodinamiku;

Review

Article. 9 ,Melissa E. Badowski1

Kapsule za simptome povraćanjaOralni kanabinoidi (tj. Tablete, kapsule) su djelotvorne za smanjene mučnine I povraćanja povezanim saliječenje kemoterapijom, ali kapsule su povezane s povećanom učestalosti štetnih učinaka u usporedbi s konvencionalnom antiemetička terapijom. Međutim,

pacijenti pokazali su sklonost oralnoj terapiji kanabinoidima(tj. tablete, kapsule) u usporedbi s nekim konvencionalnim lijekovima za iste simptome.

Sustavni pregled djelotvornosti medicinskog kanabisa za psihijatriju, kretanje neurodegerativne poremećaje 16

11 Keane Lim1, Yuen Mei See1, Jimmy Lee1,2,*

1Research Division, Institute of Mental Health,

2Department of General Psychiatry 1, Institute of Mental Health, Singapore

Review

12 https://doi.org/10.9758/cpn.2017.15.4.301 pISSN

1738-1088 / eISSN 2093-432

Otkriće uloge kanabioida u središnjem živčanom sustavu I njegove potencijalne terapijske koristi, unjele su povećani interes za uporabu kanabisa u medicinske svrhe.

Nije se mogao donjeti konačan zaključak o njegovoj učinkovitosti. Terapeutski su opravdani – više adekvatno kontorliranih ispitivanja koja ispituju dugoročnu I kratkoročnu učinkovitost, sigurnost kanabisa za medicinsku uporabu, a mehanizmi koji pokazuju terapijski potencijal su opravdani.

Sustavni pregled djelotvornosti medicinskog kanabisa za neurovegatativne poremećaje kod

starijih osoba 17

Emmi P. Scott1 & Emily Brennan2 & Andreana

Benitez1., 17 https://doi.org/10.1007/s40429-019-

00285-9

17 Current Addiction Reports (2019) 6:443–455.,

Published online: 22 October 2019

Svrha pregleda ovog istraživanja je neovisno o neurokognitivnim poremećajima objasniti neuroprotektivne koristi ili rizike pada kognitivnog sustava u starijoj populaciji.

Study Identification Results

Kanabioidi u medicinskoj praksi 18

Thomas B. Strouse, 59-63str,.MD ALTERNATIVE

AND COMPLEMENTARY THERAPIES _ APRIL 2016.

Dostupni dokazi ne podržavaju uobičajnu kulturnu predodžbu da su kanabioidi kao lijek dobri

za sve što te boli.

Konvencionalni tretmani su nesavršeni, a pacijenti i obitelj često očajnički traže pomoć. Liječnička praksa za primjenu kanabioida, može se interpretirati: ‘ ne pitaj, i ne govori’

Kanabioidi: medicinske posljedice 19

3 Richard J. Schrot & John R. Hubbard

To cite this article: Richard J. Schrot & John R.

Hubbard (2016) Cannabinoids: Medical implications, Annals of Medicine, 48:3, 128-141,

DOI: 10.3109/07853890.2016.1145794

To link to this article:

http://dx.doi.org/ 10.3109/07853890.2016.1145794

Published online: 25 Feb 2016.

Primjeri povezanosti između endokanabioidnih receptora stanica i marihuane. Fiziološki učinci i njene funkcije. Vrste kanabioida i njihovo korištenje u medicinske svrhe.

No benifit very low quality.

Kanadski centar za zlouporabu supstanca, sugerira da je razvoj medicinske marihuane na novoj generaciji sinetičkih kanabioida, zbog njene predvidljivosti u smislu doziranja.

Kanabioidi nasuprot placebu ili ne intervencija protiv boli 20

2 Jehad Ahmad Barakji,1 Steven Kwasi Korang,1,2

Joshua Feinberg,3

Mathias Maagard,1 Christian Gluud,1 Ole

Mathiesen,4 Janus Christian Jakobsen1, 7 5. BMJ

Open: first published as 10.1136/bmjopen-2019-

031574 on 31 October 2019,Downloaded from

http://bmjopen.bmj.com/  on April 6, 2020 by

guest.

Zbog adekvatnog kupiranja boli, akutne ili kronične, kakabioidi su postali popularnija alternativa

od konvencionalne primjene analgetika i opioida.

Istraživanje je sprovođeno na pacijentima s različitom vrstom boli, vezano za onkološku etiologiju, neuropatsku. U ispitivanje su uključeni 26 bez obzira na dob, spol i komorbidnost.

Ocijenjen je kao dokaz za buduća istraživanja koja će se sustavno odvijati u skupljanju dokaza o korsti i štetnosti kanabioida 26 za informiranje o praksi I budućim straživanjima.

Kanabioidi i bol 21

16 Kevin P. Hill,1,2,* Matthew D. Palastro,1 Brian

Johnson,3 and Joseph W. Ditre4.,96-104 str.,

6 Cannabis and Cannabinoid Research

Volume 2.1, 2017

DOI: 10.1089/can.2017.0017.

Nedavna meta-analiza kliničkih ispitivanja kanabisa i kanabioida protiv boli pronašli su skromne

dokaze koji podupiru farmakološku terapiju kanabioidima. Društvo ljekarnika kanabisa ( SCC ) udruga-liječnika i drugih pružatelja zdravstvenih usluga; njihova misija je pružiti brojna obrazovanja, za sebe,pacijente i kolege – o medicinskoj upotrebi kanabisa I najboljim praksama u kliničkoj

skrbi.

Na temeljima kineske medicine, 2.900. godina prije Krista, mnoge su civilizacije prepisale njihovu uptrebu kanabioida za različite dijagnoze. Bolova u zglobovima, mišičnih grčeva do bolesti kao što je giht i malarija. Njihovi ciljevi su: dijeliti kliničke dokaze s kolegama i pacijentima, razviti i promovirati standard najbolje prakse za savjetovanje o kanabioidu.

 U istraživanjima rasčlanjivane su složene prirode bola, neke genetske varijante.

Također odnos promatrača prema boli; koiko je važno i ovisi o sposobnosti, znanju promatraća ( liječnika, terapeuta ), da procijeni opseg boli.

Kardiovaskularni rizik povezan s medicinskom uporabom opioida i kanabinoidima 22

Eugenia Wong1 & Shabbar I. Ranapurwala1,2.,

13 Current Cardiovascular Risk Reports (2019) 13: 30

https://doi.org/ 10.1007/s12170-019-0625-x.,

Published online: 30 August 2019.

Najviši oblik nuspojava je kod pacijenata koji su koristili metadon, ali u predoziranom

obliku, i kao posljedica došlo je do zatajivanja srca.

Međutim isto tako primjećeno je da većina slučajeva od studija su imali predisponirajuće faktore za

aritmiju srca, kao što su upotrebe drugih lijkova s već poznatim kardiovascularnim nuspojavama.

Od 20 studija koje su imalereakciju na opioide, 16 pacijenata imalo je uzrok vezan direktno za bolesti srca. Najčešći učinci nuspojava su u provodljivosti i radom srca.

Produljeni interval QT, ventrikularna aritimija I arterijska fibrilacija ( n = 5 studija ).

Ishemijske promjene su ifarct miokarda, koronarna arterijska bolest, zatajenje srca i potrebe

za koronarnom revascularizacijom ( n = 8 studija). Kompenzirane srčane funkcije npr. hipertenzija ili promjene sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka i smanjenje frakcije izbivanja krvi u aortu ( n = 4

studije ).

Uočena je izravna povezanost između povećanja doziranja metadona s produljenim intervalom QT među 201 novih pacijenata na terapiji metadona bez prijašnjih povjesti bolesti KVB sustava

Najviši oblik nuspojava je kod pacijenata koji su koristili metadon, ali u predoziranom obliku, i kao posljedica došlo je do zatajivanja srca.

Etička pitanja koja proizlaze iz upotrebemarihuane njegom 23

Majke u promjenjivom pravnom i kulturnom kontekstu: Odnosi se uzimaju marihuanu

tijekom laktacija, ili dojenja

Jessica Miller1.,12-27str., 20 HEC Forum (2019)

31:11–27

https://doi.org/ 10.1007/s10730-018-9368-1.,

Published online: 3 December 2018

© Springer Nature B.V. 2018.

Bolesti vezane za uptrebu marihuane kao terapije i njene konttraindikacije na dojenje.

Nema dovoljno podataka za procijenu učinaka upotrebe marihuane na novorođenčad u vrijeme dojenačkog perioda.

Etička pitanja u korištenju medicinskog kanabisa 24

18 Steve Alexander. University of Nottingham,

School of Life Sciences, Nottingham,

United Kingdom,. 44., Friday, 14 June 7 2019.

Downloaded from http://ard.bmj.com/  on April

6, 2020 by guest.

Sveučilište i škola zananosti o životu

iz Nothinghama, UK., razrađuju etičko pitanje o upotrebi medicinskog kanabisa i njegovim

problemima.

Kanabis je povezan s rizikom od ovisnosti kod do 10% pojedinaca. Navode teške oblike anksioznosti i psihotične epizode, povezane sa većim dozama THC-a, iako to nije sustavno utvrđeno.

Etika i znanost, kanabinoidi i Zdravstvo 25

15 Black, Elizabeth; Hocum, Brian; Black, Kevin .

Primary Care Reports ; ProQuest document

link.,Atlanta Vol. 24, Iss. 1, (Jan 2018).

U SAD-u ima 55 milijuna aktivnih korisnika koji su jednom do dva puta tijekom prošle godine

konzumirali marihuanu. Iz biljke kanabisa je izolirano više od 100 kanabioida. Oni su grupirani u 11 različitih klasa. Iako su različite strukture, svi dijelovi imaju sličan kemijski sastav, geranil pirofostat.

Dronabinol, oralni oblik sintetičnog THCA-a, primjenjuje se kod simptoma vomitusa, za vrijeme

uzimanja kemoterapije., povećanja apetita kod anoreksije povezane sa AIDS-om.

Nabilon, oralni sintetički analog THAC-ea. Stupanj veličine efekata : 0.02 – mali učinak

0.05 –srednji učinak 0.08 – veliki učinak.

Poštivanje autonomije – etičko pravo svakog pacijenta na vlatiti zdravstveni izbor.

Neuspijeh u raspravi argumentirane pesrpektive rizika i koristi, potencijalno održivog farmakološkog sredstva unaprijed određene prisutnosti liječnika I agencija, izvan odnosa liječnik – pacijent.

U neskladu s autonomijom pacijenta.

Medicinska upotreba kanabisa u Švicarskoj: analiza odobrenih izuzetnih licenci 26

5 Kilcher Gablua, Zwahlen Marcela, Ritter

Christophera, Fenner Lukasab, Egger

Matthiasac.,

5 a Institute of Social and Preventive Medicine

(ISPM), University of Bern, Switzerland

b Swiss Tropical and Public Health Institute and

University of Basel, Switzerland

c School of Public Health and Family Medicine,

University of Cape Town, South Africa., 24 Swiss

Med Wkly. 2017;147:w14463.,

Original article | Published 10 July 2017. |

Međunarodna konvencija o suzbijanju lijekova, svrstava THC kao ilegalno sredstvo. Lijek koji je

svrstan zajedno s opioidima, opijumskim derivatima, halucinogenim ili psihotičnim tvarima, i kao takavom, zabranjuju njegovu upotrebu. Osim znanstvene i vrlo ograničene medicinske svrhe od strane

ovlaštenih osoba. U Švicarskoj, razvoj saveznog zakona o narkoticima iz 2011. g. psihotropne

tvari ( zakonom o narkoticima ) stavio je na listu za Savezni ured za javno zdravstvo ( FOPH ), izdavati

iznimne dozvole za medicinsku uporabu s ograničenim dozvolama za neke od spomenutih zabranjenih

tvari, uključujući THC.

Većina pacijenata ( 1083.91%), plaćala je liječenje iz svojih sredstava ( u visni od 400-500 USD mjesečno ).

Samo 95 bolesnika ( 7.8 % ) dobili su švicarsko odaobrenje na osnovu zdravstvenog osiguranja, s naknadom dodatnih ( 1.3% ) olakšice na invalidninu.

Najčešća dijagnoza na listi odobrenja je Multipla skleroza ( 257 bolesnika, 22% ).

1.3. Farmaceutska pozadina o štetnosti lijekova

Baycol, proizvodnje Bayer ( cerivastatin III impuls ), povučen sa tržišta 2001 godine.

Lijek je izdavan na recep od 1998-2001.

U Kanadi izdano je 1.3 milijuna recepata. Tvrtka je objavila kako uživa u rastu na tržištu,

zdravlje Kanada u svom izvješću pokazuje da je između 0žujka 1998 – 30 Lipnja 2001.

objavljeno 31 izvješće o rabdomielizi ( lat. Rhabdomyolysis je naglo nastalo oštečenje( lysis ) skeletnih

mišića( rhabdomyo ), 27 zbog oštećenja mišićnog tkiva, može nastati od: povreda, kemijskih

uzročnika i biološkim faktorima – ugriz krpelja.

Od 31 izvješća s nus pojavama: 8 slučajeva je zatajivanje bubrega; 1 smtrni slučaj. 28

„ Krenuli smo odgovornim putem na temelju povećanih izvještaja o nuspojavama „ Bayerov

generalni direktor Kanade, Philip Blake; lijek se povlači sa polica lijekarni, iako će kompanija

ocijenjivati njegovu korist, odnosno omjer rizika. Bayer je ostavio otvorena vrata mogućnosti

nastavka prodaje. 28

Farmakovigilinacija ( Zakon o lijekovima )

Istraživanje 1960- ih pokazalo je da su saliciciti dobri za ublažavanje boli kod reumatoidnog

artritisa, ali kao i kos steroida, njihiva upotreba ograničena je zbog toksičnosti. 29

Glavne farmaceutske tvrtke razvile su nesalicilat, nesteroidni protuupalni lijek ( NASAID ).

Unazad 40 godina vidjeli smo procesiju od novih proizvoda i njihovih agenata koji ih

predstavljaju. Svako najavljivanje idućeg proizvoda bilo je uvijek manje toksičan ili više

djelotvoran od konkurenta.

Kako su se pojavljivali novi NSAID-ovi proizvodi, tako su seširile indikaije, sve bolnija

stanja pacijenata sa dijagnozama reumatskog artritisa.

Svaki puta kada se lansira novi lijek, širi se i tržište. To je rezultiralo godišnjom procijenom

prodaje više od 20 milijardi dolara ( 11.1 milijardi funta; 16.1 milijarda eura širom svijeta. 30

- 1980 –ih benoksaprofen ( Opren ) 31 . Ovaj lijek, razvijen je od strane Eli Lilly, plasiran

na tržište, a njegova primjena bila je povezana sa novim nuspojavama kao što je

fotoosjetljivost i hepatotoksičnost. Tvrtka je aktivno prodavala lijek sve dok zbog

nekoliko smrtnih slučajeva, starijih bolesnika, kada je bila prisiljena ga povući.

Pacijenti su preminuli od posljedica zatajivanja jetre nakon uzimanja

benoksaprofena. 32

- Slika 1

Slika 1 iz izvora po Kaplan – Meier; procjena nuspojava Vigor lijeka zabilježena 2000 godine

( relativni rizik za rofekoksib u odnosu na naproksen 2.37, interval pouzdanosti od 95 % 1.39

do 4.06; referenca. 33

Rizik infarkta miokarda ( relativni rizik 5.00, 95% interval pouzdanosti 1.72 do 14.29 ).

Merck je predložio objašnjenjenje tvrtke 22. svibnja. 2001, pod naslovom „ Merck ponovno

potvrđuje povoljnu kardiovascularnu sigurnost Vioxa „. Brojne publikacije Merckovih

savjetnika i zaposlenika podržao je ovu tezu. Nakon četiri godine objavljivanja Vigor-a,

Merck je povukao rofekoksib zbog svoje Kardiovascularne toksičnosti, navodeći rezultate

dugoročno neobjavljenog, placebo kontroliranog testiranja, kao njihovog razloga za

poduzimanje ove akcije. ( navesti broj pod kojim se vodi članak )

1.4. Sociološko stajalište o farmaceutskoj industriji

Farmaceutska industrija sada je glavna globalna industrija kojom dominiraju multinacionalne

kompanije koje prodaju svoje proizvode širom svijeta. Prodaja farmaceutskih proizvoda u

2003 iznosila je nešto više od 466 biliona dolara (IMS) Helth, 2004-a), više od BDP-a,

mnogih zemalja u razvoju.

Potrošnja propisanih lijekova u naprednim i razvijenim zemljama je u porastu.

U Engleskoj je broj izdanih recepata od strane Nacionalne zdravstvene službe ( isključujući

bolničke ), povećao od prosječnih 8 recepata po osobi u 1989. na 12.5 u 2002.-povećanje od

56 posto ( Zavod za zdravstvo, 2003. ). Ovo je više od jednog recepta mjesečno u prosjeku za

svaku godinu života čovjeka.

„Četiri su izvora moći ; ideologija, ekonomija i politika ( ali ne i vojna )“. 34

DISKUSIJA

Što je razlog da se kanabioidi ne propisuju pacijentima sa dijagnozom koja je na listi lijekova

zdravstvenog sustava?

Zašto pacijenti za svoje tegobe i bolsti na svoju ruku kupuju te proizvode izvan ljekarna ?

Koliko je dokazana štetnost ili loša ljekovitost kanabioida?

Interpretiranje navođenja iz članka, intervjuom dobivene informacije o problemu sa ne

proveđenja terapije, a kanabioidi su se koristili u povjesti duže od bilo kojeg drugog sredstva,

U istraživanju dobiveni rezultati o povlačenju lijeka zbog štetnosti ( n= 2) Njihovih nuspojava

( smrtnih slučajeva ( n= 4 ) i teškog oštečenja zdravlja u smislu zatajivanja vitalnih organa ).

Milioni propisanih recepata,( lijekovi koje markentiški lobiji velikih industrija puštaju na

tržište, bez zakonskih obaveza farmakoviginacije koja se sprovode u zakonu između

farmatske industrije i agencija za kontrolu lijekova, a ne između farmaceutske industrije i

liječnika. Skraćivanje testiranja lijekova sa dvije godine i jednu.

U članku su navedena istraživanja u periodu unazad deset godina dva velika lijeka, takvih

primjera je puno. Iatraživanje je bilo namjenjeno jedno skretanju pozornosti o svjesnosti

lijekova koje svakodnevno uzimamo i koristimo.

Kanabioidi, su marginalizirani ( n= 1 recept u županijskoj ljekarni 2019 ), kao lijek koji je

štetan i koji nije usvojen kao koristan. Od štetnosti i istraživanju nije evidentiran niti jedan

slučaj ( n=0 ). Istraživanje u članku koji govori koliko je odobreno na teret državnog

zdravstvenog osiguranja pokazuje veću primjenu i propisivanje kanabioida ( n = 257

propisani recepata za Multiplu sklerozu ), što nisam pronašla da uopće upotrebljavju neurolozi

u hrvatskim klinikama. Dakle jedna visoko razvijena zapadnoeuropska država poput

Švicarske koristi resurse u prozvodima kanabioida. Istraživanje je usmjereno na to da ipak

većinu tih prozvoda pacijenti moraju sami kupovati ( n=95 ) dobilo je na teret državnog

osiguranja i dozvole za rasterećenje na invalidnost ( n=1.3 % ).

1.5. Nuspojave

1 Svi klinički pokusi svih pripravaka THC/CBD primjenjuju se kao „add-on“ terapija –

bolesnici su istodobno primali niz drugih lijekova koja spadaju u „standardno liječenje“ tih

stanja. U tim kliničkim pokusima NISU uočene relevantne interakcije između preparata

THC/CBD i „standardne terapije“.

Navedene preporuke odnose se na situacije u kojima bolesnici NE KORISTE istodobno

alkohol ili antipsihotike. U tom slučaju, nije moguće isključiti interakcije u smislu

potenciranja različitih neuroloških/psiholoških neželjenih učinaka (deluzije-halucinacije,

intenzivna sedacija ili dublji/drugi poremećaji svijesti, konvulzije

Sveukupno kliničko iskustvo – iz randominiziranih kliničkih pokusa, ili nerandomiziranih

nekontroliranih serija bolesnika- s doziranjem „ kanabioida u bilo kojoj indikaciji je

razmjerno oskudno, posebno se promatra u određena iskustva na kojem se temelje preporuke

za primjenu /doziranje bilo kojeg „ standardnog“ lijeka. Pod „kanabioidi“ u ovom se

konkretnom slučaju misli na fiksnu kombinaciju tetrakanbinola ( THC ) i kanabidiola ( CBD

). Posebno je oskudno iskustvo s primjenom oralnih pripravaka THC/CBD, te se ove

preporuke temelje na kliničkim studijima vrlo sličnim oralnim preparatima ili na

estrapolacijama preparata sličnog ili gotovo identičnog sastava za drukčiju način primjene (

npr. oralni sprej ). 1

ZAKLJUČAK

Kanabioidi se nalaze na listi lijekova narkotika. Narkotici, droge i opioidna sredsva su upravo

sredstva pod vrlo ograničenim pravilniku primjene i zakona.

Koliko oni spadaju u tu kategoriu zbog psihosomatskih, halucinogenih nuspojava i

mogučnosti ili predizpozicije za ovisnost kroz neki period njihove primjene, nije bilo načelo

ovog istraživnja . U istraživanju nisu pronađene takve vrste nuspojava u onim segmentima

vezanosti za stanja prirode bolesti za koje se oni ili bi se trebali propisivati. Zbog primjene za

liječenje simptoma u određenim bolestima koristi se uz određene druge terapije. Često to su

komorbiditeti, tako da nuspojave ovih preparata nisu isključivo navezane za njih, nego neidu

uz ostalu terapiju. Individualno je najvažniji holistički pristup liječenju i primejni kanabioida.

Nije riječ o njihovoj štetnosti, nego neke bolesti i stanja nemgu primjenjivati sve lijekove isto,

i imati isti način liječenja za sve.

Uskračivanje i ne primjena postojećeg lijeka je više na trudu samih specijalista i njihovoj

zainteresiranosti, nego neučinkovitosti.

Mislim da njihova geneza i nemogučnost ili premala sintetizirana proizvodnja je razlog

njihove smanjne primjene. Dakle, farmaceutska industrija nije uzela za mogućnost

istraživanja i proizvodnje.

SUMMARY: In the profession and science, we look for a cure, we look for a way to heal someone.

What can not be treated, we are working to improve the quality of life. There is no need to talk too

much about the professional achievements of medicine, because we are covered in the media with very

effective information and a really big contribution to a science called medicine.

However, I would just like to draw attention from the same profession that, for example, has no

solution to some of the symptoms of serious illness. It is about healing, whether it is surgery,

therapies, radiation treatments, the use of various combinations and forms, or compilations in the fight

against the profession and disease or multiple diseases. Man becomes a medium, simply an

intervention and the application of the forms of healing in which he suffers. He suffers from pain,

symptoms of vomiting, various forms of very, seemingly banal things, but exhausting and

compromising on the quality of human life and the twentieth-first century, and all these achievements.

The paradox of the profession and the times we live in.

 Keywords: Cannabioids, Use of cannabioids in medicine, Ethics, Symptoms such as pain, Side

effects of drugs.

REFERENCE

1. https://www.hlk.hr/ pripravci-na-bazi-kanabisa-preporuke-za-primjenu-i-upute-o-doziranju.

2. Eddy M. Gregory J, McGowan L. An examination of the prevalence of acute pain for

hospitalised adult patients: a systematic review. J Clin Nurs.,2016;25:583–98., . Portenoy

R, Dhingra L. Assessment of cancer pain 2017., 04 2018).,

3. Cannabinoids: Medical implications.,Richard J. Schrot & John R. Hubbard., To cite this

article: Richard J. Schrot & John R. Hubbard (2016) Cannabinoids: Medical

implications, Annals of Medicine, 48:3, 128-141, DOI: 10.3109/07853890.2016.1145794.,To link to

this article: http://dx.doi.org/10.3109/07853890.2016.1145794

4. Journal of Cannabis in Tretmant: Clinical & Research

Consideration.,10.1016/j.jpain.2016.02.007.

5. Medical use of cannabis in Switzerland: analysis

of approved exceptional licences: Kilcher Gablua, Zwahlen Marcela, Ritter Christophera,

Fenner Lukasab, Egger Matthiasac.,

a Institute of Social and Preventive Medicine (ISPM), University of Bern, Switzerland

b Swiss Tropical and Public Health Institute and University of Basel, Switzerland

c School of Public Health and Family Medicine, University of Cape Town, South Africa.

6. Koenig J, Werdenhausen R, Linley JE, et al. Regulation of the NA(v)1.7: aconserved SCN9A

naturalantisense transcript expressed in dorsal root ganglia. PLOS One. 2015;10:e0128830., Cheng Y,

Chen C, Lin CP, et al. Love hurts: an fMRI study. Neuroimage.2010;51:923–929., Cannabis and

Cannabinoid Research Volume 2.1, 2017 DOI: 10.1089/can.2017.0017.

7. Treede R. Eentstehung der Schmerzehrontfizierung., Rückenschmerzen und nackenschmerzen.

Berlin, Heidelberg:Springer, 2016., 5. BMJ Open: first published as 10.1136/bmjopen-2019-031574

on 31 October 2019,Downloaded from http://bmjopen.bmj.com/ on April 6, 2020 by guest., 2019.

Downloaded from http://ard.bmj.com/  on April 6, 2020.

8. Cannabis and Pain: A Clinical Review

Kevin P. Hill,1,2,* Matthew D. Palastro,1 Brian Johnson,3 and Joseph W. Ditre4., Cannabis and

Cannabinoid Research:Volume 2.1, 2017.

DOI: 10.1089/can.2017.0017

9. A review of oral cannabinoids and medical marijuana

for the treatment of chemotherapyinduced nausea and vomiting: a focus on pharmacokinetic

variability and pharmacodynamics. Melissa E. Badowski1., Received: 9 September 2016 / Accepted: 7

July 2017

© The Author(s) 2017. This article is an open access.

10. Mechoulam R, Devane WA, Breuer A Zahalka J: A random walk through a cannabis field.,

Pharmacol Biochem Behav 40 3:461-464, 1991. 60. Medical Marijuana Growers Association :

Mission Vision & Value Statments. Avilabe at: Medical Marijuana: Review and Analysis of Federal

and State Policies. RL33211 , 2010., . Department of Justice, Drug Enforcement Administration,

Office of Diversion Control: Controlled Substance Schedules. Available at

http://www.deadiversion.usdoj.gov/schedules/index.html#define Accessed July 21.,2015.

11. Keane Lim1, Yuen Mei See1, Jimmy Lee1,2,*1Research Division, Institute of Mental Health,

2Department of General Psychiatry 1, Institute of Mental Health., A Systematic Review of the

Effectiveness of Medical Cannabis for Psychiatric, Movement and Neurodegenerative Disorders.

12. https://doi.org/ 10.9758/cpn.2017.15.4.301 pISSN 1738-1088 / eISSN 2093-4327

Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 2017;15(4):301-312.

13. Cardiovascular Risk Associated with Medical Use of Opioids

and Cannabinoids: Eugenia & Shabbar., Current Cardiovascular Risk Reports (2019) 13:

30h https://doi.org  /  10.1007/s12170-019-0625-x.

14. A Critical Systematic Review of Evidence for Cannabinoids in the Treatment of Schizophrenia

Keane Lim1.

15. Ethics and Science, Cannabinoids and

Healthcare: Black, Elizabeth; Hocum, Brian; Black, Kevin . Primary Care Reports., Atlanta Vol. 24,

Iss. 1.

16. Kevin P. Hill,1,2,* Matthew D. Palastro,1 Brian Johnson,3 and Joseph W. Ditre4.

17. https://doi.org/ 10.1007/s40429-019-00285-9.,Current Addiction Reports (2019) 6:443–455.

18. Ethical issues in medical cannabis use: Steve Alexander. University of Nottingham, School of

Life Sciences, Nottingham, United Kingdom,

19. Garth T. Greenwell (2012) Medical Marijuana Use for Chronic Pain:

Risks and Benefits, Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy, 26:1, 68-69, DOI:

10.3109/15360288.2011.652350.

20. .Kanabioidi nasuprot placebu ili ne intervencija protiv boli:Jehad Ahmad Barakji,1 Steven Kwasi

Korang,1,2 Joshua Feinberg, 3Mathias, October, guest, https://doi.org/10.1007/s10730-018-9368-1.,

online: December 2018.

21. Canabis and Pain: .,96-104 str.

22. Ethical Issues Arising from Marijuana Use by Nursing, Mothers in a Changing Legal and

Cultural Context:., Jessica.

23. American Geriatrics Society Panel on the Pharmacological , Management of Persistent Pain in

Older Persons. J Am Geriatr Soc.

24. Swiss Med Wkly. 2017;147:w14463.,

25. Pills, Power, People: Sociological Understandings of the Pharmaceutical Industry., Joan

Busfield.,University of.

26. Understanding the evidence for medical cannabis and cannabis-based

medicines for the treatment of chronic non-cancer pain :Gabrielle Campbell1 · Emily Stockings1 ·

Suzanne Nielsen2: European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience (2019) 269:135–144

https://doi.org/ 10.1007/s00406-018-0960-9.

27. https://www.wikiwand.com/ sh/Rabdomioliza

28. Bayer pulls cerivastatin (Baycol) from market.,(Eric Wooltortan, CMJ )

(www.cma.ca/cmaj/ FDAAdvisory/Cerivastatin-07-25.htm).

29. www.bmj.com

30. www.bmj.com

31. www.bmj.com

32. www.bmj.com

33. VOLUME 329 16 OCTOBER 2004 bmj.com.

34. EssexDownloaded from soc.sagepub.com at GEORGIAN COURT UNIV on January 29, 2015
73
Kategorije: Zanimljivosti
Developed by LELOO. All rights reserved.