Autor: dr.sc.Ana Ištaković
Datum objave: 17.02.2018
Share


Znanstvenik i klinički pragmatik

Prof. dr. sc. Damir Buković

član Hrvatskog komunikološkog društva, ginekolog, onkolog, kirurg, znanstveni istraživač, medicinsko-klinički praktičar, medicinski komunikolog

Stručnjak koji je postigao svjetski individualni rekord s uspješno obavljenih 514 radikalnih operacija stidnice (vulvectomia radicalis) i cjelovito obostrano odstranjenje preponskih limfnih čvorova stidnice (limphadenectomia ingvino-femoralis bilateralis radicalis) uspješnih glede vraćanja pacijentica u život bez ijednog letalnog ishoda. Mnogi su skloni vjerovati da to zaslužuje podatak za Guinissovu knjigu i nedvojbeno za najviše međunarodno znanstveno priznanje.

Član HKD-a, Prof.dr.sc.Damir Buković je čovjek svestranog znanja, visokog stupnja odgovornosti, kritičnosti i odlučnosti. Uz nevjerojatan talent i predispoziciju za medicinske znanosti,svoje znanje je primijenio na istraživanja koja pridonose pronalaženju novih načina liječenja.

Čitajući njegove radove, doznajemo da je već u njegovom radnom početku postojala nakana brige o očuvanja zdravlja i izbjegavanja smrti kod pacijenata koju je kao liječnik pokušavao izbjeći. Bukovićeva  misao-vodilja je produljenje života pacijentima koje toliko puno znači oboljelima od zloćudnih bolesti. Njegova metoda liječenja ima svoje etape pristupa i postupnost s uspjehom na kraju, o čemu govore statistike kirurških zahvata "nulte smrtnosti"

Iz znanstvenikova životopisa, koji je iz različitih izvora dostupan javnosti znamo da je rođen 2.srpnja 1944. u Zagrebu gdje je završio osnovnoškolsko i srednjoškolsko gimnazijsko obrazovanje. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je s prosječnom ocjenom 4.5 na kojem je 1974. godine i magistrirao, a doktorirao je 1978.

Među podacima o tijeku školovanja nalazi se i činjenica da je još kao student 4. godine Medicinskog fakulteta u Zagrebu bio demonstratorom, a kasnije i asistentom akademkinje Jelene Krmpotić

Nemanić, u programu Anatomskog instituta Medicinskog fakulteta, gdje je radio brojne sekcije na području koje je proučavao, istraživao i eksperimentirao što i pod kojim uvjetima može biti, te se pripremao za svoju kiruršku struku. I čim je došao u operacijsku salu, on je imao viziju kako, što, koliko i kada se može učiniti. A to veliko iskustvo ga je vodilo najvišim rezultatima i osobitoj spoznaji da je najbolji kirurg onaj koji je izvedbeno precizan i uspješan u temeljnoj sanaciji, a još je bolji onaj kirurg koji pouzdano zna kada ne treba operirati.

Zato, krenimo tragom stvaralačkog razdoblja istaknutog zagrebačkog znanstvenika i kliničkog pragmatika Profesora Bukovića, čiji su dani i tjedni provedeni u bolnici kroz četiri desetljeća radnog vijeka donijeli obilato iskustvo i rezultate koji su iznenađivali i samog znanstvenika.

U godinama njegovog stvaralaštva, nizala su se domaća i međunarodna predavanja kao i pisana poglavlja znanstveno-istraživačkih radova kojih je više od 130 u istaknutim domaćim i međunarodnim časopisima. Plodonosan rad sveučilišnog Profesora Bukovića kojeg su studenti i pacijenti izuzetno cijenili potvrđuje i podatak s više od 400 znanstvenih citata.

Na XIX. međunarodnom znanstvenom skupu "Društvo i tehnologija 2012-Dr. Juraj Plenković" ugledni Profesor je govorio o "Liječenju ozonom u medicini" osobito u ginekologiji i opstetriciji, dok je na jubilarnom XX. Međunarodnom znanstvenom skupu "Društvo i tehnologija 2013 - Dr. Juraj Plenković" pažnju usmjerio "duljem životu i uz razvitak zloćudne bolesti".

Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, vrijedno je spomenuti listu s više od 176 priznanja, od kojih navodim neke: 38. mjesto među 50 vodećih svjetskih ginekologa, Orden međunarodne zasluge (2008), 2000 izvanrednih intelektualaca 21.stoljeća  u  polju  ginekologije  i  opstetricije (2008)IBC, Legija časti za značajan doprinos u

humanosti i osobnim dostignućima (2009), Da Vinciev dijamant za inspiracijska dostignuća (2009) IBC, Nagrada za životno djelo u medicini (2009) IBC, Prihvaćanje u američku kuću slavnih (2009) ABI, Međunarodna Hipokratova nagrada za dostignuća u medicini (2009) IBC, Međunarodni orden za zasluge (2009) IBC, Poziv u skupinu "Prvi i najvažniji" (2010) IBC, Međunarodna nagrada za mir (2008) ABI, Potpredsjednik odbora Svjetskog kongresa umjetnosti, znanosti i kumunikacija (2013) IBC.

Profesor Buković je svrstan u knjigu 2000 istaknutih intelektualaca 21. stoljeća u kojoj se bilježi kako je objavio više od 200 medicinskih članaka u vodećim europskim i svjetskim glasilima. Istaknuti hrvatski znanstvenik, analitički istraživač, kliničar i kreator novih metoda uspješnog liječenja u složenom medicinskom području ginekološke onkologije i onkološke kirurgije, dao je svoj utjecajni obol stručnoj medicinskoj literaturi svojom dvotomnom knjigom: "Cjeloviti znanstveni pristup genetici zloćudnih novotvorina poglavito organa spolnoga sustava žena"

Osobitost metode kirurškoga promišljanja i konkretnih zahvata, Prof.dr.sc.Bukovića, polučila je najviši postotak održivosti života pacijentica u području ginekološke onkologije, pa je rezultat kirurškoga djelovanja Prof. dr. sc. Bukovića znatno iznad svjetskih prosjeka u kakvoći i postotku spašenih života, što je pridonijelo većoj specifičnoj težini i autoritetu Klinike za ženske bolesti i porode, Petrova, KBC Zagreb, kao Referalnog centra ovoga dijela Europe.  A to znači da se iz masiva ostvarenih znanja i iskustava, traži uvijek nova moguća kombinacija kao optimalna za svaku novu pacijenticu. U tom smislu je Profesorov život vrsta misije u medicinskom području, kojemu se svakom česticom ugradio i poklonio. Dodajmo, da je Profesor Buković cijeli radni, tvorački medicinski vijek ostvario, razinom svjetskoga stručnjaka, u Klinici koju je bio utemeljio, njegovao i razvijao Profesor dr.sc. Franjo Durst, koji je nakon završene medicine u Grazu, 1899. došao u Zagreb, preuzeo 1905. Čelništvo Zagrebačkoga zemaljskoga rodilišta u Petrovoj, transformirao ga, nakon I. svjetskog rata, u Ginekološku kliniku, 1921. kojom je suvereno ravnao,do 1952.

Kao utemeljitelj i dobri duh Klinike, Profesor Durst bi bio istinski ponosan duhom, stavom, rezultatima, postignućima i autoritetom

Profesora Bukovića, kao svojeg dostojnog nasljednika u toj slavnoj zagrebačkoj i hrvatskoj Ginekološkoj klinici.

dr.sc. Ana Ištaković

Hrvatsko komunikološko društvo

INFORMATOLOGIA, Vol.46 No.2

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=8639

INFORMATOLOGIA, Vol.46 No.2 Lipanj 2013.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=156733

Zeolit

Zeoliti su rijetki prirodni minerali vulkanskog podrijetla, nastali iz četiri elementa: zemlje, vatre, vode i zraka. Produkt su više milenijskog kemijskog procesa i prirodne reakcije između kondenzata vulkanskih para i oceanske vode u specifičnim geološkim uvjetima.

Poznate su brojne podvrste zeolita, koje se zbog karakterističnih svojstava snažne ionske razmjene koriste u različite svrhe u znanosti, industriji, poljoprivredi, graditeljstvu. Podvrsta zeolita koji se zove klinoptilolit i koji ima kristalnu molekularnu strukturu tradicionalno se koristio kao prirodni lijek u humanoj medicini.

Zeolit klinoptilolit ima strukturu kaveza sa snažnim negativnim nabojem, koja privlači i adsorbira teške metale, opasne kancerogene toksine, organske otrove i druge štetne supstance. Početak suvremene medicinske primjene zeolita klinoptilolita bazirao se na njegovim iznimnim biofizikalnim svojstvima i svojstvu ionske izmjene, koji omogućuju istovremeni proces remineralizacije organizma i učinkovitu prirodnu detoksikaciju.

Za suvremenu medicinsku upotrebu zeolit klinoptilolit podliježe procesu jedinstvene tribomehaničke mikronizacije i aktivacije u kojem se multipliciraju njegova ljekovita svojstva.

Zeolit je 100% prirodni mineral kojeg ljudski organizam prepoznaje kao vlastitu supstancu. Apsolutno je siguran i netoksičan, nema letalnu ni toksičnu dozu, nema neželjenih kontraindikacija, nuspojava ili interakcija s drugim farmakološkim ili fitofarmakološkim supstancama. Zeolit ne stvara ovisnost, ne taloži se u organima, u cijelosti se eliminira iz tijela.

Nastanak zeolita

Zeoliti su minerali čije je nastajanje započelo prije 100 milijuna godina, kada su iz mora izranjali vulkani, dijeleći pritom kontinente, stvarajući planine i formirajući današnji izgled planeta Zemlje. Prilikom erupcija vulkana, tekuća lava i gusti pepeo, u kontaktu s morskom vodom, formirali su stvrdnutu alumosilikatnu lavu, iz koje se, tisuće godina kasnije počeo formirati zeolit. Varijacije temperature, geografskih lokacija i drugih uvjeta imali su utjecaj na milenijske kemijske reakcije između vulkanskog pepela, lave, vode i zraka, što je uvjetovalo brojne razlike u karakteristikama i sastavu različitih vrsta zeolita.

Karakteristike

Prirodnih zeolita ima oko 276 vrsta, a s obzirom na morfološku građu javljaju se u tri osnovna oblika: vlaknasti, lisnati i kristalni. Za humanu upotrebu podoban je zeolit klinoptilolit koji ima kristalnumolekularnu građu.

Zeoliti su stijenski, mikroporozni silikatni minerali, po sastavu alumosilikati, koji pretežno sadrže jedno ili dvovalentne katione: Na, K, Ca. Kao hidratizirani prirodni kristali dobro definirane strukture sadrže AlO4 i SiO2 tetraedre vezane zajedničkim atomima kisika. Silikatne aluminijske molekule nekadašnjeg vulkanskog pepela formirale su čvrste trodimenzionalne strukture, poput pčelinjeg saća, koje su iznimno važne za objašnjenje ljekovitih svojstava zeolita klinoptilolita.

Tijekom milenija formativnog razdoblja, a zbog potrebe da se uspostavi neutralnost ionskih naboja, u zeolitu se prirodno odvijaoproces harmonizacije. U tom je procesu zeolit, kao mineral negativnog naboja, privlačio pozitivne minerale poput kalcija, sode, magnezija, željeza, te druge hranjive pozitivno nabijene supstance. Posebno su značajni esencijalni kationi, nužni za zdravu metabolitičku funkciju. Na staničnoj razini esencijalni kationi iz zeolita klinoptilolita lako zamijene mjesta s jače pozitivno nabijenim supstancama teških metala, toksina i s drugim hlapivim organskim spojevima. Na taj način se organizam obogaćuje potrebnim mineralima i istovremeno se čisti od teških metala, organskih otrova i drugih nepoželjnih supstanci.

Aktivirani zeolit

Zeolit klinoptilolit koji se koristi za medicinsku upotrebu podliježe specifičnoj sofisticiranoj nanotehnološkoj metodi tribomehaničke mikronizacije i aktivacije, koja omogućava da se poznati mehanizmi i kapacitet njegovog ljekovitog djelovanja višestruko multipliciraju.

Proces mikronizacije i aktivacije zeolita klinoptilolita ne izaziva promjene u njegovom kemijskom sastavu, nego se mijenjaju određena fizikalno-kemijska svojstva: povećava se elektrostatski naboj, kapacitet ionske izmjene, specifična aktivna površina i kapacitet apsorpcije tekućine, a iz unutrašnjosti kristalne strukture oslobađa se voda. Kristalna kugla tijekom postupka aktivacije dobiva površinska napuknuća, pa postaje aktivna i u svom unutrašnjem sloju.

Jedan gram mikroniziranog zeolita klinoptilolita ima površinu od 50.000 m2 i protkan je vrlo dugačkim mikrokanalima koji predstavljaju moćne terapeutske mikrofiltere.

Razvoj medicinske znanosti 21-og stoljeća uvelike je određen razvojem nanotehnologlja, pa istraživanja aktiviranog zeolita klinoptilolita postaju su sve aktualnija i intenzivnija, jer zadiru u područje nanomedicine.

Znanstveno istraživana molekularna svojstva aktiviranog zeolita:

• adsorpcija, molekularno sito

• izmjena kationa, remineralizacija, detoksikacija

• dehidracija i rehidracija

• kataliza

• "brod u boci", sinergijska svojstva, izvrstan transporter ljekovitih supstanci na staničnu razinu

• biološka reaktivnost

• utjecaj elektromagnetskog polja zeolitne otopine na bioelektrični potencijal stanice

Tradicionalna upotreba

Brojne tradicionalne kulture su tisućljećima koristile zeolit umedicinske svrhe zbog njegove blagotvornosti i učinkovitosti. U Azijise koristio za unapređenje zdravlja i za liječenje različitihzdravstvenih problema, a misterij njegove ljekovitosti se prenosio iz generacije u generaciju pod nazivom "alkemijski božji dar". Zeolit je poznat i tradicionalnoj arjuvedskoj medicini, a srednjovjekovni ratnici su ga koristili za cijeljenje ratnih rana.

Bazični koncept liječenja polazi od svojstva da, odstranjujući iz tijela štetne, toksične ili kancerogene supstance, zeolit unapređuje funkcije imunološkog sustava, alkalizira tijelo, neutralizira slobodne radikale, te na taj način otklanja blokade koje kompromitiraju vitalnu životnu snagu. Kad se vitalna životna snaga oslobodi i aktivira, tijelo samo po sebi ima prirodnu sposobnost da liječi iublažava kronične bolesti. Zeolit potvrđuje teoriju da se sve bolesti mogu izliječiti prirodnim supstancama, da priroda ima lij

Princip djelovanja

Zeolit je jedan od rijetkih minerala u prirodi koji ima negativni ionski naboj. To omogućava da zeolitni kristal djeluje kao "kavez" koji zahvaća supstance pozitivnog naboja i njihove dijelove i izolira ih od biokemijskih procesa u organizmu. Zeolit ima rijetku sposobnost visoke adsorpcije, odnosno ionske izmjene pozitivno nabijenih supstanci iz okruženja, a da pritom ne izgubi i ne uništi vlastitu strukturu.

Nano čestice aktiviranog zeolita klinoptilolita donose na staničnu razinu hranjive sastojke i katione esencijalnih minerala koji su se kumulirali u mrežnim kavezima u formativnom razdoblju, a odnose ostatne produkte metabolizma, otpuštaju slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšavaju membranski potencijal stanice i njegovu nepropusnost za štetne agense, te reguliraju acidobaznl status.

Princip ionske razmjene omogućava da zeolit iz organizma selektivno eliminira živu, arsen, kadmij, olovo, aluminij, nikal, ali i brojne kancerogene i virusne supstance, različite slobodne radikale i druge toksične i opasne supstance, uključujući pesticide, herbicide, aflatoksine, nitrozamine, amonijak, mikotoksine, laktate, radioaktivne čestice, UV zračenja, nusprodukte uzimanja lijekova, kontracepcijskih tableta, kemoterapije, radioterapije, droga,alkohola, cigareta, te raznih oksidanata, komponenti virusa,alergena i ostalih štetnih supstanci, koji su svi pozitivnog ionskog naboja.

Toksične supstance koje zeolit uvlači unutar svojih kaveza, odstranjuju se iz tijela putem normalnog eliminacijskog procesa, dok esencijalni kationi i druge hranjive supstance, koji su prvobitno istisnuti iz zeolitnih kaveza, remineraliziraju i hrane organizam i nastavljaju pozitivno djelovati u tijelu.

Znanstvenici iz područja kvantne medicine navode da zeolit u vodenoj otopini stvara elektromagnetsko polje koje djeluje na bioelektrični potencijal stanice. Pod utjecajem pojačanog bioelektričnog potencijala, stanica obavlja svoje funkcije povećanom snagom i vitalitetom, što doprinosi sposobnosti samo izlječenja organizma. Za razliku od biofizikalnog djelovanja zeolita koje se u organizmu odvija tokom 4 – 5 sati nakon uzimanja, elektromagnetsko polje vodene otopine zeolita je aktivno samo dva sata. Toksikološke studije su dokazale da ljudski organizam prepoznaje zeolit kao vlastitu supstancu koja se ne taloži u organima, nego se u cijelosti eliminira iz organizma.

Područja djelovanja

Koncem prošlog stoljeća, u svijetu medicine i farmakologije bilo je mnogo rasprava i dilema u vezi medicinskih aplikacija zeolita. Dok su se neki skeptično odnosili prema zeolitu, znanstvenici su iz godine u godinu objavljivali nove dokaze o njegovim ljekovitim svojstvima. Konačno su prevagnuli znanstveni i klinički dokazi.

Danas se zeolit kao obavezan kolegij istražuje na svim sveučilištima molekularne biologije ali i drugim fakultetima u svijetu i kod nas. Ove, 2010 godine, se održava 18. po redu Internacionalni Kongres o zeolitima, koji posebno razmatra i njegove medicinske aplikacije. Američka FDA je zeolit svrstala u skupinu GRAS (generalno prepoznatu kao sigurnu), a proizvodi PANACEO na bazi aktiviranog zeolita u EU i u Hrvatskoj danas imaju status medicinskih proizvoda.

NATO koristi zeolit u dermatologiji i za zaustavljanje hemoralnih krvarenja, te intenzivira vlastita znanstvena istraživanja na području oralne primjene.

Objavljeno je više stotina znanstvenih studija o medicinskim aplikacijama zeolita. Zadnjih nekoliko godina gotovo da ne postoji znanstveni institut, sveučilište ili klinika u svijetu na kojima se ne provode nova istraživanja o medicinskoj upotrebi zeolita.

Ruska Medicinska Akademija je objavila oko 70 kliničkih studija o efektima primjene zeolita (komercijalni naziv "litovit") kod različitih zdravstvenih problema. Ove kliničke studije daju novo svjetlo na medicinska svojstva zeolita te podupiru dosadašnje znanstvene teze, kliničke opservacije i anegdotalna iskustva o mogućim doprinosima zeolita kao prirodne suportivne medicinske terapije širokog spektra učinkovitosti.

Znanstveno istraživane medicinske aplikacije zeolita:

• antibakterijski efekti

• antifugalni efekti - kandidaza

• antioksidativna svojstva

• antitumorski, antikancerogeni i antimetastatski efekti

• antiviralni efekti - herpes, hepatitis, gripa, HPV, adenovirusi, enterovirusi

• autizam - efekti detoksikacije teških metala

• dermatološka primjena, cijeljenje rana

• detoksikacija teških metala, pesticida, herbicida, aflatoksina, nitrozamina, amonijaka, mikotoksina, laktata, radioaktivnih čestica, UV zračenja, alkohola, cigareta, adsorbens kancerogenih supstanci, kiselina, glukoze, virusnih supstanci, alergena i dr

• dijabetes melitus (tip II)

• imunomodulacijska i imunostimulativna svojstva

• kardiovaskularna oboljenja

• kemoterapija i radioterapija, adjuvans i roborans kod kemoterapije i radioterapije i kod kroničnih, teških i iscrpljujućih bolesti

• kosti - cijeljenje kostiju, okoštavanje

• kožne bolesti

• opekotine

• osteoporoza

• pH faktor - alkalno djelovanje, uspostavljanje optimalnog pH nivoa u organizmu

• probavne funkcije i unapređivanje nutricionističke apsorpcije

• stomatologija, paradentoza, bolesti usne šupljine

Klinički istraživane medicinske aplikacije zeolita:

• alergije

• anemija

• antihipoksični efekt, nestašica kisika

• artritis, reumatoidni artritis

• ateroskleroza i utjecaj na trigliceride i kolesterol, masnoće, proteine i metabolizam minerala

• bronhijalna astma

• čir na želucu i dvanaestercu

• dermatovenerologija: psorijaza, ekcemi, vitiligo, skleroderma, atopijski dermatitis, lupus, alopecija, urticaria, candidaza, rosacea, vitiligo

• desenzibilizacijski efekti

• detoksikacija kod alkoholičara

• detoksikacija, a posebice detoksikacija teških metala

• endokrini sustav - optimalizacija endokrinog sustava

• enzimi - optimalizacija rada enzima

• fertilitet - unapređenje reproduktivne funkcije

• frakture i cijeljenja kosti

• ginekologija i porodiljstvo, upalne infekcije oral colpitis, gardnerellesis, chlamydia, ureaplasmosis

• HIV

• jetra, hepatitis kronični, bolesti jetre, hepato-zaštitni efekt • kardiovaskularna oboljenja

• metilji i paraziti - opistorhijaza, lamblijaza

• neuralgije i neurološka oboljenja

• osteoporoza

• pankreatitis kronični

• pedijatrija: alergodermia, neurodermitis, ekcemi, bronhijalna astma, hypothalamic sindrom

• probava - unapređenje biokemijskih reakcija crijeva

• regeneracija - stimulacija procesa regeneracije

• stres - otpor na stres

• trudnoća - prevencija tokom trudnoće

• tuberkuloza kostiju

• tuberkuloza pluća

• ulcerozni colitis

• upala potrbušnice – peritonitis

• zračenja, terapija radioaktivnim jodom

Zeolit u medicini

Aktivirani mikronizirani zeolit klinoptilolit se koristi kao najučinkovitiji prirodni detoksikator, te se uzima kao preventivna ali i kao suportivna medicinska terapije kod brojnih zdravstvenih tegoba i poremećaja. Na opravdanost primjene zeolita kao suportivne terapije upućuju brojna tradicionalna i suvremena anegdotalna iskustva, znanstveno utemeljena i evaluiran u stotinama dostupnih znanstvenih i kliničkih studija.

Detoksikacija

Zeolit kao mineral negativnog ionskog naboja, u organizmu djeluje biofizikalno, a ne kemijski ni farmakološki, te prirodno, učinkovito i selektivno detoksicira organizam od pozitivno nabijenih supstanci teških metala, radioaktivnih metala, herbicida, pesticida, nitrozamina, aflatoksina, radioaktivnih supstanci, UV zračenja, amonijaka, nikotina, alkohola, kod kemoterapije i radioterapije, kontracepcijskih tableta i dugotrajnog uzimanja lijekova, te drugih organskih i kemijskih otrova. U procesu detoksikacije zeolit iz organizma također eliminira: višak kiseline, te time radi alkalizaciju organizma i prevenira bolesti kiselog okruženja: kandidazu, giht, reumatoidni artritis, probavne tegobe i crijevne upale i dr; eliminira višak glukoze odnosno prevenira dijabetes melitus i komplikacijedijabetesa;adsorbira virusne komponente te sprječava replikaciju virusa: herpes, hepatitis, gripa; smanjuje oksidativni stres i otklanja njegove štetne implikacije na organizam u cjelini.

Zeolit na staničnu razinu otpušta hranjive sastojke i esencijalne minerale koji nastavljaju pozitivno djelovati u tijelu, te tako remineralizira i hrani organizam. Zeolit također otpušta slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšava membranski potencijal stanice i njegovu nepropusnost za štetne agense, te regulira acidobazni status.

Zašto detoksikacija

Zdrav organizam ima sposobnost učinkovitog otpuštanja i eliminacije toksina, čime se omogućava obnavljanje prirodne ravnoteže, energije i svih funkcija organizma, te zdravlje u cjelini. Za eliminaciju toksina zadužene su stanice jetre, bubrega, kože, debelog crijeva i pluća. Ako su te stanice previše opterećene i pod stresom, otežano je otpuštanje toksina i narušava se ravnoteža u organizmu.

Toksini su svi nepoželjni unosi u ljudski organizam koji dovode do neravnoteže prirodne energije unutar stanica ljudskog tijela, te uzrokuju pad imuniteta i vitalnosti. Toksini, odnosno slobodni radikali kao njihov suvremeni izraz, uzrokuju nepravilan rad organizma koji se u početku odražava kroz manje tegobe, kao što su podočnjaci, umor, pospanost, tromost, osjetljiva koža, menstrualne tegobe, alergije, a kasnije se manifestiraju kao veći problemi, npr depresija, prerano starenje te razne bolesti od viroza i upala, neplodnosti pa do kronične iscrpljenosti i kroničnih bolesti, te konačno do razvoja karcinoma i brojnih drugih teških imunološki ovisnih, cirkulacijskih, neurodegenerativnih i funkcionalnih poremećaja.

Toksini u organizam dolaze putem lijekova, cjepiva, kontracepcijskih tableta, štetnih unosa poput nikotina, alkohola, putem konzumiranja teške i nezdrave hrane koja sadrži mnogo pesticida i hormona, koja se sastoji od previše mesa, posebno mesa tovljene stoke, od previše bijelog šećera i ostalih rafiniranih namirnica. Toksini dolaze i iz okoline, jer živimo u zagađenom okolišu i udišemo zagađeni zrak. Moderno društvo danas izbacuje na tisuće raznih kemikalija u okoliš, od kojih su preko 90% potencijalno opasni za ljudsko zdravlje. Suvremeni gradski stanovnik živi u moru zagađenja. Mnoge toksine koji uzrokuju karcinom i opasni su za mozak i nervni sustav, čovjek najčešće već nosi u svom tijelu. Toksini se danas mogu naći čak i kod nerođene djece. Ti toksini mogu prije poroda, nakon poroda ili u fazi odrastanja, uzrokovati bolesti i oštećenja dječjeg organizma.

Način života također utječe na povećanu opasnost od toksina, npr pretjerana izloženost različitim modernim strojevima i aparatima u kući i na poslu te njihovim štetnim zračenjima, sintetskim materijalima i brojnim drugim neprirodnim i štetnim utjecajima. Ako se tome doda fizički i emocionalni stres, prebrzi ritam života i manjak kretanja i vježbi, postaje evidentno da je organizam suvremenog čovjeka preopterećen i potencijalno vrlo ugrožen.

Stoga medicina danas preporuča redovnu detoksikaciju organizma, najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće. Detoksikacija poboljšava i podržava prirodni obrambeni sistem, čisti krv, posebno jetru koja je najodgovorniji organ za eliminaciju toksina.

Teški metali

Teški metali kao živa, olovo, arsen, aluminij, bakar, nikal, mangan, kadmij, krom, molibden i drugi su potrebni organizmu kao elementi u tragovima, ali njihova povećana koncentracija u organizmu je nepoželjna i opasna. Akumulacija ovih toksina u masnim stanicama, kostima, žlijezdama s unutrašnjim lučenjem, mozgu, dlakama ili u centralnom nervnom sustavu, učestalo rezultira štetnim zdravstvenim posljedicama, a nerijetko teškim bolestima. Svjetska zdravstvena organizacija je izradila opsežne studije koje su razmatrale i ukazale na opasne efekte teških metala na zdravlje ljudi.

Živa je poznata kao teški kancerogeni metalni toksin koji izrazito oštećuje funkciju imunološkog sustava i stvara blokade u autonomnom nervnom sustavu. Suvremeni čovjek je izložen brojnim izvorima žive: elektrane i peći za spaljivanje smeća šalju u zrak mnogo žive; ribe u moru jezerima imaju povećani nivo žive; godinama su sve vakcine sadržavale živu, a mnoge je još sadrže. Usput, jedna studija pokazuje da svaka vakcina protiv gripe za 10% povećava rizik oboljenja od Alzheimera, jer te vakcine sadrže živu. Utvrđeno je također da je živin amalgam, kojeg sadrže zubne plombe, opasni kancerogeni izvor, jer se živine pare konstantno otpuštaju iz amalgamskih plombi, a onda se inhaliraju ili gutaju. U tijelu se konvertiraju u organsku formu poznatu pod nazivom živin metil. Živin metil može prijeći prirodne moždane barijere, što se dovodi u vezu s Alzheimerom, multiplom sklerozom, amyotrophic lateralnom sklerozom i autizmom. Ove visoko reaktivne supstance uzrokuju oštećenje arterija i ganglija. Američki znanstvenici su izvršili testiranja osoba koje su imale infekciju kandide i pokazalo se da je preko 80% testiranih osoba također imalo povećan nivo žive u tijelu.

Ljudi često ne znaju da su sustavno izloženi toksikaciji. Brojne kategorije industrijskih i poljoprivrednih radnika su za vrijeme rada izloženi različitim toksičnim kemikalijama, plinovima i supstancama. Tako je npr izloženost arsenu vrlo opasna za radnike u rafinerijama. Kod suvremenog uzgoja brojnih poljoprivrednih kultura, voća i povrća, danas se nažalost sve više koriste brojni herbicidi, pesticidi, insekticidi i druge supstance visoke toksičnosti. Opasni su i razni sprejevi za štavljenje kože, što rezultira visokim rizikom raka pluća i kože tih radnika.

Formaldehid je kancerogena kemikalija s kojom su mnogi ljudi u stalnom kontaktu: proizvođači namještaja, bolničko i laboratorijsko osoblje, novi automobili mirišu na formaldehid (što mnoge ljude asocira na luksuz, a miris zapravo dolazi iz tvornica sjedala i tepiha).

Kancerogeni su također benzol, pare dizela, boja za kosu, sintetička vlakna, materijal za bojanje i drugi. Dulja izloženost njihovom utjecaju povezana je s povećanom stopom različitih karcinoma. Procjenjuje se da poslovi koji su u vezi s izloženosti karcinomu, uzrokuju 12% od ukupnog broja karcinoma.

Visoku korelaciju s porastom mortaliteta zbog raka dojke pokazuje izloženost kemikalijama iz okoliša i u blizini deponija toksina. Postoji cijeli niz kemikalija iz okoliša koje imaju sposobnost imitiranja estrogena u ljudskom tijelu, a za koje se vjeruje da su uzročnici karcinoma dojke.

U većini suvremenih država sve je prisutnija tendencija da se zagađuje pitka voda brojnim zagađivačima, uključujući teške metale poput olova, te virusnim mikroorganizmima, fluoridima, kloridima i industrijskim otpadom. Istraživanja pokazuju da izloženost zagađenoj vodi povećava rizik razvoja karcinoma i drugih štetnih posljedica po zdravlje.

Rizik karcinoma predstavlja boravak u blizini elektrana, jer radioaktivni plinovi koje ispuštaju nuklearne elektrane kontaminiraju vodu i tlo, a to onda ima lančane posljedice na prehrambeni lanac, pa na zdravlje, što povećava rizik raka.

Poznato je da se opasni kancerogeni toksin DU - uran koristi u suvremenom ratnom naoružanju, te da je njegovim radioaktivnim zračenjem i radioaktivnim česticama kontaminirano ne samo ratno, nego i znatno šire područje. To objašnjava tragične podatke da su za vrijeme rata liječnici iz Bosne izvještavali o učestalim pojavama po čak tri paralelna maligna oboljenja na istom organizmu, što medicina do tada nije zabilježila. Slično je s epidemijom karcinoma kod djece u Iraku, ali i u Afganistanu i u drugim ratnim područjima. Kod svih oboljelih su pronađene značajne količine DU-urana.

Kako se suočiti sa svim ovim toksinima koji se udišu iz zraka, uzimaju putem hrane i vode, koji se nalaze u okolišu, na radnom mjestu, kako spriječiti njihove negativne posljedice? Što se može učiniti da se živi zdravo, bez straha od nevidljivih otrova koji kruže naokolo?

Zeolit kao detoksikator

Zeolit je adsorbens koji direktno čisti tijelo i iz njega uspješno i sigurno odstranjuje toksine. Brojne znanstvene i kliničke studije su pokazale da zeolit ima iznimnu sposobnost da odstranjuje teške metale iz tijela putem procesa ionske izmjene.

Kristali zeolita djeluju poput kaveza, a unutar njih se nalaze pozitivni ioni - esencijalni kationi poput Ca, Mg, K, Cu, Zn, Fe i dr, koji su od iznimnog značaja za organizam. Ovi pozitivni esencijalni ioni u procesu ionske izmjene zamjenjuju mjesta s pozitivno nabijenim toksinima iz tijela, koji se onda čvrsto vezuju unutar kristalne rešetke i zatim kompletno izlučuju iz tijela. Velika prednost ovakvog prirodnog postupka detoksikacije tijela jest da se toksini izlučuju 100%. Svi toksini napuštaju tijelo, bez njihovog privremenog ili povremenog odlaganja.

O zeolitu kao najučinkovitijoj prirodnoj supstanci za cjelovitu detoksikaciju organizma bave se brojni znanstvenici diljem svijeta, a posebno zbog njegove sposobnosti da selektivno vezuje teške metale ali druge nepoželjne otrovne kemikalije i da ih odstranjuje iz tijela.

Zeolit odstranjuje teške metale: živa, olovo, arsen, aluminij, bakar, nikal, mangan, kadmij, krom, molibden; radioaktivne metale: cezij i stroncij-90; kancerogene supstance: nitrozamine, aflatoksine, dioksine, PCB-e, kseno-estrogene, nutrizine; amonijak, pesticide, herbicide, kvasac, gljivice i plijesni, kumulirane štetne supstance zbog dugotrajnog uzimanja lijekova, kontracepcijskih tableta ili kemoterapije i radioterapije. Učinkovito djeluje na alkoholne toksine i ublažava negativne posljedice prekomjernog uzimanja alkohola i drugih opijata.

Zeolit odstranjuje toksine iz tijela prema hijerarhijskom poretku, selektivno, obzirom na snagu kationskog naboja i veličinu molekule. Najprije djeluje na teške metale. Ova prva faza traje oko 4-6 tjedana, a u slučaju teže toksikacije teškim metalima i dulje. Nakon toga zeolit sekundarno odstranjuje druge po prioritetu toksine, što se odnosi na pesticide, herbicide, kseno-estogene, nutrizine, mikotoksine i razne kemikalije. Slijede tjelesne kiseline, višak glukoze, kvasac, gljivice i plijesni. Virusne komponente počinju se eliminirati iz organizma nakon cca 6 - 8 tjedana terapije detoksikacije.

Zeolit se uspješno koristio za vrijeme Černobilske katastrofe, kada se koristilo njegovo svojstvo adsorbensa radioaktivnih supstanci. Upotrijebljene su tone zeolita s namjerom da odstrane radioaktivni cezij i stroncij 90, prije nego je on uspio kontaminirati sustav černobilskih voda.

U opasne supstance koje zeolit eliminira spadaju mikotoksini, te aflatoksin kao vrlo otrovna podvrsta mikotoksina, a koji je povezan s karcinomom želuca, bubrega i jetre. Aflatoksini se ubrzano umnažaju zbog negativnog utjecaja radioaktivnog zračenja, budući radioaktivno zračenje uništava blagotvorne bakterije koje u normalnim okolnostima kontroliraju razvoj aflatoksina.

U studiji Duke Univerziteta u SAD dokazano je da zeolit ima svojstvo čistača u odstranjivanju teških metala, posebno olova, žive, kadmija, i arsena, te pesticida, herbicida PCBs, mikotoksina, odnosno aflatoksina i drugih toksina, koji su u uzročnoj vezi s pojavom niza raznih bolesti, uključujući karcinom i neurološke poremećaje kao Alzhajmer, autizam i demencija.

Dr Gabriel Cousens je vodeći je američki znanstvenik u istraživanju zeolita kao detoksikatora i on je objavio vrlo zanimljive rezultate svojih istraživanja, koji potvrđuju izuzetna detoksikacijska svojstva zeolita.

Američki Tree of Life Rejuvenation Center proveo je pilot studiju o detoksikaciji teških metala, konkretno DU urana, kao vrlo raširenog radioaktivnog kontaminata koji je posljedica upotrebe naoružanja, zatim PFOA-teflonske kiseline kao kancerogenog elementa teflona, te još 14 do 26 teških metala, pesticida, herbicida i mikotoksina. Zeolit je korišten kao detoksikator, u kombinaciji s klorofilom iz zelenog soka. Analizirani su sadržaji toksina u jetri, plućima i mozgu. Istraživane osobe su inicijalno imale prosječno 90 to 95% toksina u vitalnim organima. Nakon mjesec dana uzimanja zeolita i zelenog soka sve su osobe imale 0 toksina - odstranjeno je 100% toksina iz svih organa. Ovi rezultati također govore o pozitivnom sinergijskom djelovanju zeolita i zelenog soka.

Trudnoća, zaštita ploda

Upotreba zeolita za vrijeme dojenja i trudnoće tradicionalno se provodila i još uvijek provodi u Aziji, što upućuje na zaključak da je zeolit tradicionalno poznat i siguran detoksikator za vrijeme trudnoće i dojenja. Suvremena istraživanja su pokazala i potvrdila da se toksini u tkivu grudi trudnica značajno smanjuju nakon terapije zeolitom.

Dokazano je da zeolit štiti plod od štetnog utjecaja teških metala i drugih opasnih toksina koji se eventualno nalaze u majčinom tijelu. Ovo istraživanje je proveo američki Tree of Life Rejuvenation Center, koji je uključio zeolit u protokol programa detoksikacije za buduće majke.

Klinička istraživanja ruske medicinske akademije pokazuju da je korištenje biološki aktivnog zeolita tijekom trudnoće imalo utjecaj na metaboličke procese u području sluznice desni, što je dovelo do ubrzavanja razvoja diferencijacije tkiva zuba, te ubrzalo zdravi razvoj i formiranje organa u pred i post natalnom periodu.

Autizam

Brojne američke znanstvene studije autizam kod male djece dovode u vezu s toksikacijom živom odnosno teškim metalima. Kod djece koja imaju dijagnozu autizma poremećen je metabolizam teških metala, bilježe se povišene vrijednosti žive, ali i drugih teških metala. Dječji organizam se na određeni način "adaptirao" na te otrove. Proces detoksikacije odnosno suportivnog liječenja zeolitom treba provoditi dugoročno, ali postupno i neagresivno. Ne postoje relevantne kliničke studije o primjeni zeolita kod autizma, ali znanstvene studije te klinička i anegdotalna iskustva potvrđuju opravdanost primjene zeolita kod autizma.

Alkoholizam

Poznato je da povećana količina alkohola u krvi remeti normalni biološki proces, a najnepovoljnije se odražava na sposobnost jetre da detoksicira krv. Posljedica je da se pojačano toksiciraju metaboliti, što je mnogo opasnije od aktualnog problema konzumiranog alkohola. To iz razloga što toksicirani metaboliti uzrokuju mamurluk: mučninu, glavobolju, nelagodu i uznemirenost.

Zeolit ublažava opisane nuspojave povećane konzumacije alkohola, jer otklanja ne samo alkoholne nego i metabolitičke toksine.

Klinička studija o mogućnosti upotrebe zeolita u terapiji odvikavanja od alkohola pokazala je izuzetne rezultate. Kod promatranih bolesnika vrijednosti ALT i AST GGT su relativno brzo normalizirane, opće stanje značajno poboljšano, normaliziran je san, poboljšano raspoloženje, smanjena potreba za alkoholom. Desetog dana liječenja pacijenti su bili znatno aktivniji, prijateljski, manje emocionalno labilni i razdražljivi. Eksperimentalna skupina bolesnika pokazala je normaliziranje stanja, smanjenje simptoma otrovanja i mamurluka znatno brže nego kontrolna skupina (vidi: Alcosorb study).

Visoka efikasnost zeolita u liječenju od alkohola i intoksikacije alkoholom u vezi je s adsorpcijskim i antihipoksičnim svojstvima zeolita, pa je njegova primjena opravdana, a postupak je mnogo jeftiniji od tradicionalnih postupaka liječenja.

Homeostaza, matrica zdravlja

Tijekom posljednjeg desetljeća antioksidansni i imunomodulacijski efekti zeolita, te njegov utjecaj na proces liječenja i ispravljanja različitih deformacija metabolizma, privukli su veliku pozornost znanstvenika i liječnika. Upalni proces je jedan od kompliciranih patoloških procesa kojim se bavi cijeli organizam, a predstavlja hitnu zaštitno-vaskularnu reakciju organizma na oštećenja s ciljem obnove poremećene homeostaze.

Homeostaza je vrlo značajna za pravilno funkcioniranje organizma, a znači održavanje stabilnih unutarnjih uvjeta za ispravno funkcioniranje stanice ili živog bića u cjelini. Ruska Medicinska Akademija istraživala je utjecaj zeolita na homeostazu te na osiguranje njene regeneracije i oporavka na staničnoj razini. Istraživanja su potvrdila opravdanost primjene zeolita kao suporta u uspostavljanju narušene homeostaze te su dokazala da je zeolit značajan agent koji doprinosi stimulaciji i unapređenju regeneracije na staničnoj razini.

Jedna od definicija zdravlja je da tijelo može primjereno percipirati vanjsko okruženje, te adekvatno odgovoriti na njegove promjene. Sposobnost homeostaze je da tijelo može održavati dinamičku stabilnost internih procesa u odnosu na promjene u vanjskom okruženju, u širokom rasponu promjena. Ova sposobnost ne ovisi samo o sposobnosti organizma da upravlja i obnavlja tjelesni sustav, nego i o efikasnosti sustava percepcije, tj o čistoći i osjetljivosti perifernih receptora, te kvaliteti prijenosa signala do centra u mozgu.

Da bi se održala korektna percepcija vanjskog i unutarnjeg okruženja potrebno je da receptori budu savršeno čisti i u dobroj kondiciji. Kada vanjski podražaj nije ispravno percipiran, ispravno je utjecati na receptore a ne na signalne odgovore živčanog ili endokrinog sustava. Ne postoje lijekovi koji imaju sposobnost čišćenja i ispravljanja učinkovitosti receptora, jer lijekovi zamjenjuju veze u nastalim procesima, a onda prirodne funkcije tijela po definiciji više ne mogu samostalno djelovati.

Zeolit djeluje upravo na receptore, na središnji živčani sustav i na cijeli sustav. Zeolit otklanja nepoželjne supstance koje se vežu za receptore I koje uvjetuju nastanak iskrivljenih signala. Zeolit pomaže receptorima da se oslobode njihovog utjecaja, te opskrbljuje receptore potrebnim mikro i makroelementima što omogućuje njihov ispravan rad i ispravan rad svake stanice. To znači da zeolit ne mora "znati" koji se točno proces odvija u određenom trenutku, obavljajući funkciju čišćenja receptora i regeneracije homeostaze, on djeluje linearno na sve stanice.

Zeolit jednostavno radi svoj posao, čisti i obnavlja površinu stanice, uključujući stanice receptore. Uravnoteženi sastav elemenata u tragovima doprinosi brzom oporavku tih receptora, bez obzira na njihovu lokaciju o organizmu. To mogu biti stanice kože, sluznice probavnog trakta, sluznice unutrašnjih organa, pluća ili bubrega, živčanih stanica ili stanica endokrinog sustava, tijelo u cjelini. Ako postoje bilo kakvi problemi u tijelu, zeolit će bez iznimke asistirati svim tjelesnim receptorima, osloboditi ih od nepoželjnih dodataka i omogućiti da djeluju ispravno.

Za održavanje homeostaze unutarnjih organa i vanjskih dijelova kože nije dovoljno zeolit uzimati samo oralno nego se treba koristiti za ispiranje i održavanje kože i sluznice vanjskih organa, oči, uši, nos, usta, spolni organi, rektum. To se odnosi naročito na djecu. Metabolizam djece je ubrzan, a razmjena s okolinom odvija se uglavnom putem kože i sluznice. Ako je dječja koža prljava i nastanjena mikroorganizmima, djetetovi receptori su kontaminirani i odašilju mozgu neadekvatne signale u svijetlu opasnosti od mikroorganizama, što je objektivno iskrivljenje. Mozak će odlučivati na osnovu takve neprimjerene poruke i formirat će neproporcionalnu imunološku obranu, koja kasnije može preći i u imunološku agresiju. Ako nema iskrivljenja signala, ako su receptori čisti, mozak će donositi odluke u skladu sa stvarnom situacijom. Problem neće biti preskočen a u tijelu neće biti dodatne ili nepotrebne panike.

Zeolit omogućava svježu percepciju stanica, dovodi do brzog uspostavljanja homeostaze i zdrave unutrašnje atmosfere u tijelu. Na taj način se uspostavlja tzv matrica zdravlja. Znanstvena studija The role of products containing zeolite in ensuring homeostasis N. G. Tolmacheve (u knjizi Natural Minerals are of Service to Human Health, Materials of the research and practice conference with international participation -Novosibirsk, 2001), ovaj utjecaj zeolita smatra posebno značajnim, jer doprinos homeostazi znači doprinos ukupnoj holističkoj slici svijeta.

Kemoterapija, radioterapija

Brojna klinička i anegdotalna iskustva širom svijeta, posebno u Americi, potvrdila su da zeolit olakšava podnošenje kemoterapije i radioterapije, da popravlja opće stanje pacijenta, smanjuje mučninu i doprinosi bržem oporavku.

Zbog poznatih adsorbcijskih svojstava zeolit omogućuje detoksikaciju organizma onkoloških bolesnika, ublažavanje i otklanjanje nuspojava kemoterapije i radioterapije, te time i brži oporavak. U brojnim slučajevima, kada pacijenti iz različitih razloga ne podnose kemoterapiju i moraju je privremeno ili trajno prestati primati, terapija zeolitom najčešće omogućuje podnošenje cjelovitog programa kemoterapije odnosno radioterapije.

Zeolit odstranjuje nus produkte kemoterapije i odumrle stanice, ubrzano sanira posljedice oksidativnog stresa kojeg nužno izazivaju kemoterapija i radioterapija, obnavlja imunitet i na taj način sprječava kumuliranje ugrožavajućih negativnih efekata na organizam u cjelini, kojeg izazivaju kemoterapija i radioterapija.

Zeolitni puder za kožu otklanja komplikacije na koži nastale kao posljedica zračenja, tzv. postradijacijski dermatitis.

Zeolit se preporučuje uzimati uz kemoterapiju ili zračenje, jer značajno doprinosi smanjenju tegoba koje uzrokuju ove terapije i oboljelima omogućuje brži oporavak. Klinička iskustva su pokazala da zeolit smanjuje potrebu za analgeticima i narkoticima i doprinosi smanjenju i eliminiranju tekućine iz trbušne šupljine (ascites). Normaliziraju se neki hematološki i biokemijski pokazatelji: SE, E, L, Tr, gGT, AST, ALT, pri čemu je posebno značajno uravnoteženje nivoa sedimentacije, povećanje nivoa željeza u krvi i povećanje broja krvnih stanica. Posebno brzo se normalizira LDH, a povećava se difuzijski kapacitet pluća, te kontraktilnost srčanog mišića. Generalno se unapređuje zdravlje pacijenata čime se stvaraju pretpostavke za primjenu odnosno nastavak primjene kemoterapije.

Zeolit ublažava nuspojave kemoterapije i radioterapije, npr: povraćanje, mučninu, gubljenje apetita, gubitak težine itd. Nestaju gljivice u ustima i jednjaku, koje su česta pojava kod kemoterapije, te koje otežavaju oporavak. Vidno se poboljšava opće stanje oboljelih, dobivaju na težini i u većini slučajeva imaju potrebu za jelom. U većine nestaje depresija, nesanica, budi se volja za životom. Pacijentima koji prolaze kemoterapiju ili zračenje zeolit omogućava da im se bitno popravlja opće stanje, imaju manje mučnine i ubrzava se njihov oporavak.

Zeolit u obliku pudera za kožu doprinosi kod nuspojava radioterapije, jer ublažava i cijeli promjene na koži i sluznici koje nastaju kao posljedica zračenja. Također doprinosi eliminaciji gljivičnih oboljenja kože, sluzokože ili unutrašnjih organa koja mogu nastati i kao posljedica radiologijskih zahvata.

Karcinom

Zeolit se koristi kao 100% prirodna suportivna medicinska terapija kod tumorskih oboljenja. Indikacije za primjenu aktiviranog zeolita klinoptilolita kod tumorskih oboljenja:

• imunomodulatorska svojstva zeolita (Pavelić, Žarković i dr.)

• antioksidansna svojstva zeolita (neutralizator ROS/ Abuja, Pavelić i dr.)

• stimulator antioksidantnih celularnih enzima (SOD-superoksid dismutaze, GPx- glutatin peroksidaze , CAT-katalaze, reduktaze -Ivković)

• mehanizam ionske izmjene kao triger inhibicije pKB (apoptotički efekt - programirana smrt tumorske stanice-p27-Pavelić )

• zeolit kao detoksikator kod kemoterapije i radioterapije (Karl Hechct)

• roborans efekti zeolita kod malignih pacijenata (Ivković, Hechct)

• zeolit unapređuje kvalitetu života (Karnowsky)

• zeolit lokalno djeluje na kožu i sluznicu (radijacijski dermatitis, gljivice u ustima -Pavelić i dr.

Zeolit nije lijek nego suportivna medicinska terapija koja ima opravdanu primjenu u onkologiji, jer prevenira nastajanje karcinoma, unapređuje psihofizičko stanje onkoloških bolesnika, unapređuje imunološki i antioksidativni status pacijenata, pomaže, olakšava i ubrzava proces liječenja onkoloških bolesnika, a zbog roboransnih efekata zeolit u velikom broju slučajeva omogućava da pacijenti mogu proći kroz zahtjevne programe klasične onkološke terapije.

Znanstvene teze upućuju na opravdanost kliničkih istraživanja, konkretno:

• antitumorski efekti zeolita pripisuju se njegovoj sposobnosti da pobjedi imunološku reakciju i uzrokuje apoptozu

• zeolit inhibira protein kinase B (c-Akt) i inducira ekspresiju supresora tumorskog rasta , gena p21WAF1/CIP1 i p27KIP1 i blokira rast odgovarajućih kancerogenih stanica

• nano čestice zeolita manje od 5 mikrona prodiru u limfoidno tkivo povezano s tankim crijevom-GALT preko kojeg stupaju u kontakt s imunološkim sustavom i mijenjaju ga

• zeolit se inkorporira u liposome i stvara membranske sustave, preko kojih ostvaruje indirektnu modifikaciju reakcije imunološkog sustava, zbog čega mu znanstvenici pripisuju svojstvo SAG – superantigena shematski prikaz mehanizama aktivnosti potencijalnih antikancerogenih prirodnih proizvoda, M. Čolic, K. Pavelić

Prevencija karcinoma

Zeolit prevenira nastajanje karcinoma, jer adsorbira kancerogene supstance, npr. nitrozamine, aflatoksine, dioksine, nikotin iz cigareta i druge opasne kancerogene. Poznato je da je 75% ili više karcinoma u direktnoj vezi s aktivnošću toksina u organizmu. Nitrozamini su opasne kancerogene supstance koje se najčešće nalaze u prerađenim prehrambenim proizvodima, posebno mesnim prerađevinama, a dovode se u vezu s karcinomom pankreasa, želuca i crijeva, te dijabetesom tipa II. Zeolit vezuje nitrozamine u probavnom traktu, prije nego se uspiju adsorbirati u organizam.

Prevencija karcinoma je jedan od najvećih izazova s kojom se suočavala medicina u prošlom stoljeću. Porastom zagađenja okoliša i kontaminiranjem hrane i vode, vjerojatnost oboljenja od karcinoma je dramatično porasla. Teški metali kao i herbicidi, pesticidi, mikotoksini, ratni kemijski otrovi i drugi, imaju sposobnost da budu uzročnici karcinoma. Najrašireniji kancerogen je nitrozamin, a veliku opasnost predstavljaju lijekovi, aditivi i brojne druge toksične supstance.

Zbog svoje sposobnosti da vezuje ogroman broj pozitivno nabijenih toksina i tako indirektno neutralizira njihov efekt, koji potiče formiranje karcinoma, zeolit zauzima istaknuto mjesto u borbi s teškim malignim i drugim kroničnim oboljenjima.

Dokazano je da zeolit vezuje i neutralizira nitrozamine u probavnom traktu. Ovo je od velikog značaja obzirom na opasnost od nitrozamina koji su pronađeni u prerađenim namirnicama, u dimu cigareta i pivu. Nitrozamini su moćni i opasni uzročnici karcinoma i odgovorni su za dramatični porast rizika raka. Inhaliraju se ili ulaze u tijelo putem hrane i pića. Konzumiraju se gotovo svakodnevno u mesnim prerađevinama: slanini, kobasicama, salami, u mesnim sendvičima, pizama, konzerviranim juhama i drugim tvorničkim prehrambenim proizvodima. Porast stope karcinoma pankreasa u svijetu iznosi 68% - karcinom crijeva bilježi sličan rast. Leukemija i karcinom mozga također snažno koreliraju s konzumiranjem mesnih prerađevina. Odnedavno je poznato da su nitrozamini uzročni faktor i dijabetesa tipa II.

Iako su nitrozamini vrlo kancerogeni, da bi postali sposobni djelovati na DNA i uzrokovati mutaciju odnosno karcinom, nitrozamini najprije iziskuju metabolitičku aktivaciju. Zeolit, kao selektivni adsorbens, može odstraniti nitrozamine iz organizma. Zeolit hvata i izolira komponente nitrozamina iz tijela, te prevenira njihovo biokemijsko djelovanje u tijelu. Ovaj jednostavni efekt zeolita godišnje potencijalno može spasiti i zaštititi živote miliona ljudi diljem svijeta.

Više o prevenciji kancerogenih supstanci - vidi "detoksikacija".

Roborans efekti

Primjena zeolita kod oboljelih od malignih bolesti u relativno kratkom roku izaziva poboljšanje općeg stanja zdravlja i kvalitete života što pokazuje Karnowsky skala. Kod bolesnika je zabilježeno povećanje tjelesne težine, a u odnosu na dijagnozu ublaženi su simptoma bolesti i unaprjeđena kvalitete života.

Djelomična ili potpuna remisija bolesti pokazala se kao moguća ali je ovisila o nizu čimbenika: o psihofizičkom stanju oboljelih, uvjetima života, tipu tumora, fazi bolesti, trajanju terapije.

Iskustvo je pokazalo da je i nakon eventualne remisije treba nastaviti preventivnu terapiju radi održavanja imuniteta i prevencije recidiva. indeks stanja zdravlja ili vrednovanje kvalitete života malignih bolesnika s karcinomom pluća po Karnowski skali, Dr. Slavko Ivkovic, Dr. Thomas Baranek, Dr. Peter Bendzko, Prof. Dr. Jörg Schulz KLINOMED GmbH, Institut für angewandte Nanotechnologie und Nanomedizin

 

indeks stanja zdravlja ili vrednovanje kvalitete života malignih bolesnika s cerebralnim karcinomom po Karnowski skali, Dr. Slavko Ivkovic, Dr. Thomas Baranek, Dr. Peter Bendzko, Prof. Dr. Jörg Schulz KLINOMED GmbH, Institut für angewandte Nanotechnologie und Nanomedizin totalni antioksidativni status kod pacijenata s malignim oboljenjem i zdravih osoba koje su uzimale zeolit ili ne, Antioxidant effect of tribomechanically activated zeolite, XIth Biennial Meeting of the Society of Free Radical Research, International Paris 2002, by Dr Slavko Ivkovic. dr Damir Zabcic unapređenje oksidativnog statusa kod malignih pacijenta i zdravih osoba tretiranih zeolitom , Dr. Slavko Ivkovic, Dr. Thomas Baranek, Dr. Peter Bendzko, Prof. Dr. Jörg Schulz, KLINOMED GmbH, Institut für angewandte Nanotechnologie und Nanomedizin

FRAS vrijednosti zdravih osoba i malignih pacijenata prije i nakon tretiranja zeolitom u periodi jednog mjeseca (16g dnevno) Dr. Slavko Ivkovic, Dr. Thomas Baranek, Dr. Peter Bendzko, Prof. Dr. Jörg Schulz, KLINOMED GmbH, Institut für angewandte Nanotechnologie und Nanomedizin

Suportivna terapija zeolitom kod onkoloških bolesnika normalizira hematološke i biokemijske pokazatelje: SE, E, L, Tr, gGT, AST, ALT, LDH, otklanja gljivice u ustima i jednjaku, povećava difuzijski kapacitet pluća i kontraktilnost srčanog mišića, poboljšava opće stanje, oboljeli dobivaju na težini, smanjuje se a ponekad i isključuje potreba za analgeticima, ublažava depresija i nesanica. Danas nije sporno da zeolit kao suportivna terapija ima svoje opravdano mjesto u suvremenoj onkologiji.

Zeolit se u onkologiji primjenjuje kao 100% prirodna suportivna medicinska terapija, koja nema nikakvih negativnih efekata.

Antitumorska aktivnost

U desetinama znanstvenih studija, uključujući radove Instituta Ruđer Bošković, istraženi su mehanizmi antitumorskih svojstava zeolita. Na Prvom hrvatskom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem o suportivnoj terapiji kod onkoloških bolesnika, na Brijuni 2008, zeolit je predstavljen kao znanstveno utemeljena suportivna terapija u onkologiji.

Znanstvenici su dokazali da na staničnoj razini zeolit aktivira mehanizam supresije tumorskog rasta, odnosno da aktivira stanične gene koji utječu na programiranu smrt stanice, na apoptozu. Američke pilot studije, klinička i anegdotalna iskustva diljem svijeta pokazuju da onkološki bolesnici imaju pozitivne efekte na suportivnu terapiju zeolitom, od poboljšanja kvalitete života, produljenja životnog vijeka, sporijeg razvoja bolesti do remisije simptoma.

 Efekti zeolita na rast humanih tumorskih stanica, Predklinička istraživanja aktiviranog zeolita na virusna oboljenja; dr S.Ivković

Zeolit ima rijetku sposobnost da pohrani u svoju mikroporoznu strukturu enorman broj pozitivno nabijenih iona, koji su kancerogeni uzročnici. Na taj način zeolit direktno neutralizira njihov kancerogeni efekt. Istraživanja su pokazala da zeolit na staničnoj razini doprinosi procesu antitumorske aktivnosti. Zbog privlačenja pozitivnih supstanci koje okružuju tumorsku molekulu, zeolit postupno razvija pozitivan naboj i konačno postaje u cjelini pozitivno nabijen. Tada on bude privučen i gurnut prema membrani tumorske stanice koja je negativno nabijena. Pritom se aktiviraju određeni stanični geni, npr. gen p21 koji kontrolira progresiju staničnog ciklusa umnažanja i važan je u funkcioniranju supresije tumora. Aktiviranje tog staničnog gena na staničnoj razini zaustavlja rast tumora direktnom supresijom signala rasta, što ima posljedično djelovanje na usporavanja i eventualno zaustavljanje rasta tumorske mase do djelomične ili totalne remisije.

 Rast tumora kod pasa nakon uzimanja zeolita, Pavelic K. et al. (2001) J Mol Med 2001

Mehanizme antitumorskog djelovanja zeolita istraživali su znanstvenici hrvatskog Instituta R. Bošković pod vodstvom prof Krešimira Pavelić. Njihova su istraživanja bila poticaj i drugim svjetskim znanstvenicima, pa je američki znanstvenik Dr. Harvey Kaufmana patentirao tekući zeolit, koji se u USA koristi kao adjuvansna terapija kod brojnih kroničnih i teških oboljenja.

Prof. Pavelić i suradnici su objavili da aktivirani zeolit pokazuje neočekivano pozitivan učinak kod raka, infekcijskih i autoimunoloških bolesti, te navode da se mehanizam djelovanja sastoji od jačanja imunološke reakcije, a uočeno je da su imunogeniji tumori podložniji djelovanju aktiviranog zeolita.

Zeolit uspostavlja normalni pH nivo u malignim stanicama. Tumorske stanice bujaju u kiselom okruženju, uspješno bježeći detekciji imunog sustava. Zeolit uspostavlja pH vrijednost od 7,4, pa kad se maligne stanice nađu u tako povećanom alkalnom okruženju, nemaju mogućnosti da se dupliciraju i nakon 6 tjedana počinju postupno odumirati.

Istražujući imunostimulatorsko djelovanje zeolita, znanstvenici su dokazali da se zeolit ponaša poput superantigena, pa se može govoriti o supervakcini kao vrsti imunostimulacijskog djelovanja, što ima posebni značaj u adjuvantnom liječenju autoimunih, infekcijskih i malignih bolesti.

Kliničke opservacije

Na pitanje da li je zeolit siguran i da li je to zaista supstanca koja pomaže očuvati zdravlje i prevenirati karcinom i druge degenerativne bolesti, pored brojnih toksikoloških i drugih znanstvenih dokaza, odgovor je ponudio i američki istraživač i nutricionist Mike Adams, koji je u prosincu 2005 objavio izvode iz studije prof Ricka Dietscha o rezultatima primjene zeolita u prirodnoj antitumorskoj terapiji, navodeći da dobiveni rezultati nadmašuju mnoge poznate terapije.

On navodi da je zeolit supstanca koja u mnogim slučajevima korelira s remisijom tumora. Premda se radi o preliminarnom pilot istraživanju, rezultati su izazvali veliku pažnju američkih znanstvenih krugova i široke javnosti. Rezultati tog istraživanja pokazali su da je u 78% slučajeva nastupila remisija karcinoma različitih tipova. Studija nosi naziv "11 strategija kako pobijediti karcinom" i rađena je u vezi s istraživanjima LifeLink Pharmaceuticals u USA državi Ohajo. Važno je naglasiti da su se u ovom istraživanju osim zeolita kao prvog "stratega" u borbi protiv karcinoma, paralelno koristili i brojni drugi prirodni proizvodi: klamatske alge, tekući kisik i drugi, pa ovaj rezultat treba sagledavati kao zbirni efekt kompletne terapije primijenjenih prirodnih proizvoda.

Osim istraživanja na Institutu "R. Bošković" i drugim znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj, izvršena su brojna klinička istraživanja i na austrijskim klinikama Humanomed II u Villachu i u austrijskoj Pokrajinskoj bolnici u Leobenu. Ovim istraživanjima obuhvaćeni su karcinomi cerviksa uterusa, karcinom dojke, tumor MiaPaCa2 - karcinom pankreasa čovjeka, HeLa - karcinom cerviksa čovjeka, i Hep2 - karcinom laringsa čovjeka, melanom B16, limfom, tumori raka prostate, raka jetre, Kronove bolesti, raka crijeva, debelog crijeva, pluća, bronha, mjehura, hepatocelularni karcinom, malignom, glioblastom, karcinomi glave i vrata, leukemije i drugi. Primjena aktiviranog zeolita uzrokovala je skalu pozitivnih efekata, od poboljšanja ukupnog zdravstvenog stanja, produženja očekivanog životnog vijeka, a izvještaji govore i o smanjenjenju tumorske mase do njihove djelomične ili potpune remisije. Navedene kliničke opservacije i iskustva potrebno je evaluirati odgovarajućim kliničkim studijama.

Imunomodulacijski efekti

Imunološki sustav prosječnog suvremenog čovjeka ne funkcionira optimalno, a što je posljedica niza okolnosti: stresa koji prati suvremeni način života, smanjenja hranjive vrijednosti namirnica, izloženosti kemijskim supstancama i toksinima u hrani koju jede, zraku kojeg udiše, vodi koju pije i lijekovima koje uzima.

Postoje različiti poremećaji imunološkog sustava koji uzrokuju brojne autoimune bolesti. Poznato je da se kod malignih oboljenja i HIV-a radi o nedovoljnoj aktivnosti imunog sustava, o imunodeficijenciji. Nasuprot tome, autoimune bolesti nastaju zbog pretjerane aktivnosti imunog sustava. Reumatoidni artritis je npr sve učestaliji primjer autoimune bolesti.

Zeolit pozitivno djeluje na porast obrambene sposobnosti organizma, jačajući imuni sustav u procesima imunomodulacije i imunoregulacije. Zeolit omogućava optimalno funkcioniranje imunološkog sustava na način da odstranjuje toksine, viruse, bakterije, gljivice, koji smanjuju imunološke funkcije i opterećuju hormonalnu aktivnost. Zeolit unapređuje i stimulira imuni sistem da djeluje efikasnije, harmonično i uravnoteženo, te na taj način doprinosi kod svih vrsta imunoloških poremećaja.

Zbog specifičnih imunostimulatorskih svojstava znanstvenici su zeolit nazvali superantigenom, jer se može govoriti o supervakcini kao vrsti imunostimulacijskog djelovanja. To ima poseban značaj u adjuvantnom liječenju autoimunih, infekcijskih i malignih bolesti.

Superantigeni se predstavljaju kao grupa bakterija i viralnih toksina, koji mogu izazvati smrt stanice u populacijama T stanica. Superantigeni mogu poboljšati ili umanjiti imunološke reakcije na velik broj antigena prisutnih pri većini oboljenja, posebno kod autoimunih bolesti. Ova svojstva aktiviranog zeolita potvrđena su kod hematoloških oboljenja, prije svega kod leukemije.

Uloga imunološkog sustava

Imunološki sustav ljudskog tijela je iznimno kompleksan i inteligentan metabolitički sustav koji štiti i održava integritet organizma. Sastoji se od armije specijaliziranih stanica, molekula dostavljača i bioloških memorija, koji prepoznaju, razlikuju, uništavaju i eliminiraju veliki broj uljeza, nenormalnih stanica i svih stranih supstanci i mikro organizama koji napadaju i inficiraju tijelo. Komplicirani detektori imunološkog sustava sastoje se od bijelih krvnih zrnaca, limfe i antitijela i neprekidno se bore s tisućama agresivnih toksina, virusa, bakterija, gljivica i parazita koje potencijalno mogu oštetiti svaki dio tijela.

Imunološki sustav je također vrlo važan u detektiranju mutacija u organizmu, npr. generiranih tumorskih kancerogenih stanica ili toksičnih kemikalija, koje se javljaju kao nusprodukti metabolizma ili se adsorbiraju iz okoliša. I konačno, imunološki sustav se aktivira kod raznih povreda, pa ima vitalnu ulogu u obnovi oštećenog tkiva, liječi i održava cjelokupnu heomeostazu u organizmu.

Nesporno je da je imunološki sustav apsolutno presudan za ljudsko zdravlje, jer bez njegove podrške čovjek ne može preživjeti dulje od dan ili dva.

Zeolit i imunološki sustav

Zeolit igra važnu ulogu u balansiranju imunološkog sustava. Kao što je poznato, zeolit odstranjuje toksine iz tijela, posebno teške metale. Pritom magnezij, koji se pohranjuje u organizmu, može imati efikasnu interakciju s metabolitičkim energetskim izvorom. Kada se ova interakcija odvija na optimalnoj razini, ljudi osjećaju prirodni dotok povećane energije i vitalnosti, povećanu koncentraciju i mentalnu jasnoću.

Zeolit modulira efekte imunog sustava, unapređuje ga i stimulira da djeluje efikasnije, harmonično i uravnoteženo, te doprinosi kod obje vrste imunološkog poremećaja, imunoinsuficijencije i hiperaktivnosti karakteristične za autoimune bolesti.

Istraživanja su također pokazala da zeolit povećava razinu serotonina, neurotransmitera koji utječe na emocije, ponašanje i misli. Svi ovi elementi utječu na sposobnost imunološkog sustava da se suprotstavi infekciji.

Mehanizmi imunostimulatorskog djelovanje zeolita bili su predmet istraživanja brojnih znanstvenih istraživanja i objavljeni su u nizu znanstvenih studija. Zeolit ne stimulira direktno imunološki sustav, nego omogućava njegovo optimalno funkcioniranje time što eliminira sve štetne supstance koje smanjuju imunološke funkcije i opterećuju hormonalnu aktivnost.

Pedijatrija

Jedno od provedenih kliničkih istraživanja imalo je za svrhu ispitati utjecaj zeolita u liječenju bolesti i patoloških učinaka u djetinjstvu: alergodermije, neurodermatitisa, ekcema, bronhijalne astme, kroničnih parazitskih oboljenja, te na pretilost i opstipaciju, a koji se svi na određeni način dovode u vezu s imunološkim statusom dječjeg organizma.

Rezultati liječenja bili dobri u 83% slučajeva, u 10%-zadovoljavajući. Odsustvo pozitivnih efekata uočeno je kod 2 pacijenta (7%). U grupi pacijenata s bronhijalnom astmom uočeno je smanjenje učestalosti noćnog kašlja, a kod opstipacijskih problema smanjene su tegobe i otklonjen zatvor. Rezultati liječenja kod ove djece ocijenjeni su kao zadovoljavajući.

Antioksidativni, antimikrobni efekti

Kavezna struktura zeolita privlači i odstranjuje molekule slobodnih radikala, što rezultira smanjenjem staničnih oštećenja i čini zeolit efikasnim antioksidantom. Tradicionalni antioksidanti snižavaju energiju slobodnih radikala i prekidaju lančane reakcije oksidacije, dok zeolit privlači i zahvaća slobodne radikale u svoju kompleksnu strukturu, deaktivira ih i zatim eliminira iz tijela. Na ovaj način zeolit značajno ubrzava i dopunjava djelovanje tradicionalnih antioksidanata.

 Prosječno smanjenje slobodnih radikala – antioksidativni efekti zeolita, prim. dr. Wolfgang Thoma

Zeolit ima snažan utjecaj na smanjenje nivoa slobodnih radikala u krvi, što potvrđuju brojne znanstvene studije. Studija prim. dr. Wolfgang Thoma iz Austrije pokazuje da se prilikom uzimanja proizvoda na bazi zeolita nivo slobodnih radikala u krvi smanjuje za više od 18%.

Klinički je dokazano da zeolit djeluje poput antibiotika, odnosno da ima mikrobiološko djelovanje, jer vezuje bakterije pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, escherichia coli.

Antivirusni, antialergijski efekti

Virusi se u organizmu repliciraju iz pojedinih komponenti, kao na proizvodnoj traci. Tek se na kraju procesa konstruira cjeloviti virus. Zeolit vezuje predvirusne komponente, prevenira umnažanje virusa i onesposobljava ih da u tijelu razviju neku od brojnih virusnih infekcija. Zeolitna struktura

3583
Kategorije: Ostalo
Developed by LELOO. All rights reserved.