Autor: admin
Datum objave: 03.04.2017
Share


ZBIRKA NARODNE MEDICINE KAO OKOSNICA IZLOŽBENOG POSTAVA PRVOGA HRVATSKOG MUZEJA MEDICINE

U srijedu, 12. travnja s početkom u 19 sati u X. dvorani Strossmayerove galerije starih majstora, 2. kat palače HAZU

U srijedu, 12. travnja s početkom u 19 sati u X. dvorani Strossmayerove galerije starih majstora, 2. kat palače HAZU, održat će se otvorenje izložbe MUZEJSKI VREMEPLOV - ZBIRKA NARODNE MEDICINE KAO OKOSNICA IZLOŽBENOG POSTAVA PRVOGA HRVATSKOG MUZEJA MEDICINE.

12.04.2017 - 31.05.2017

Hrvatski muzej medicine i farmacijeStrossmayerova galerija starih majstora (Zrinski trg 11, Zagreb)

Izložbu organizira Hrvatski muzej medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a otvorit će ju predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić uz prigodne riječi voditelja Muzeja akademika Marka Pećine i upraviteljice Silvije Brkić Midžić.

Izložba ostaje otvorena do 31. svibnja 2017

Hrvatski muzej medicine i farmacije

http://info.hazu.hr/hr/o-akademiji/jedinice/hmmf/

Hrvatski muzej medicine i farmacije osnovan je s ciljem prikupljanja, čuvanja, stručne obrade i prezentiranja hrvatske medicinske i farmaceutske baštine, a počeo je s radom od ožujka 2015. godine. Inicijalni fundus Muzeja čini Zbirka za povijest medicine i farmacije Odsjeka za povijest medicinskih znanosti. Zbirka je najvećim dijelom formirana donacijama, a uključuje oko 2000 raznovrsnih predmeta, oko 6000 knjiga, 50 kutija fotografija i mnoge ostavštine (primjerice, ostavština Farmaceutskoga društva Hrvatske uključuje zbirke mag. pharm. H. Brodjovina, prof. dr. J. Domca, obitelji Eugena Viktora Fellera i dr.; medicinske ostavštine uključuju donacije obitelji Dürrigl, Durst, Dogan, Špišić, Florschütz itd.).

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti namijenila je za Muzej prostor površine oko 300 m³ u prizemlju zgrade Gundulićeva 24 te su započete pripreme za projekt adaptacije i prenamjene prostora za muzejsku djelatnost.

Djelatnost Muzeja usklađena je s temeljnim zadatcima i programom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, posebice Odsjeka za povijest medicinskih znanosti. Misija Muzeja je dokumentiranje i promoviranje hrvatskih biomedicinskih znanosti i prakse u nacionalnom, europskom i svjetskom kontekstu, na osnovi materijalne i nematerijalne baštine, a u suradnji s hrvatskim medicinskim i farmaceutskim ustanovama i tvrtkama. Po svome poslanju Hrvatski muzej medicine i farmacije jedinstven je u Hrvatskoj jer je do sada naša medicinska i farmaceutska baština bila prezentirana tek fragmentarno ili u okviru povremenih izložbi.

Stalni postav u budućem prostoru Muzeja kao i povremene izložbe bit će namijenjeni najširoj publici, od stručne i znanstvene zajednice, učenika i studenata do građanstva svih dobnih skupina.

Hrvatski muzej medicine i farmacije otvoren u “HAZU”

http://dalje.com/2016/11/hrvatski-muzej-medicine-farmacije-otvoren-hazu/

Prva izložba Hrvatskog muzeja medicine i farmacije

http://www.wish.hr/2016/11/prva-izlozba-hrvatskog-muzeja-medicine-i-farmacije/

Hrvatski muzej medicine i farmacije prvi je muzej znanosti u sastavu Akademije, a osnovan je 2014. godine s ciljem prikupljanja, čuvanja, dokumentiranja i prezentacije hrvatske medicinske i farmaceutske baštine. Inicijalni muzejski fundus čini zbirka Odsjeka za medicinske znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU, koja je stvarana od tridesetih godina prošlog stoljeća do danas zalaganjem generacija profesionalaca i entuzijasta na području povijesti medicine i farmacije. Stručni i znanstvenoistraživački rad Muzeja temelji se na suradnji s Odsjekom za povijest medicinskih znanosti. U cilju razvoja muzejske djelatnosti i upotpunjavanja muzejskog fundusa uspostavljena je suradnja s hrvatskim medicinskim i farmaceutskim ustanovama, tvrtkama i društvima. Iz takve razvojne strategije Hrvatskog muzeja medicine i farmacije potekla je i ideja o izložbi Kaštel na vrhuncu : oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih koja je realizirana u suradnji s Plivom (nasljednicom Kaštela). Budući da Hrvatski muzej medicine i farmacije još nema vlastiti izložbeni prostor, izložba je organizirana u Knjižnici Akademije.

Na ovoj studijskoj izložbi predstavlja se građa iz fundusa Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU te dio građe iz ostavštine Pavla Gavranića koja se čuva u Kabinetu grafike HAZU: 59 različitih reklamnih razglednica, 24 primjerka ambalaže lijekova, skice i predlošci za reklame, prospekti, liječnički dnevnici, kao i stručni časopisi i arhivska građa iz Odsjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU.

Riječ je o vrijednoj građi koja do sada nije bila prezentirana javnosti, a za povijest hrvatske farmacije važna je kao svjedočanstvo o visokoj razini promotivnih aktivnosti jedne od prvih hrvatskih tvornica lijekova – tvornice „Kaštel“, koja je kasnije preimenovana u „Plivu“. Predstavljeno je njihovo oglašavanje u stručnim časopisima, ambalaža lijekova, produkcija promidžbenih rokovnika za liječnike te serija reklamnih razglednica, prospekata i skica za reklame koje je za „Kaštel“ grafički oblikovao istaknuti hrvatski dizajner Pavao Gavranić

Tvornica „Kaštel“ osnovana je u Karlovcu 1921. godine. Prvi predsjednik odbora Dioničarskog društva „Kaštel“ bio je prof. dr. Gustav Janeček, koji je u suradnji s dr. Eugenom Ladanyjem pokrenuo proizvodnju farmaceutskih preparata i galenskih pripravaka, čime su utrli put suvremenoj proizvodnji lijekova na ovim prostorima. Tim entuzijasta vođen vrijednostima i strašću prema znanosti ubrzo je nakon osnutka tvrtke „Kaštel“ počeo s istraživanjem i razvojem novih lijekova. Godine 1928. proizvodnja seli na današnju lokaciju u Zagrebu, gdje se zapošljava oko 60 djelatnika i 25 činovnika, od kojih 10 akademski obrazovanih. Organizirani istraživački rad počeo je 1936., u suradnji s profesorom Vladimirom Prelogom sa Zagrebačkog sveučilišta, kasnijim dobitnikom Nobelove nagrade za kemiju.

Već 1936. „Kaštel“ je na tržište plasirao sulfanilamid, aktivnu ljekovitu supstanciju bakteriostatskog djelovanja, pod imenom Streptazol, koji je patentno zaštitio. „Kaštel“ postaje jedan od prvih proizvođača sulfonamida u svijetu. Tijekom 1939. osnovana je državna ustanova Plibah (Proizvodnja lijekova banovine Hrvatske), a taj je naziv 23. lipnja 1941. izmijenjen u Državni zavod za proizvodnju lijekova Pliva (proizvodnja lijekova i vakcina). U kolovozu 1945. godine tvornica „Kaštel“ je pripojena Državnom zavodu za proizvodnju lijekova „Pliva“ – naziv pod kojim posluje od 1945. do danas.

Tijekom svog razvoja Pliva je postigla veličanstvene rezultate, ne samo u proizvodnji i plasiranju svojih rezultata, već i u prepoznatljivosti svojih proizvoda i imidža općenito. Premda su kronike o Plivinoj povijesti vođene u kontinuitetu, u njima je začuđujuće malo pozornosti bilo posvećeno razvoju i procesima oblikovanja Plivinog oglašivačkog materijala i predmeta, poruka i kampanja. Stoga promidžbeni materijal proizvoda rane zagrebačke faze Kaštelove proizvodnje pohranjen u Hrvatskom muzeju medicine i farmacije HAZU može poslužiti kao svjedočanstvo ranog entuzijazma i početnih proizvodnih uspjeha „Kaštela“ na tržištu, ali i ulaganja u njihovu vizualnu prezentaciju široj javnosti. Ovi su promidžbeni materijali važan indikator početka dizajna i promidžbe i čine dragocjeno polazište u poznavanju cjelokupnosti Plivine i nacionalne industrijske baštine.

Izložba je organizirana u suradnji s Plivom kao sponzorom u povodu 95. obljetnice njenoga kontinuiranog rada.

Katalog izložbe opsega 72 stranice sadrži opširan uvodni tekst, bibliografske bilješke, popis literature, sažetak na engleskom jeziku i ekstenzivne kataloške jedinice. Bogato je opremljen kolor fotografijama svih 100 muzejskih eksponata i reprodukcijama popratne građe

Prvo izložbeno predstavljanje Hrvatskog muzeja medicine i farmacije također ima za cilj upoznati hrvatsku javnost sa svojim potencijalom te senzibilizirati zainteresirane pojedince, ustanove i tvrtke da se uključe i podupru projekt uređenja prostora za Muzej i njegov stalni postav.

Izložba ostaje otvorena do 31. 1. 2017., a radno vrijeme Knjižnice HAZU je radnim danom od 9 do 15 sati.

Uz dopuštenje: Hrvatski muzej medicine i farmacije (sve fotografije)

255
Kategorije: Vizualne umjetnosti
Developed by LELOO. All rights reserved.