Autor: admin
Datum objave: 02.11.2019
Share


Vječnost / Glembajevi

Teme emisije su vječnost i Glembajevi, a komentiraju ih: Nino Raspudić, Marijana Bijelić, Petar Tomev Mitrikeski i Lana Bobić

PETI DAN: Vječnost / Glembajevi (01.11.2019)

https://www.youtube.com/watch?v=noU-yUQqL6I


Teme emisije su vječnost i Glembajevi, a komentiraju ih: Nino Raspudić, Marijana Bijelić, Petar Tomev Mitrikeski i Lana Bobić.


Uređuje i moderira: Gabrijela Perišić  Redateljica: Kamelija Čančarević  Producent: Tihomir Marjanović


Glembajevi

https://www.youtube.com/watch?v=phv0nMh1b_k


Glembajevi (scena 2)

https://www.youtube.com/watch?v=GHiRW8Zlf9Y


Glembajevi - Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=gBOTEnfhRpw


Miroslav Krleža quotes

https://www.goodreads.com/author/quotes/62421.Miroslav_Krle_a


“Čovječe, sjeti se da si ravan onome pred kim se ponizuješ, i ne ponizuj se! Hodaj uspravno, ne plači pred tuđim vratima, jer iza tih vrata za tebe nema nikoga, pljusni i pljuni, ali se ne ponizuj.”

― Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi


“Treba ostati logičan, jer bilo kako bilo, logika nikada nije nepouzdan vodič. Istina je: bio sam prilično sam, ali osamljenost još uvijek nije dokaz da čovjek nema pravo.”

― Miroslav Krleža, On the Edge of Reason


“Ljubav nije vjestina. To je pitanje dara kao i poezija.

Ljubav ljudi locu, nazalost, a ljubav nije pivo, ljubav je nadahnuce.”

― Miroslav Krleža


“Već osamnaest milijuna godina hodamo na stražnjim nogama a još smo četveronošci uglavnom svi I što to znači znati čitati i pisati kada pišemo već sigurno dulje od pedeset hiljada godina a svakih se stotinu godina rodi po jedan čovjek koji umije doista pisati a njega ne čita nitko”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“Istina je: bio sam prilično sam ali osamljenost još uvijek nije dokaz da čovjek nema pravo”

― Miroslav Krleža, On the Edge of Reason


“Što bi čovjek gluhima tumačio glazbu?”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“S ljudima zajedno smrdi, ali je toplo. U samoćama – prazno.”

― Miroslav Krleža, On the Edge of Reason


“Ljudi su tople, tvrdoglave, sebeljubive životinje! Ljudi uglavnom žive u vonju svog vlastitog isparivanja, i dok uživaju u svom vlastitom gnjiležu, sve, što je od bližnjega gnjilo, to im smrdi.”

― Miroslav Krleža, Povratak Filipa Latinovicza


“I eto, to je moje unutarnje protuslovlje: mjesto da sam matematičar, ja slikam. S tim raskolom u sebi, što može čovjek postići više od diletantizma?”

― Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi


“Neka oprosti gospodja Europa,

ona nema spomenike kulture.

Pleme Inka u Americi ima spomenike,

Egipat ima prave spomenike kulture.

Neka oprosti gospodja Europa

samo Bosna ima spomenike.

Stecke.

Sta je stecak?

Olicenje gorstaka Bosanca!

Sta radi Bosanac na stecku?

Stoji uspravno! Digao glavu, digao ruku!

Ali nigdje, nigdje, nikad, niko nije pronasao stecak na kome Bosanac kleci ili moli.

Na kome je prikazan kao suzanj...”

― Miroslav Krleza


“Prolaze ljudi i nose u svojim mračnim crijevima skuhane kokošje glave žalosne ptičje oči kravlje butove konjska stegna a sinoć još su te životinje veselo mahale repom i kokoši kvocale su u predvečerje svoje smrti u kokošinjcima a sada se sve svršilo u ljudskim crijevima i to se micanje i žderanje u jednu riječ zove život po zapadnim evropskim gradovima u sutonu jedne stare civilizacije.”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“Teku ljudi po ulicama, miču se lica u povorkama, lica naprahana, blijeda, klaunska, sa zarezima gorućeg karmina oko usana, kratkovidne maske žena u crnini, lica grbavaca, donje čeljusti, voštani dugi prsti sa crnim, modrikastim noktima, sve prilično ružno. Gadna lica, zvjerske njuške, žigosane bludom i porocima, zlobom i brigama, lica smolava i ugrijana, glave mrkvaste, gubice crnačke, zubala tvrda, oštra, mesožderska, a sve je sivo kao fotografski negativ.”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“Mi smo vremenom prožeti, a ono tek po nama ima svoj smisao.”

― Miroslav Krleža, On the Edge of Reason


“On nema snage da se otme svemu oko sebe i da otpočne nešto novo sa sobom i sa životom oko sebe.”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“Čovjek je životinja u svojoj pojedinačnoj osamljenosti savršeno tužna, u prirodi, moglo bi se reći, gotovo deplasirana! U stadu živeći već prilično dugo, čovjek je čovjeku čovjek, okrutniji naime od svake druge zvijeri. Bestidna, lažljiva, glupa, zlobna i majmunska zvijer! Najsmješnija među životinjskim vrstama je sigurno vrsta majmunska, a koliko je majmun bliži neposrednom i logičnom životu od čovjeka? Poslije opice (koja u svakom pogledu zaostaje za drugim životinjama), čovjek je životinja najmajmunskija! Ta zvijer je proždrljivija od hijene, jer hijena prežderana strvinom može pokraj smrdljivog mesa da zaspi, dok čovjek, koji se prežderao toliko, da mu se od sitosti diže utroba - još uvijek ždere i, promatrajući oko sebe druge, gladne, sebi slične životinje, oblizuje se zadovoljno.”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz

tags: hijena, majmun, okrutnost, proždrljivost, čovjek, životinja14 likesLike


“Mi odjekujemo na zabilježene tuđe doživljaje odjekom svo­jih vlastitih uspomena!”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“Ljudi su ljudi i sve je ljudsko samo ljudsko, nažalost!”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz

tags: ljudi, čovjek10 likesLike


“Ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često poštenoljudski izgleda nerazmjerno hrabrije nego da jedni drugima kažu golu istinu.”

― Miroslav Krleža

tags: inspirational10 likesLike


“To su zapravo sve pločice dječijih igračaka, religija, božićnih bedastoća, idila koje uznse KULT ČISTE LAŽI, a iza svega toga proviruje roba: kupujte margarin, čokoladu, naranče, vaniliju, sukno, gumilje! Ljudi su izmislili tapete, sagove, parkete, cijevi s ugrijanom vodom, staklena vrata, zlatne ribice, kaktuse i čitave izloge knjiga po svojim stanovima, koje nitko ne čita. Ljudi su nagomilali pod svojim krovovima kitajsku majoliku, akvarele, damastne stolnjake, svilene čarape, krzna i dragulje. Ljudi lakiraju svoje nokte kao perverzni istočnjaci, kupaju se u mramornim kupaonicama, voze se ugrijanim kočijama, piju gorke želučane likere, ali pojma zapravo nemaju ŠTO JE TO ŽIVOTNA STVARNOST I KAKO BI JE TREBALO ŽIVJETI?”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“ČEŽNJA

Događa se to u jesenjoj noći kada pada kestenje po asfaltu i kada se čuju psi u daljini, i kada se tako neopisivo javlja čežnja za nekim tko bi bio dobar, naš, bliz, intiman, drug, i kome bi mogli da pišemo pismo. Ispovjedili bismo mu sve što leži na nama. Pismo bi mu pisali, a njega nema.­ ­”

― Miroslav Krleža


“Filip se gubio u detaljima te nikako nije mogao da tim detaljima oko sebe udahne neki dublji smisao.”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“Ja vjerujem u čistoću umjetničke spoznaje, kao u još jedinu čistoću koja nam je preostala u ovom životinjstvu oko nas!”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“Svi smo mi maske i svi smo mi zakrinkani i svaki čovjek ima s vremena na vrijeme potrebu da skine svoju masku na jedan tren, da se raskrinka, da progovori po crti svog intimnog raspoloženja...”

― Miroslav Krleža


“Svi su se složili kako mi se nešto poremetilo u mozgu i kako sa mnom ne stoji baš najbolje ni najnormalnije bit će da sam poludio, kad sam prestao misliti njihovom logikom.”

― Miroslav Krleža


“Svitalo je, kada je Filip stigao na kaptolski kolodvor. Dvadeset i tri godine nije ga zapravo bilo u ovom zakutku, a znao je još uvijek sve kako dolazi: i truli slinavi krovovi i jaka buka fratarskog tornja i siva, vjetrom isprana jednokatnica na dnu mračnog drvoreda.”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“Sami lopovi vrve svijetom, kao crvi u crvljivom mesu: sumnja velika i nepovjerenje na sve strane, a i dobro da je tako, jer je čovjek rođen kao lopov!”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“Krotiteljica zvjeradi u crvenoj galoniranoj husarskoj atili gladila je debelu pospanu zmijurinu pod crvenkastom ispruganom platnenom perinom i čula se kiša kako klizi po zelenkastom jedru menažerije a negdje je pjevao jedan limeni žlijeb.”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“Ljudi su izmislili tapete sagove parkete cijevi s ugrijanom vodom staklena vrata zlatne ribice kaktuse i čitave izloge knjiga po svojim stanovima koje nitko ne čita. Ljudi su nagomilali pod svojim krovovima kitajsku majoliku damastne stolnjake svilene čarape krzna i dragulje. Ljudi lakiraju svoje nokte kao perverzni istočnjaci kupaju se u mramornim kupaonicama voze se u ugrijanim kočijama piju gorke želučane likere ali pojma zapravo nemaju što je to životna stvarnost i kako bi trebalo živjeti”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“...misliti u slikama i opajati se mnogolikom izmjenljivošću slika.”

― Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz


“Znamo mi vrlo dobro kako izgleda pod tuđim repom, ali bez toga njuškanja ne možemo živjeti.”

― Miroslav Krleža

215
Kategorije: Razgovor
Developed by LELOO. All rights reserved.