Autor: admin
Datum objave: 10.06.2019
Share


XXX. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2019 Kromìøíž – Olomouc – Strážnice – Hodonín 26.4. – 31. 8. / April 26 – August 31

Mia Elezovic / Croatia / - klavír / piano

XXX. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2019

Kromìøíž – Olomouc – Strážnice – Hodonín

26.4. – 31. 8. / April 26 – August 3125/6   Úterý/Tuesday

Kolokvium Duchovní proudy v souèasném umìní – Umìní a spoleènost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society

Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž  10.00


Mia Elezovic / Croatia / - klavír / piano


Dubravko Detoni 12 Etudes

Nico Muhly  Three Etudes

William Bolcom  12 New Etudes


17.00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMÌØÍŽÚterý / Tuesday 25/6

Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society

10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

Mia Elezovic / Croatia / - klavír / piano

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ XXX. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2019

Kromìøíž – Olomouc – Strážnice – Hodonín

26.4. – 31. 8. / April 26 – August 31


Èlen asociací / Member of associations

European Conference of Promoters of New Music

EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe Brussels

Držitel Ceny Èeské hudební rady

Holder of the Prize of Czech Music Council

INTERNATIONAL FESTIVAL OF CONTEMPORARY ARTS WITH SPIRITUAL ORIENTATION

The festival is organized by the Artistic Initiative under the auspices of Mons. Jan Graubner, Archbishop of Olomouc, Metropolitan of Moravia, Ministry of Culture of the Czech Republic, Ministry of Education, Youth and Sports of Culture of the Czech Republic, under the auspices of the Czech Commission for UNESCO, with attendance of the Town Office Kroměříž, Regional Office in Zlin, Union of Fine Artists of the Czech Republic, Association Q Brno, The National Institute for

the Protection and Conservation of Monuments and Sites Kroměříž, Priory and with co-operation of Kroměříž Region Museum, School of Arts Kojetin, School of Arts of F.X.Richter Holešov, Czech Radio, European Conference of Promoters of New Music, EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe-Brussels,the Czech Embassy in Dublin, the California State University Emeritus and Retired Faculty Association, Maskfest Festival San Marino, Foundation OSA, Society for Spiritual Music in Prague, Czech Museum of Music in Prague, with financial support by the Ministry of Culture of Czech Republic, Foundation of Czech Music Fund, Foundation of Gideon Klein, Foundation of K.Pexidr, and Foundation OSA in Prague, Town Kroměříž and District Office in Zlín.Nedìle / Sunday

9/6

Brno Contemporary Orchestra / CZ / - opening concert

Pavel Šnajdr / CZ /  -  dirigent

Milan Paĺa / SK / - housle / violin

Eliška Honková / CZ /  - flétna / flute

19.00 – Dóm sv. Václava / Cathedral St. Vaclav OLOMOUC


Nedìle / Sunday

23/6

Støeda / Wednesday

19/6

Festivalový koncert pro studenty středních škol

10.00 - Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ

Pátek / Friday

21/6

Tommy Barr / Ireland / - výstava / exhibition

16.30 – Arcibiskupský zámek / Chateau KROMĚŘÍŽ

Martina Macko / CZ / - soprán / soprano

Aleš Janeček / CZ / - clarinet / clarinet

Pavel Březík / CZ / - viola / viola

Martina Mergentalová / CZ / - klavír / piano

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Kvarteto Bohuslava Martinů /CZ/

20.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ  VIA ARTIS

VIA ARTIS

Elena Tereshchenko / Russia /  - soprano

Valerio Barbieri / Italy /  - saxophones

Cristina Roffi / Italy /  - saxophone

Massimiliano Messieri / San Marino / - live electronics

Mascagni Saxophone Ensemble / Italy /

Pondìlí / Monday

24/6

Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society

10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

Márton Barabás / Hungary /  - výstava / exhibition

14.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

Violeta Dinescu / Germany  / - autorský profil / authors profile

Sorin Petrescu / Romania / - klavír / piano

Doru Roman / Romania / - bicí / percussion

Lájos Huszár / Hungary /  - autorský profil / authors profile

15.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Parnas Quintet Brno / CZ /

17.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

www.effe.eu  www.ecpnm.com  www.gaudeamus.nl   www.iscm.org  www.musicalamerica.com  www.unesco-ic.cz

17.00 – Sala Terrena zámku / Sala Terrena of the Chateau KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno / CZ /  - choir

Štěpán Filípek / CZ / - violoncello

20.00 - chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

Sobota/ Saturday

22/6

Q Association / CZ /  - výstava k 50. výročí založení

QUID TEMPUS? QUI LOCUS? JAKÝ ČAS? JAKÉ MÍSTO?

Exhibition to commemorate 50th anniversary / 22.6. – 25.7. 2019 /

Ensemble Marijan / CZ / ISHA trio / CZ /

14.00 – Galerie Orlovna / Gallery Orlovna KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Q Association / CZ / QUID TEMPUS? QUI LOCUS?

16.00 – Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMĚŘÍŽ  VIA ARTIS

Petr Vaculovič / CZ / - Pašije podle evangelia Lukášova

17.00 – Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMĚŘ

Martina Mergentalová / CZ / - klavír / piano

Hana Blahová / CZ / - housle / violin

20.00 - Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ  VIA ARTIS

Kroměřížské ateliéry / Art Studios Kroměříž

Výstava pro Dublin / exhibition for Dublin

Ivana Loudová / CZ / - Ztracený Orfeus / Lost Orpheus

10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Irena a Vojtěch Havlovi / CZ /

17.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Konvergence / CZ /

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚ Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society

10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

Úterý / Tuesday

25/6

Mia Elezovic / Croatia / - klavír / piano

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ  VIA ARTIS

SOLARIS 3 / CZ /  - klavírní trio / piano trio

Katelyn Bouska / USA / - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ  VIA ARTIS

Støeda / Wednesday

26/6

Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society

10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

Giamila Berré / Italy / - varhany / organ

17.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice - KROMĚŘÍŽ

Romana Feiferlíková / CZ / - alt / alto

Věra Müllerová / CZ / - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Ètvrtek / Thursday

27/6

TRIO APERTO / CZ /

17.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Stela Maris Sirben / France / - soprán / soprano

Martin Vojtíšek / CZ / - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Pátek / Friday

28/6

Chiaki Yamazaki / Japan /  - housle / violin

Reisai / Japan /  - kaligrafie / calligraphy

Nao Higano / Japan /  - soprán / soprano

Akiko Niino – Osedo / Japan /  - klavír / piano

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Arne Linka / CZ / - autorský koncert / author concert

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS ŘÍŽ  VIA ARTIS

Sobota / Saturday

29/6

Kroměřížské ateliéry / Art Studios Kroměříž

Výstava pro Dublin / exhibition for Dublin

Ivana Loudová / CZ / - Ztracený Orfeus / Lost Orpheus

10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Irena a Vojtěch Havlovi / CZ /

17.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Konvergence / CZ /

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ 

Kroměřížské ateliéry / Art Studios Kroměříž

Výstava pro Dublin / exhibition for Dublin

Ivana Loudová / CZ / - Ztracený Orfeus / Lost Orpheus

10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Irena a Vojtěch Havlovi / CZ /

17.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ VIA ARTIS

Konvergence / CZ /

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ 

Nedìle / Sunday

30/6

Orchestra d´archi Pardubice / CZ /

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ  VIA ARTIS

Karel Martínek / CZ /  - varhanní recitál / organ recital

20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

Nedìle / Sunday

30/6

Pondìlí / Monday

1/7

Lorenzo Meo / Switzerland /  - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ  VIA ARTIS

Sobota / Saturday

31/8

ABC SOUDOBÉ HUDBY

10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ

275
Kategorije: Glazba
Developed by LELOO. All rights reserved.