Autor: Slobodan Elezović
Datum objave: 28.09.2011
Share
Komentari:


Tipovi ljudi

Muškarci i žene u našim krajevima


Tipovi ljudi,
muškarci i žene, u našim krajevima
Premisom da čovjek nije spolno determiniran samo svojim genitalnim organima,već i nizom drugih tjelesnih i duševnih svojstava,otvara se područje postupnoga spoznavanja slojevitosti ljudskoga bića glede najvitalnijeg svojstva - očuvanja vrste, razmnožavanjem, a to privodi pozornost čovjekovoj seksualnosti i rasponu značajki koje ona sadrži.
Spolno oblikovanje čovjeka, uvjetovano je utjecajem spolnih hormona,seksomorfonima i njihovoj prijemčivosti, receptivitetu, tkivu na koje hormoni djeluju, utječući na ostvarivanje osobina odredjenih naslijednim faktorom, genima.
Zbiva se polarizacija, stanovitog značenja. Muškarac ima kromosomsku formulu 44+x+y,dok žena ima kromosomsku formulu 44+2x .
Spoznaje se, da spol nije sadržan samo u primarnim odrednicama genitalnih vrijednosti, već je odredjen i strukturom koja prati niz izvangenitalnih tjelesnih i duševnih osobina vezanih uz taj spol.
Važna je spoznaja da kod normalnog čovjeka nije uvijek genitalni spol usuglašen s izvangentialnim svojstvima; somatski ( tjelesni) ne odgovara uvijek u svemu genitalnom spolu.
U somatskom spolu nastaju često „otkloni“ koji pridonose nastajanju niza tipova u svakom rodu (muškom i ženskom), pa je spolna tipologija sve intrigantnija, sve slojevitije izražena u mjeri i obilatim varijantama koje ukazauju da nema dva istovjetna muškarca niti dvije istovjetne žene.
Individualno oblikovanje je znakovito za svakoga čovjeka i svaku ženu.
Razlike u odnosima genitalnog spola i somatske značajke spola su često tolike da se može spoznavati stupanj „otklona“ od očekivanog, pa se nailazi na primjere da muškarac u svojoj primarnoj genitalnoj uobličenosti nosi stanoviti stupanj ženske spolnosti.Ipak,znantno je češći tip muškarca koji je naglašeno muški uobličen.
Sustavna tipološka analiza ukazuje da muškarac ima niz znakovitih somatskih zadanosti (izvan odrednica primarne genitalne vrijednosti),a to su rasporedi masnih somatskih naslaga i muskulature,raznolikost mačolikog nastavka prsne kosti, diferencija omjera ramenog i zdjeličnog,bedrenog, obujma, značajke veličine i težine pojedinih organa, kvantitativne razlike u kemijskom sastavu tkiva
Muškarac, hiperandroidni, naglašeno „muški oblikovani muškarac“, znakovito nosi dominaciju muskulature u gornjim dijelovima tijela, kao i masne slojeve u tom dominantnom dijelu somatskoga sloga.
Označen je velikom izdržljivošću u fizičkim aktivnostima i visokoj razini granice zamora. Naglašena je diferencija omjera ramenoga i zdjeličnoga sloga, metabolizam je dinamičan, apetit je naglašen ,sposobnost znatnoga unosa raznovrsne hrane, koja se, dinamikom metabolizma ,pretvara u izvore energije, a ova njeguje snagu,pa je spremnost za pripadanje najzahtjevnijim i najnapronijim sportskim discipinama velika, od atletičara, do boksača teške kategorije. U području patologije, najčešće je izražen rizik od arteriopatije i diabetesa, kao i sklonost androtropnim malformacijama.
Naglašene su elementarne spolne aktivnosti, koje su, medjutim, i lako podložne oscilacijama.
Muškarac ovoga tipa teži velikoj obitelji, s mnogo djece, što i postiže, ali je „upitnih“ roditeljskih svojstava, jer obitelj najčešće doživljava kao svoj posjed, pa je osoba koja u svakom trenu dominira situacijom i time otežava razvojne linije, sa skladom, u svakoj etapi odrastanja djece. Takav muškarac uvijek i neprestano želi da se sve odvija i razvija samo u suglasju s njegovim shvatanjem i željama. Postaje vrsta „despota“ u obitelji, pa iako je poduzetan, pozitivno brižno inicijativan, ustrajan u poduhvatima i kakvoći djelovanja, energičan, izdržljiv, naglašeno je isključiv glede svojih pogleda i želja da ispunjava ono što misli da treba i želi. Kao takav, ignorira tudje spoznaje i interese, pa je netolerantan,sklon nametati svoju volju u svakoj zgodi.
Nasuprot ovom prikazanom tipu muškarca, susreće se i ginoidni muškarac, koji u području izvan primarnog spolnog obilježja, nosi značajke ženske polariziranosti, pa se nalazi izražena fiziološka interseksualnost.
U odnosu na „muški oblikovanog muškarca“, ovaj tip nosi raspon od - tek blage naznake „feminiziranog senzibilietata“ do neke vrste naglašene feminiziranosti u ukupnoj ekspresiji bića.
Slabije razvijene muskulature, češćih masnih naslaga, pozicioniranih u donjem dijelu tijela, po tipu „ženskog somatskog rasporeda“ i nerijetko naglašene tjelesne mase. Odnos mišićne mase i masnih naslaga ima varijacije ovisno o pretežitosti ženske uobličenosti somatskoga sloga. Kod ginoidnog muškarca je prsna kost slabije razvijena, vrijednosti crvenih krvnih tjelešaca i hemoglobina su ispod razine odrednica za muški spol, krvni tlak je niži, kao i razina šećera u krvi, a i značajke digestivnog trakta su nižih vrijednosti, a bilo bi značajno istražiti da li su kod ovoga tipa muškarca veće sličnosti sa ženskim značajkama u kemijskom sastavu pojedinih organa.
Seksualnost ovoga tipa muškarca je kolebljiva, slabija kod debljih nego kod mršavijih ljudi.
Ti muškarci su privlačniji „muškobanim“ ženama, a i androidnim muškarcima.
Oni su uvijek s problemom afirmacije svoje muškosti, zabrinuti za „svoj manjak“, pa često zaboravljaju na ženu kojoj se udvaraju.
U izboru partnerice, više ih privlače, “muški oblikovane žene“, odlučne, energične, dominantnih inicijativa, a takodjer i hiperandroidni muškarci, koji, u nedostatku žena, primjerice u zatvorima, ili dugotrajnim vojnim logorima, ratištima, mogu biti podlogom homoseksualnim odnosima.
Veže li se uz „muškobanu“ ženu, ginoidni muškarac rado prepušta vodstvo svakodnevice ženi, sve značajnije odluke i smjernice, načine ostvarivanja ginoidni muškarac prepušta ženi, jer je, po svojoj prirodi i značajkama pasivan, bez inicijative, rado u kući obavlja i „ženske poslove“, očekuje da bude voljen od drugih, kao roditelj je mekan i popustljiv, voli djecu, ali ne umije ih odgajati, jer djecu prihvata kao vrstu „svojih igračaka“
U širim društvenim odnosima ova vrsta muškaraca nema dovoljno inicijative, ustrajnosti i energije, oni nisu vični borbi, pa se pred izazovima lako i brzo povlače.
To im često donosi atribut „finih ljudi“.
Njihova ženska konstitucija ih navodi da i u izboru poziva odredjuju one koji ne zahtijevaju veliku investiciju energije i odlučnosti, nego prevladavajuću dosjetljivost, prilagodbu i umješnost u svakodnevnim sitnicama.
Oni imaju razvijen osjećaj za lijepo, ugodno, ugladjeno i njihove umjetničke sposobnosti su veće od onih kod hiperandroidnog tipa muškaraca.
U poslu su pretežito tihi izvršitelji, nego energični rukovoditelji. Kakvoćom inteligencije mogu biti najvišega ranga, ali često bez sposobnosti ostvarenja ideja i programa.
Ginoidni muškarci stvaraju skladnu bračnu zajednicu, samo ako ženi, energčnoj i inicijativnoj, prepuste kormilo u cijelosti.
U tipologiji čovjeka, ginoidni muškarci su rjedji od androidnih i hiperandroidnih muškaraca, a u najvišem stupnju svojega izraza, lako se prepoznaju po kretanju, postupcima i odnosima u društvu.

Njihovo svojevoljno potčinjavanje muškoj konstituciji, pa i kada je žena muškobana, povod je da im, popularno, pripada epitet “papučar”ili u suvremenom slengu -“papak”.

Medju mnogobrojnim tipovima žena, susreću se i one koje imaju naglašena ženska svojstva. Sublimat i izraz tih jakih ženskih svojstava stvara akcentirano ženstvene žene, koje nose termin - hiperginoidne žene.

Obilje istospolnih značajki, suprotnost je manjku tih značajki, kod onih žena koje su svojom konstitucijom “muške žene”.

Obilato “ženske žene “ obilježavaju značajnu skupinu ženskih tipova.
Rese ih somatske i duhovne značajke. Sve je u njima i na njima naglašeno žensko: i tijelo i duša.

Somatsko obilježje tih tipova žena je obilato potkožno slaganje masti u donjim dijelovima tijela. Odnos mišićne mase i slojeva rasporeda masti (adipo-muskularni index) je u ovih tipova žena uvećane vrijednosti.

Hiperginoidna žena ne može povećati svoju muskularnu masu, a da istodobno ne uvećava i slojeve masnoga tkiva. Gojazne žene uvijek imaju slabije razvijenu muskulaturu, dok vitkije zadržavaju rasporede masnih slojeva i kada im je muskulatura slabija. Brzo se umaraju, jer im je i sposobnost za fizičke napore smanjena.

Prevladava zanimljiva spoznaja da je i krvožilni sustav kod ovih tipova žena, u stanovitom smislu, u nekoj “infantilnoj fazi”. Kapliarni sustav im je krhak i lako puca, što stvara potkožne “modrice”, hematome, dok im je limfoidno tkivo razvijeno. Globalno nisu sklone visokom krvnom tlaku, arteriosklerozi I dijabetesu. Zglobne veze su im “labave”, a pojava “ravnih tabana” je česta. Genitalne funkcije, (menstruacija, trudnoća, klimakterij..) su im naglašenih manifestacija. Primarni spolni život im je pasivan, bez osobite topline, a to upućuje da izrazito ”ženske žene” nisu “velike ljubavnice”.
U roditeljstvu su dobre majke, ali broj djece je više izraz njihove inercije i želje da se udovolji očekivanjima muža. Nisu osobito uspješne odgajateljice djece, koju vole i dopuštaju im, prekomjerno, u svemu, pa djeca postaju svojevoljna, a kasnije, kao odrasla, su često i “tirani” svojih roditelja.

U izazovima životnih borbi , taj tip žena je “trpnoga stava”. Ne mogu živjeti bez oslonca, što najčešće izrabljuju hiperandroidni muškarci kao njihovi partneri, muževi, često ih izlažući “ropskom”, pokornom odnosu, pa nerijetko i mnobrojnim poniženjima u odnosima.

Budući da te žene ne podnose samoću, one najčešće svoj status pokorne i često ignorirane osobe ublažavaju vjerom da svojim trpljenjem iskupljuju neke druge “više vrijednosti”, pa se stoga i ne žale na spektar iskustava koji im se svakodnevno dogadjaju.

Hiperginoidna žena, najvišega stupnja, ne postiže stupnaj neodoljive ženske ljepote, te žene često postaju punašne u doba klimakterija, a u postklimakteričnom razdoblju poprimaju izgled madone.

U razdoblju svoje pune spolne aktivnosti, ove žene djeluju jednako na hiperandroidne muškarce, kao na mužjake, ali i na ginoidne muškarce koji su, medjutim, bez erotskoga “naboja” spram tih žena, jer su “srodnih” osobina, bez obzira na spolne primarne razlike.

Hiperginoidna žena nije stvorena za “vodju”, već je podložna “vodjenju”, u društvu izbjegava inicijativu I izraze bilo koje vrste osobnih ambicija.

Rijetko je nositeljica prijedloga, jer sponatno, češće sve usvaja.

Nije borbena i najčešće je sljedbenicom tudjih ideja, a i ideologija.

Hiperandroidni muškarci, često su uzor svojim istovrsnim tipovima, imponiraju hiperginoidnim ženama, privlače ginoidne muškarce koji uz njih dolaze brže do hiperginoidnih žena, a uz to su bliski s “muškobanim” ženama, koje uz njih lakše nalaze društvo hiperginoidnih žena. To stvara svojevrsno socijalno “žilište” koje je vrijedno istraživanja glede komunikološko-komunikacijskih varijacija u svakoj od mogućih izražajnih ekspresija i nastajućih relacija prema naznačenoj kategorizaciji tipova i njihove interakcije.

Hipotetički je izazovno globalno “razvrstati” tipove, tvrdnjom da su, pretežito, na jugu dominantni hiperandroidni muškarci i hiperginoidne žene ……………………….….
………….u regionalnom dijelu mediteranskoga područja koje obuhvata i hrvatsku obalu Jadrana, dominaciju hiperandroidnih muškaraca i hiperginoidnih žena nailazimo u području srednjodalmatinskih otoka, te juga, prema Dubrovniku, Cavtatu……dok je mješavina vrsta tipova češća u sjevernijem dijelu Jadrana, primorskim otocima, kao i u Istri……
Kakav je i koliki prinos svemu tomu, “supstrat genetskoga koda”, a kasnije, kroz razvojne životne etape, vrsta i način prehrane?
Mediteranska prehrana, pretežito riblji pripravci, maslinovo ulje, crno vino od dalmatinskog groždja, pretežitog dijela godine izloženoga suncu i stoga osobite kakvoće, pa i vina koje od takvoga groždja nastaje…… lešo pripravci od mediteranskih vrta povrća, vrste voća, osobito smokve….i sve to pridonosi organizmu, metaboličko - somatskoj dinamici koja je temeljnicom energiji, snazi i moćima u doba pune životne zrelosi.

Čovjek Mediterana, kao geografskog i kulturološkoga motrišta, s ponosom može nositi značajke svojega temperamenta, pretežito sangviničnog i koleričnog, rijeđe melankoličnog, a iznimno rijetko flegmatičnog.

Temperamet najčešće utječe na poimanje ljepote, lijepoga i uzvišenoga.

Lijepo je ugodno, opojno, zanosno, a uzvišeno je poticajno, poletno, a i složenije, pa i napornije u stanovitom smislu.

Brakovi Mediterana, impozantno duge kulture toga područja, imaju značajke tradicionalnih vrijednosti u odnosima muškarca i žene.

Te vrijednosti, ako su pozitivnoga predznaka, određuju ženu kao odanu suprugu, brižnu majku, tvorca obiteljskih korijena, određuju je kao dragocjenu “konstantu” koja je putokazna značajka za muškarca, razigranog poslom, tvoraštvom za ekonomski temelj obitelji, društvenoga, pa je kao takav, raznovrsno eksponiran, muškarac “varijabla” uz zadanu (rečenu) ”konstantu”, ženu.

Žena je kao vrsta “klime” u muškarčevu nebosklonu, pod kojom on, muškarac, sazrijeva, razvija se, osnažuje, cvate, pa često sve to, harmonično složeno u sebi, rado “testira” i na “vanjskom polju”, izvan familijarnih koordinata.

On, muškarac, očekuje puno i posvemašnje razumijevanje svih iz svoje ishodišne baze: od supruge, do - često već i odrasle - djece.

Ohrabren svojom ukupnom zrelom stasalošću, nerijetko, zanosom jednoga od pretežitih mediteranskih temparemenata, usmjerava sebe i na osobito novo emocionalno polje, ulaskom u nove kakvoće iskustvenosti tih dragocjenih čovjekovih duševnih temelja, emocija i vrsta ljubavi koje one, u spletovima čovjekove zrelosti, znače.

Takav mušakarac, u sebi neizmjerno uvijek zahvalan svojoj ženi, osobi iz temeljnice svojega života i razvitka, obodren i skoro razmažen pažnjom, dopušta svojim snagama “provjeru” kao vrstu nove afirmacije pred sobom, putove emocionalnih izazova i ugođaja s atraktivnom avanturisticom.

To bodri svaku česticu njegova bića, čini ga subjektivnim gorostasom, kao važnom pretpostavkom za nove poduhvate u tvoračkom radu i uspješnoj finalizaciji osobito velikih projekata.

U konstelacijama takvih pojava i odnosa, njegova žena mora biti “dvoglavo mudra” u ime dobroga poznavanja prirode i svih zakonomjernosti svojega čovjeka, muža i oca djece, već zrelih ljudi, i znati, poznavati “vrstu njegove energije” za trajanje novoga zanosa, da bi ga umjela “bezopasno prizemljiti” nakon velikoga uzleta i često visokoga leta...... u društvu objektivno neadekvatne, ali prigodno atraktivne osobe....... za koju, misli on, ljubav obilježava sve značajke relacije.

A takva je ljubav subjektivno lijepa, a objektivno, najčešće, smiješna.

Priredio: Slobodan Elezović

1891
Kategorije: Zanimljivosti
Nek se čuje i Vaš glas
Vaše ime:
Vaša poruka:
Developed by LELOO. All rights reserved.