Autor: admin
Datum objave: 17.01.2019
Share


Visoki dom kao Dolac

Tako bi se moglo reći glede razine i načina komunikacije u Saboru RH

Visoki dom kao Dolac,

Tako bi se moglo reći glede razine i načina komunikacije u Saboru RH kao najvišem ustrojbenom tijelu države.

Ima saborskih zastupnika koji nemaju predodžbu o značenju i smislu riječi koje rabe i  koje ih predstavljaju kao osobe  nedorasle ugledu i časti ovoga visokoga doma,najvišega,ua području političkoga djelovanja i duha političkoga života.

Možda je najnovija sjednica tzv.javnoga sata Vlade u Saboru prigoda gospodinu Predsjedniku Sabora da organizira interni seminar iz komunikološko - komunikacijskih vrijednosti kao normi za svaku vrstu javne riječi u Saboru.

Riječ može, slojevima svojega značenja, intonacijom i kontekstom u kojemu se rabi, biti polivalentna, od ubojite, do  ironične i sarkastične, pa kao 'alat' govornika, zastupnika u najvišem domu političkoga života, mora biti osmišljeno i vrlo pažljivo birana i ponudjena svakom zgodom, javno izgovorena, iz svake od saborskih klupa ili pak za govornicom visokoga doma.

Hrvatska ima sreću da ima gospodina Premijera čovjeka obrazovanja,poznavanja njegove aplikacije  u potrebnoj mjeri stavova koji ga uspješno prezentiraju i slušateljstvu u neadekvatnim verbalnim, leksičko - izričajnim situacijama koje se u saborskoj svakodnevici često zbivaju.

Komunikološko-komunikacijska razina gospodina Premijera,u funkciji smisla, logike i potrebne sadržajne političke akcije i programa djelovanja, pomažu da se spomenute pojave u sabornici postupno marginaliziraju i ,vjeruje se, smanjuju…...

Ipak, kada je zastupnikova riječ navela predsjedavajućega sjednicom, gospodina Predsjednika Sabora da zastupniku kaže da je svojim izlaganjem i nabjedama na rubu klevete, treba žurno podsjetiti da norme komunikacije u javnosti, a osobito u Saboru RH, moraju biti razvrstane po principu da se - diskutira bez prepiranja, da se prepire bez optuživanja i da se optužuje bez klevetanja.

Ti stupnjevi javne komunikacije i javne riječi osobito osjetljive u političkom području,čine se posve zapuštenima, pa je spomenuti seminar iz komunikologije, za zastupnike Sabora aktualnoga saziva, postao gotovo nužnim.

133
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.